Α. Φρέρης, Ο σύνδικος εκκαθαριστής ομόρρυθμης εταιρίας, 2003


Α. Φρέρης, Ο σύνδικος εκκαθαριστής ομόρρυθμης εταιρίας, 2003

Η λύση μιας ομόρρυθμης εταιρίας λόγω αυτοτελούς πτωχεύσεως ενός εταίρου της δημιουργεί προβληματισμό ως προς τις εξουσίες του συνδίκου του πτωχού και την υποχρέωσή του να λάβει μέρος στην εκκαθάριση της εταιρίας του τελευταίου. Ο προβληματισμός γίνεται ακόμη εντονότερος όταν σε πτώχευση κηρύσσονται, αυτοτελώς αλλά και συγχρόνως, όλοι οι εταίροι μιας ομόρρυθμης εταιρίας. Στην τελευταία περίπτωση η ρύθμιση του νόμου, που καθιστά το σύνδικο παντοδύναμο μέσα στην υπό εκκαθάριση ομόρρυθμη εταιρία, αιφνιδιάζει, ξενίζει και γεμίζει αμφιβολίες τον εφαρμοστή του δικαίου, πράγμα που φανερώνει ότι μέχρι σήμερα δεν έχει επαρκώς κατανοηθεί ο νομοθετικά θεσπισμένος ρόλος του συνδίκου ως δημοσίου λειτουργού.

Οι σχετικές εξουσίες και υποχρεώσεις του συνδίκου στις παραπάνω περιπτώσεις αποτελούν αντικείμενο της ενασχολήσεως του συγγραφέα. Μέσα από τη συνδυασμένη μελέτη της έννομης σχέσεως που συνδέει τον ομόρρυθμο εταίρο με την εταιρία του και των εξουσιών του συνδίκου να ασκεί τα δικαιώματα και εξουσίες του πτωχού, η έρευνα αποκαλύπτει ότι ένα γνωστό και ήδη λυμένο νομικό πρόβλημα είναι δυνατό να παρουσιάζει πτυχές που δεν έχουν ακόμη ανιχνευθεί ή κατανοηθεί πλήρως.

Η μελέτη γράφηκε με αφορμή την ενασχόληση του συγγραφέα με την επιμέλεια μια συγκεκριμένης υποθέσεως. Και μέσα από την παρουσίαση και κριτική αξιολόγηση όλων των απόψεων που έχουν διατυπωθεί σχετικά από τη νομολογία και την επιστήμη, προσπαθεί να συμβάλει στην ευχερέστερη κατανόηση του νομικού προβληματισμού που δημιουργείται σε περιπτώσεις όπως οι παραπάνω.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ο σύνδικος εκκαθαριστής ομόρρυθμης εταιρίας
Εταιρική συμμετοχή σε ομόρρυθμη εταιρία και υπαγωγή της στην πτωχευτική περιουσία
© 2003
Συγγραφέας
ISBN
978-960-301-828-7
Σελίδες
234
Τιμή
€ 24,00
Σε απόθεμα

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ν. Τέλλης/Β. Αντωνόπουλος/Λ. Αθανασίου..., Προσωπικές Εμπορικές Εταιρείες, 2024
Εκτεταμένη, σε βάθος ερμηνεία των διατάξεων του ν. 4072/2012 από έγκριτους νομικούς με πολυετή πρακτική εμπειρία
Β. Αντωνόπουλος/Π. Γερασίμου/Ρ. Γιοβαννόπουλος..., Ανώνυμες Εταιρίες - Άρθρα 77-181 - Ερμηνεία Άρθρων Ν. 4548/2018, τόμ. 2, 2023
Κατ’ άρθρο ερμηνεία ν. 4548/2018 Το απαραίτητο, πλήρως ενημερωμένο, ερμηνευτικό εργαλείο για όλα τα ζητήματα του δικαίου των ανωνύμων εταιριών
Ι. Βενιέρης/Ν. Βερβεσός/Μ. Γρηγοροπούλου..., Ανώνυμες Εταιρίες - Άρθρα 1-76 - Ερμηνεία Άρθρων Ν. 4548/2018, τόμ. 1, 2023
Κατ’ άρθρο ερμηνεία ν. 4548/2018 Το απαραίτητο, πλήρως ενημερωμένο, ερμηνευτικό εργαλείο για όλα τα ζητήματα του δικαίου των ανωνύμων εταιριών
Π. Παναγιώτου, Η μικρή και κλειστή οικογενειακή ανώνυμη εταιρία, 2023
Εκτενής παρουσίαση όλων των ζητημάτων γύρω από την οικογενειακή ΑΕ με προτάσεις για επίλυση πρακτικών προβλημάτων