Α. Φρέρης, Ο σύνδικος εκκαθαριστής ομόρρυθμης εταιρίας, 2003


Α. Φρέρης, Ο σύνδικος εκκαθαριστής ομόρρυθμης εταιρίας, 2003

Η λύση μιας ομόρρυθμης εταιρίας λόγω αυτοτελούς πτωχεύσεως ενός εταίρου της δημιουργεί προβληματισμό ως προς τις εξουσίες του συνδίκου του πτωχού και την υποχρέωσή του να λάβει μέρος στην εκκαθάριση της εταιρίας του τελευταίου. Ο προβληματισμός γίνεται ακόμη εντονότερος όταν σε πτώχευση κηρύσσονται, αυτοτελώς αλλά και συγχρόνως, όλοι οι εταίροι μιας ομόρρυθμης εταιρίας. Στην τελευταία περίπτωση η ρύθμιση του νόμου, που καθιστά το σύνδικο παντοδύναμο μέσα στην υπό εκκαθάριση ομόρρυθμη εταιρία, αιφνιδιάζει, ξενίζει και γεμίζει αμφιβολίες τον εφαρμοστή του δικαίου, πράγμα που φανερώνει ότι μέχρι σήμερα δεν έχει επαρκώς κατανοηθεί ο νομοθετικά θεσπισμένος ρόλος του συνδίκου ως δημοσίου λειτουργού.

Οι σχετικές εξουσίες και υποχρεώσεις του συνδίκου στις παραπάνω περιπτώσεις αποτελούν αντικείμενο της ενασχολήσεως του συγγραφέα. Μέσα από τη συνδυασμένη μελέτη της έννομης σχέσεως που συνδέει τον ομόρρυθμο εταίρο με την εταιρία του και των εξουσιών του συνδίκου να ασκεί τα δικαιώματα και εξουσίες του πτωχού, η έρευνα αποκαλύπτει ότι ένα γνωστό και ήδη λυμένο νομικό πρόβλημα είναι δυνατό να παρουσιάζει πτυχές που δεν έχουν ακόμη ανιχνευθεί ή κατανοηθεί πλήρως.

Η μελέτη γράφηκε με αφορμή την ενασχόληση του συγγραφέα με την επιμέλεια μια συγκεκριμένης υποθέσεως. Και μέσα από την παρουσίαση και κριτική αξιολόγηση όλων των απόψεων που έχουν διατυπωθεί σχετικά από τη νομολογία και την επιστήμη, προσπαθεί να συμβάλει στην ευχερέστερη κατανόηση του νομικού προβληματισμού που δημιουργείται σε περιπτώσεις όπως οι παραπάνω.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ο σύνδικος εκκαθαριστής ομόρρυθμης εταιρίας
Εταιρική συμμετοχή σε ομόρρυθμη εταιρία και υπαγωγή της στην πτωχευτική περιουσία
© 2003
Συγγραφέας
ISBN
978-960-301-828-7
Σελίδες
234
Τιμή
€ 24,00
Σε απόθεμα

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Β. Αντωνόπουλος/Λ. Γρηγοριάδης, Δίκαιο Κεφαλαιουχικών Εταιριών, τόμ. 1, 2022
Το δίκαιο των κεφαλαιουχικών εταιριών βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη και συμπλήρωση. Έτσι, τα συγγράμματα που ασχολούνται με την ερμηνεία του έχουν κάθε φορά ανάγκη...
Β. Αντωνόπουλος/Λ. Γρηγοριάδης, Δίκαιο Κεφαλαιουχικών Εταιριών, τόμ. 2, 2022
Το δίκαιο των κεφαλαιουχικών εταιριών βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη και συμπλήρωση. Έτσι, τα συγγράμματα που ασχολούνται με την ερμηνεία του έχουν κάθε φορά ανάγκη...
Ι. Μάρκου, Θεμελιώδεις Θεσμοί, Αρχές και Έννοιες του Δικαίου της ΑΕ, 2022
Ο παρών τόμος περιλαμβάνει μια πλήρη παρουσίαση των θεσμών και των αρχών του Δικαίου της ΑΕ. Η ύλη παρουσιάζεται πλήρως επικαιροποιημένη, εστιάζοντας και εμβαθύνοντας σε όλα...
Α. Μπεχλιβάνης/Ε. Τζίβα, Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών - Αξιόγραφα – Ασφαλιστικό, 2022
Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί το πρώτο ενιαίο έργο στο πεδίο του Δικαίου Εμπορικών Δικαιοπραξιών, του Δικαίου των Αξιογράφων και του Ιδιωτικού Ασφαλιστικού Δικαίου. Το έργο...
Πολυκώδικας, 11η έκδ., 2022
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα στη σειρά Σύγχρονη Νομοθεσία. Περιέχονται πλήρως ενημερωμένοι: • Ποινικός Κώδικας • Κώδικας Ποινικής Δικονομίας • Κώδικας Πολιτικής...