Α. Κρητικός, Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, 2η έκδ., 2021


Α. Κρητικός, Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, 2η έκδ., 2021

Η ανάγκη δεύτερης εκδόσεως του βιβλίου Κ.Ο.Κ. δημιουργήθηκε ιδιαίτερα από τη δημοσίευση νέων νόμων και ιδιαίτερα του πρόσφατου νόμου Ν. 4784/2021, αλλά και από τη δημιουργία νέας νομολογίας που αφορά σε σημαντικές διατάξεις του Κ.Ο.Κ.

Με το ανά χείρας έργο καταβλήθηκε προσπάθεια στην ερμηνευτική κατανόηση των κανόνων του Κ.Ο.Κ. από όλους τους χρήστες της οδού (οδηγούς οχημάτων, ζώων αλλά και πεζούς) και τη σύνδεσή τους, περισσότερο, με ζητήματα αστικής ευθύνης προς αποζημίωση. Με τον τρόπο αυτό το προκείμενο βιβλίο αποβαίνει αναγκαίο συμπλήρωμα όλων των υποθέσεων αποζημιώσεως από αυτοκινητικά ατυχήματα. Επισημαίνεται ότι η επιχειρούμενη ερμηνεία περιορίζεται λόγω της εκτάσεως του έργου μόνο στον Κ.Ο.Κ. και δεν επεκτείνεται και σε άλλα συναφή νομοθετήματα. Παράλληλα τονίζεται ότι αξιοποιήθηκε στον κατάλληλο βαθμό η θεωρία και ιδίως η νομολογία, που έχει δημοσιευθεί σε περιοδικά που κυκλοφόρησαν μέχρι το καλοκαίρι του 2021.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η μελέτη του Κ.Ο.Κ. επιβάλλεται για τους νομικούς (δικαστές, δικηγόρους, φοιτητές και λοιπούς ενδιαφερομένους) που ασχολούνται με θέματα αποζημιώσεως συνεπεία αυτοκινητικού ατυχήματος. Κατά κανόνα η μελέτη του Κ.Ο.Κ. είναι αναγκαία σε κάθε περίπτωση θέματος που αφορά αποζημίωση συνεπεία αυτοκινητικού ατυχήματος.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας
Κ. Ο. Κ.: Ν. 2696/1999
• Νομοθεσία • Ερμηνεία κατ’ άρθρο • Νομολογία (όπως ισχύει μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις των Ν. 3534 και 3542/2007, Ν. 3920/2011, Ν. 4055/2012, Ν. 4058/2012, Ν. 4071/ 2012, Π.Δ. 51/2012, Ν. 4150/2013, Ν. 4155/2013, Ν. 4203/2013, Ν. 4233/2014, Ν. 4313/2014, Ν. 4388/2016, Ν. 4439/2016, Ν. 4530/ 2018, Ν. 4599/2019, Ν. 4619/2019 και Ν. 4784/2021).
© 2021
Συγγραφέας
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-648-273-1
Σελίδες
948
Τιμή
€ 90,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Περιεχόμενα

Πρόλογος

Κυριότερες συντομογραφίες

Νόμος υπ’ αριθμόν 2696/1999 (ΦΕΚ Α΄/57/23.3.1999)

Άρθρο πρώτο. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (όπως ισχύει σήμερα, με τις τελευταίες τροποποιήσεις των Ν. 3534 και 3542/2007, Ν. 3920/ 2011, Ν. 4055/2012, Ν. 4058/2012, Ν. 4071/ 2012, Π.Δ. 51/2012, Ν. 4150/2013, Ν. 4155/2013, Ν. 4203/2013, Ν. 4233/2014, Ν. 4313/ 2014, Ν. 4388/2016, Ν. 4439/2016, Ν. 4530/ 2018, Ν. 4599/2019, Ν. 4619/2019 και Ν. 4784/2021)

Μέρος Α΄

Οδική σήμανση και σηματοδότηση -

Κανόνες οδικής συμπεριφοράς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Γενικά - Ορισμοί

Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής του Κώδικα

Άρθρο 2. Ορισμοί

Άρθρο 26. Ν. 4784/2021

Άρθρο 27. Ν. 4784/2021

Άρθρο 28. Ν. 4784/2021

Άρθρο 30. Ν. 4784/2021

Άρθρο 31. Ν. 4784/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Σήμανση - Διαγράμμιση - Σηματοδότηση

Άρθρο 3. Υποδείξεις και σήματα που δίνουν οι τροχονόμοι

Άρθρο 4. Σήμανση οδών με πινακίδες

Άρθρο 5. Οριζόντια σήμανση οδών

Άρθρο 6. Φωτεινή σηματοδότηση για την κυκλοφορία οχημάτων

Άρθρο 6Α. Φωτεινή σηματοδότηση για τους ποδηλάτες

Άρθρο 7. Φωτεινή σηματοδότηση για τους πεζούς

Άρθρο 7Α. Ειδική σήμανση, σηματοδότηση και διαμόρφωση των χώρων κυκλοφορίας για άτομα με ειδικές ανάγκες

Άρθρο 8. Σήμανση ισόπεδων σιδηροδρομικών διαβάσεων

Άρθρο 9. Σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς

Άρθρο 10. Εγκατάσταση μέσων σήμανσης και σηματοδότησης

Άρθρο 11. Επιγραφές - Διαφημίσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Κανόνες οδικής συμπεριφοράς

Άρθρο 12. Γενικές διατάξεις

Άρθρο 13. Οδηγοί

Άρθρο 14. Ζώα, αναβάτες αλόγων και συνοδοί ζώων

Άρθρο 15. Εκπομπές ρύπων, θόρυβοι κ.λπ

Άρθρο 16. Θέση επί της οδού

Άρθρο 17. Προσπέρασμα - Κυκλοφορία σε στοίχους

Άρθρο 18. Διέλευση οχημάτων που κινούνται αντίθετα

Άρθρο 19. Ταχύτητα και απόσταση μεταξύ οχημάτων

Άρθρο 20. Όρια ταχύτητας

Άρθρο 21. Κανόνες για τους ελιγμούς των οχημάτων

Άρθρο 22. Κίνηση προς τα πίσω

Άρθρο 23. Αλλαγή κατεύθυνσης

Άρθρο 24. Επιβράδυνση

Άρθρο 25. Ειδικοί κανόνες για τα οχήματα των δημόσιων συγκοινωνιών

Άρθρο 26. Ισόπεδοι οδικοί κόμβοι και υποχρέωση παραχώρησης προτεραιότητας

Άρθρο 27. Ισόπεδες σιδηροδρομικές διαβάσεις

Άρθρο 28. Οχήματα που κινούνται σε σιδηροτροχιές

Άρθρο 29. Κίνηση οχημάτων σε αυτοκινητόδρομους, οδούς ταχείας κυκλοφο­ρίας και σήραγγες

Άρθρο 30. Άνοιγμα των θυρών οχημάτων

Άρθρο 31. Εμπόδια στο οδόστρωμα

Άρθρο 32. Φόρτωση οχημάτων

Άρθρο 33. Μεταφορά επιβατών με οχήματα

Άρθρο 34. Στάση και στάθμευση

Άρθρο 35. Κανόνες χρήσης φώτων εντοπισμού θέσης

Άρθρο 36. Κανόνες χρήσης των φώτων οχημάτων

Άρθρο 37. Ηχητικές και φωτεινές προειδοποιήσεις

Άρθρο 38. Κανόνες κυκλοφορίας πεζών

Άρθρο 39. Συμπεριφορά των οδηγών προς τους πεζούς

Άρθρο 40. Ειδικοί κανόνες για τους οδηγούς ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων οχημάτων και Ε.Π.Η.Ο.

Άρθρο 41. Ειδικοί κανόνες για συνοδείες, πομπές και κίνηση αμαξιδίων ατό­μων με μειωμένη κινητικότητα ή βρεφών

Άρθρο 42. Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, φαρμάκων ή τοξικών ουσιών

Υπουργική Απόφαση 2500/15/135-ι- ΦΕΚ Β΄ 2077/19.9

Άρθρο 43. Συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος

Άρθρο 44. Οχήματα άμεσης ανάγκης - Έργα στις οδούς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Διάφορες διατάξεις

Άρθρο 45. Ειδικές υποχρεώσεις οδηγών και πεζών προς τα αστυνομικά όργα­να και τους σχολικούς τροχονόμους

Άρθρο 46. Ακινητοποίηση οχήματος

Άρθρο 47. Εργασίες και εναπόθεση υλικών στις οδούς

Άρθρο 48. Κατάληψη τμήματος οδού και πεζόδρομου

Άρθρο 49. Αγώνες στις οδούς και στις πίστες

Άρθρο 50. Τεκμήριο υπαιτιότητας

Άρθρο 51. Πραγματογνώμονες

Άρθρο 52. Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας

Άρθρο 52Α. Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας στους χερσαίους χώρους λιμένων

Μέρος Β΄

Τεχνικές προδιαγραφές, απογραφή, ταξινόμηση,

θέση σε κυκλοφορία και οδήγηση οδικών οχημάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Διαστάσεις, βάρη και έλξη οχημάτων

Άρθρο 53. Διαστάσεις και βάρη οχημάτων

Άρθρο 54. Έλξη οχημάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: Τροχοπέδηση οχημάτων

Άρθρο 55. Τροχοπέδηση αυτοκινήτων οχημάτων

Άρθρο 56. Τροχοπέδηση ρυμουλκούμενων

Άρθρο 57. Τροχοπέδηση συνδυασμών οχημάτων

Άρθρο 58. Τροχοπέδηση μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχη­μάτων

Άρθρο 59. Τροχοπέδηση ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.

Άρθρο 60. Τροχοπέδηση ζωήλατων οχημάτων

Άρθρο 61. Τροχοπέδηση αγροτικών μηχανημάτων

Άρθρο 62. Τροχοπέδηση μηχανημάτων έργων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: Φώτα και αντανακλαστικά στοιχεία (αντανακλαστήρες)

Άρθρο 63. Φώτα πορείας (μεγάλα)

Άρθρο 64. Φώτα διασταύρωσης (μεσαία)

Άρθρο 65. Φώτα θέσης (μικρά)

Άρθρο 66. Φώτα όγκου και φώτα πλευρικά

Άρθρο 67. Φως πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας

Άρθρο 68. Φώτα τροχοπέδησης

Άρθρο 69. Φώτα ομίχλης

Άρθρο 70. Φώτα οπισθοπορείας

Άρθρο 71. Φώτα δεικτών κατεύθυνσης (φλας) και φώτα έκτακτης ανάγκης

Άρθρο 72. Αντανακλαστήρες

Άρθρο 73. Γενική διάταξη ηλεκτρικού συστήματος

Άρθρο 74. Φώτα μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών

Άρθρο 75. Φώτα τρίτροχων οχημάτων

Άρθρο 76. Φώτα ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.

Άρθρο 77. Φώτα ζωήλατων οχημάτων

Άρθρο 78. Φώτα αγροτικών μηχανημάτων

Άρθρο 79. Φώτα μηχανημάτων έργων

Άρθρο 80. Γενικές διατάξεις για το φωτισμό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: Τεχνικές προδιαγραφές οχημάτων

Άρθρο 81. Μηχανισμοί, εξαρτήματα και συσκευές Ε.Π.Η.Ο.

Άρθρο 82. Ειδικές διατάξεις

Άρθρο 83. Εξωτερική εμφάνιση αυτοκινήτων οχημάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄: Ταξινόμηση, απογραφή και θέση οχημάτων σε κυκλοφορία

Άρθρο 84. Έγκριση τύπου οχημάτων

Άρθρο 85. Στοιχεία αναγνώρισης πλαισίου και κινητήρα

Άρθρο 86. Τεχνικός έλεγχος οχημάτων

Άρθρο 87. Γενική απογραφή και ταξινόμηση οχημάτων

Άρθρο 88. Άδεια κυκλοφορίας οχημάτων

Άρθρο 89. Μεταβολή στοιχείων της άδειας κυκλοφορίας

Άρθρο 90. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας

Άρθρο 91. Κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων στο εξωτερικό. Κυκλοφορία ξένων αυτοκινήτων

Άρθρο 92. Αφαίρεση άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας

Άρθρο 93. Παύση κυκλοφορίας οχήματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄: Άδειες ικανότητας οδήγησης

Άρθρο 94. Άδειες οδήγησης - Κυρώσεις - Άδειες εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών

Άρθρο 95. Ισχύς αδειών οδήγησης - Κυρώσεις

Άρθρο 96. Άδειες οδήγησης μοτοποδηλάτων

Άρθρο 97. Άδειες οδήγησης αγροτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργων

Άρθρο 98. Ειδικές περιπτώσεις αφαίρεσης άδειας οδήγησης

Άρθρο 99. Παραχώρηση της οδήγησης οχήματος

Άρθρο 100. Έγγραφα τα οποία πρέπει να φέρει ο οδηγός

Άρθρο 101. Χρήση βοηθητικών οργάνων κατά την οδήγηση

Άρθρο 102. Ειδικό σήμα αναγνώρισης νέων οδηγών αυτοκινήτων οχημάτων και οδηγών ατόμων με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.)

Μέρος Γ΄

Διοικητικά μέτρα - Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄: Διοικητικά μέτρα και πρόστιμα

Άρθρο 103. Επιβολή διοικητικών μέτρων

Άρθρο 104. Επιβολή προστίμων από αστυνομικά όργανα

Άρθρο 105. Δικονομικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 106. Ανάκληση άδειας ικανότητας οδηγού

Άρθρο 107. Σύστημα ελέγχου συμπεριφοράς των οδηγών

Άρθρο 108. Κέντρο Οδικών Πληροφοριών

Άρθρο 109. Δημοσίευση αποφάσεων

Άρθρο 110. Τελικές διατάξεις

Άρθρο δεύτερο

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΩΝ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Μ. Ανδριανάτου, Αναπροσαρμογή επιχειρηματικών πιστωτικών συμβάσεων λόγω της οικονομικής κρίσης, 2022
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #6
Το παρόν έργο μελετά τις δυνατότητες αναπροσαρμογής των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που πηγάζουν από μια πιστωτική σύμβαση, συναφθείσα μεταξύ ενός πιστωτικού ιδρύματος και...
Π. Γεωργάκη, Η ευθύνη του εκχωρητή απαίτησης κατά τα άρθρα 467-468 ΑΚ, 2022
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #9
Η παρούσα μονογραφία ασχολείται με το ζήτημα της ευθύνης του εκχωρητή σε περίπτωση που η εκχωρηθείσα απαίτηση δεν καταστεί εφικτό να εισπραχθεί από τον εκδοχέα, οπότε...
Α. Κρητικός, Ερμηνεία κατ΄ άρθρο του Κ.Ν. 489/1976, 2022
Το παρόν έργο αποτελεί μια πλήρη και συστηματική κατ’ άρθρο ερμηνεία του Κ.Ν. 489/1976 «Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»....
Β. Παπαδούλη, Αφηρημένη Υπόσχεση ή Αναγνώριση Χρέους, 2022
Αντικείμενο του παρόντος είναι η επώνυμη σύμβαση της αφηρημένης υπόσχεσης ή αναγνώρισης χρέους που ρυθμίζεται στα άρθρα 873 έως 875 του Αστικού Κώδικα. Το παρόν έργο...
Ε. Αθανασόπουλος, Η αστική ευθύνη του αρχιτέκτονος και του πολιτικού μηχανικού στα ιδιωτικά έργα, 2021
Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η αστική ευθύνη του αρχιτέκτονος και του πολιτικού μηχανικού στα ιδιωτικά έργα, συμβατική, αδικοπρακτική και ως παρεχόντων υπηρεσίες,...