Α. Πιτσελά, Η εγκληματολογική προσέγγιση του οικονομικού εγκλήματος, 2011


Α. Πιτσελά, Η εγκληματολογική προσέγγιση του οικονομικού εγκλήματος, 2011

Η εγκληματολογική προσέγγιση του οικονομικού εγκλήματος, περιλαμβάνει τον ορισμό και την οριοθέτηση της έννοιας της οικονομικής εγκληματικότητας από συναφείς έννοιες, την έκταση, δομή και εξέλιξη της δήλης και ένδικης (οικονομικής) εγκληματικότητας, την αφανή (οικονομική) εγκληματικότητα και τον ποινικό έλεγχό της. Από την αχανή βιβλιογραφία που υπάρχει γύρω από την παραπάνω θεματική έγινε εκ των πραγμάτων επιλεκτική αξιοποίηση.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η εγκληματολογική προσέγγιση του οικονομικού εγκλήματος
© 2011
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-674-1
Σελίδες
XVIII + 276
Τιμή
€ 30,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ

Ι. Επιλεγμένοι ορισμοί, σχολές και διακρίσεις της εγκληματολογίας

1. Ορισμοί της εγκληματολογίας

2. Σχολές της Εγκληματολογίας

2.1. Κλασική σχολή

2.2. Θετική σχολή

2.3. Σχολή της αλληλεπίδρασης

3. Διακρίσεις της εγκληματολογίας

ΙΙ. Οικονομική εγκληματικότητα

1. Ορισμός και ανάλυση της έννοιας της εγκληματικότητας

1.1. Συμβατικά εγκλήματα και εγκλήματα επιτήρησης και ελέγχου

2. Ορισμοί και χαρακτηριστικά γνωρίσματα της οικονομικής εγκληματικότητας

3. Οριοθέτηση της έννοιας της οικονομικής εγκληματικότητας από συναφείς έννοιες

3.1. Εγκληματικότητα λευκού κολάρου

3.2. Επαγγελματικά εγκλήματα

3.3. Εγκληματικότητα των επιχειρήσεων

3.4. Εγκληματικότητα των ισχυρών

3.5. Οργανωμένη εγκληματικότητα

3.6. Παγκοσμιοποιημένο έγκλημα

3.7. Περιβαλλοντική εγκληματικότητα

4. Προσεγγίσεις εξήγησης της οικονομικής εγκληματικότητας

5. Σύγχρονη προβληματική της οικονομικής εγκληματικότητας

ΙΙΙ. Μέθοδοι μέτρησης της (εμφανούς και αφανούς) εγκληματικότητας

1. Εισαγωγικά

2. Μέθοδοι μέτρησης της εμφανούς εγκληματικότητας

2.1. Μέτρηση της εγκληματικότητας με τις εγκληματολογικές στατιστικές της αστυνομίας

2.2. Μέτρηση της εγκληματικότητας με τις εγκληματολογικές στατιστικές της ποινικής δικαιοσύνης

3. Μέθοδοι μέτρησης της αφανούς εγκληματικότητας

3.1. Έρευνες θυματοποίησης

3.2. Έρευνες αυτο-αναφερόμενης εγκληματικής δραστηριότητας

4. Μέτρηση της (εμφανούς και αφανούς) οικονομικής εγκληματι-κότητας

4.1. Παγκόσμιες έρευνες οικονομικής θυματοποίησης επιχειρήσεων

ΙV. Ο δράστης του οικονομικού εγκλήματος

V. Το θύμα του οικονομικού εγκλήματος

VI. Η κοινωνική αντίδραση στην οικονομική εγκληματικότητα

VII. Συμπερασματικές παρατηρήσεις και προτάσεις για τον έλεγχο της οικονομικής εγκληματικότητας - Προβληματισμοί και προοπτικές

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ι. Ελληνόγλωσση

ΙΙ. Ξενόγλωσση

ΙΙΙ. Internet – Homepages

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

A. Sykiotou, Crime policy in a Globalized World, 2022
Crime policy analysis with special emphasis on global challenges
Μ. Αρχιμανδρίτου, Εισαγωγή στην Εγκληματολογία, 3η έκδ., 2022
Οι σημαντικότερες θεωρίες εγκληματολογίας σε μια ευσύνοπτη και εύληπτη παρουσίαση
Α. Συκιώτου, Εγκληματολογία και Τοξικολογία, 2021
Με αυτό το πρωτότυπο έργο επιτυγχάνεται η προσέγγιση των επιστημών της Εγκληματολογίας και της Τοξικολογίας για πρώτη φορά στη διεθνή βιβλιογραφία, αναδεικνύεται η...
L. Farmer/F. Herzog/Χ. Παπαχαραλάμπους..., The Aims of Punishment, 2020
The book will focus on various of the most recent streams of thought as to the philosophy of punishment, on international and interdisciplinary criminal law issues and the...
Μ. Αρχιμανδρίτου/Δ. Λαμπρέλλης/Γ. Ζώη..., Όψεις της βίας, 2019
Τα κείμενα προέκυψαν με αφορμή τη Διεπιστημονική Ημερίδα με θέμα «Όψεις της Βίας», που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού μαθήματος της Εγκληματολογίας-Σωφρονιστικής,...