Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Α. Κρητικός, Αξιώσεις αποζημιώσεως ενώπιον ελληνικών δικαστηρίων, 2006

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Αξιώσεις αποζημιώσεως ενώπιον ελληνικών δικαστηρίων
Αλλοδαπών από ατυχήματα στην Ελλάδα
Προσώπων που διαμένουν στην Ελλάδα από ατυχήματα σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως
© 2006
Συγγραφέας
ISBN
0302065
Σελίδες
155
Τιμή
€ 9,00
Σε απόθεμα

Α. Κρητικός, Αξιώσεις αποζημιώσεως ενώπιον ελληνικών δικαστηρίων, 2006


Α. Κρητικός, Αξιώσεις αποζημιώσεως ενώπιον ελληνικών δικαστηρίων, 2006

Σημαντική αναλογία μεταξύ των θυμάτων τροχαίων αυτοκινητικών ατυχημάτων διεκδικούν αλλοδαποί, οι οποίοι είτε μόνιμα είτε προσωρινά διαμένουν στη χώρα μας. Οι διαφορές που εντεύθεν γεννώνται εμφανίζουν στοιχεία αλλοδαπότητας που ενεργοποιούν τις οικείες διατάξεις της ελληνικής έννομης τάξεως. Ο μεγάλος αριθμός των εμπλεκομένων σε ατυχήματα αλλοδαπών αποτέλεσε το λόγο για τη μονογραφική επεξεργασία του θέματος

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Αξιώσεις αποζημιώσεως ενώπιον ελληνικών δικαστηρίων
Αλλοδαπών από ατυχήματα στην Ελλάδα
Προσώπων που διαμένουν στην Ελλάδα από ατυχήματα σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως
© 2006
Συγγραφέας
ISBN
0302065
Σελίδες
155
Τιμή
€ 9,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αξιώσεις αλλοδαπών ενώπιον ελληνικών δικαστηρίων

από ατυχήματα στην Ελλάδα

Ι. Εισαγωγικά

II. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων

III. Η βασική ρύθμιση της ΑΚ

IV. Έκταση εφαρμογής της ΑΚ 26. Κατ' ιδίαν ζητήματα

V. Ειδικότερα επί θανατώσεως προσώπου στην Ελλάδα

VI. Προσαρμογή

VII. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης

VΙΙΙ. Αυτεπάγγελτη ενέργεια του δικαστηρίου

ΙΧ. Υποκατάσταση αλλοδαπού φορέα κοινωνικής ασφαλίσεως σε περίπτωση σωματικής βλάβης ή θανατώσεως

1. Γενικά

2. Η εφαρμογή του άρθρου 19 §5 Ν. 489/1976 έναντι αλλοδαπού φορέα κοινωνικής ασφαλίσεως

Χ. Ζημίες πραγμάτων78

ΧΙ. Υποκατάσταση του ασφαλιστή στα δικαιώματα του ζημιωθέντος κατά του τρίτου επί ζημιών σε πράγματα

ΧΙΙ. Δίκαιο εφαρμοστέο στους κανόνες οδικής συμπεριφοράς (Κ.Ο.Κ. = Ν. 2696/1999).

ΧΙΙΙ. Ειδικές επισημάνσεις

1. Επί σωματικής βλάβης

2. Απασχόληση στην Ελλάδα αλλοδαπών προερχομένων από χώρα εκτός Ε.Ε

3. Διάφορα άλλα ζητήματα

XIV. Ατυχήματα επί πλοίου

XV. Ευθυνόμενα πρόσωπα92

XVI. Δικονομικά - Διαδικαστικά ζητήματα

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αξιώσεις προσώπων που διαμένουν στην Ελλάδα από ατυχήματα συμβαίνοντα

σε άλλο Κράτος της Ε.Ε. και επιδιώκονται για την ικανοποίησή τους

στην Ελλάδα (Τετάρτη ΚοινοτικήΟδηγία όπως ενσωματώθηκε

στο Ν. 489/1976 με το ΠΔ 10/2003)

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

ΙΙΙ. Πεδίο εφαρμογής και ειδικότερες ρυθμίσεις

IV. Διαδικασία εκκαθαρίσεως της ζημίας στην Ελλάδα ως τόπο διαμονής του παθόντος – Προσφυγή στον αντιπρόσωπο διακανονισμού ζημιών

V. Προσόντα και ρόλος του αντιπροσώπου διακανονισμού ζημιών

VI. Διάσπαση των αξιώσεων

VII. Προσφυγή του παθόντος στον ελληνικό Οργανισμό Αποζημιώσεως (Γραφείο Διεθνούς Ασφαλίσεως= ΓΔΑ)

1. Ίδρυση - περιπτώσεις δραστηριοποιήσεως

2. Η περαιτέρω πορεία της διαδικασίας εφόσον ο ζημιωθείς έχει υποβάλει αίτηση

στον Οργανισμό Αποζημιώσεως

3. Νομική φύση της αξιώσεως του παθόντος κατά του Οργανισμού Αποζημιώσεως

4. Έκταση της ρυθμιστικής παρεμβάσεως του Οργανισμού Αποζημιώσεως

5. Αναγωγή του Οργανισμού Αποζημιώσεως

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Αγορά

Προσθήκη στο καλάθι  Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών  Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού