Α. Διονυσοπούλου/Χ. Παπαχαραλάμπους/Σ. Παύλου..., Αποδεικτικές απαγορεύσεις στην Ποινική Δίκη, 2015


Α. Διονυσοπούλου/Χ. Παπαχαραλάμπους/Σ. Παύλου..., Αποδεικτικές απαγορεύσεις στην Ποινική Δίκη, 2015

Οι συμβολές αυτού του τόμου ασχολούνται με το πεδίο των αποδεικτικών απαγορεύσεων στην ποινική δίκη, εκεί δηλ. όπου οι διωκτικοί μηχανισμοί αναπτύσσουν όλο το προ-δραστικό τους έργο. Τα επί μέρους αντικείμενα των συμβολών αυτών συντείνουν κατά τρεις τρόπους στην εμβάθυνση της σχετικής προβληματικής.

Κατά πρώτον, ερευνάται η διάβρωση της ιδιωτικότητας από την αστυνομική ή την εν γένει δικαστικά αξιοποιήσιμη διείσδυση στη σφαίρα της ιδιωτικής ζωής. Κατά δεύτερον, ερωτάται τι δέον γενέσθαι με το ζήτημα της απόκτησης αποδεικτικών στοιχείων επ’ ευκαιρία ορισμένης ανακριτικής πράξης (της άρσης, αίφνης, του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας), εκτός όμως των δικονομικά ανεκτών πλαισίων της («τυχαία ευρήματα»). Κατά τρίτον, επιχειρείται μια πραγμάτευση του θέματος από τη σκοπιά του συγκριτικού ποινικού δικονομικού δικαίου.

Από πλευράς κυπριακού δικαίου επιχειρείται στο πλαίσιο αυτό μια εκτενής ανάλυση των στάσεων της θεωρίας του κοινοδικαίου και ιδίως της νομολογίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Οι ειδικότερες προβληματικές των συμβολών στο κυπριακό δίκαιο των αποδεικτικών απαγορεύσεων αφορούν θέματα της παράνομης συλλογής απόδειξης, όπως η διείσδυση στην ιδιωτική σφαίρα, το τεκμήριο αθωότητας, η παγίδευση, η αρχή της μη αυτοενοχοποίησης και το εύρος της, η διατήρηση τηλεπικοινωνιακών δεδομένων και το τραπεζικό απόρρητο.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Αποδεικτικές απαγορεύσεις στην Ποινική Δίκη
Συγκριτική προσέγγιση των παραδόσεων του κοινοδικαίου & του ηπειρωτικού δικαίου με αφορμή την κυπριακή & την ελληνική έννομη τάξη
© 2015
Επιστημονική επιμέλεια
Συγγραφείς
ISBN
978-960-568-344-3
Σελίδες
141
Τιμή
€ 18,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Εισαγωγή Επιμελητή

Δρ. Χρίστος Κληρίδης, Πρόεδρος Τμήματος Νομικής Πανεπι­στημίου Frederick Κύπρου

Κυπριακό και Αγγλικό Δίκαιο Απόδειξης σε σχέση με την Πα­ρανόμως Κτηθείσα Μαρτυρία

Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου, Καθηγήτρια Ποινι­κού Δι­καίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα­λο­νίκης

Παραβίαση απορρήτου επικοινωνιών και αποδεικτικές απα­γορεύσεις στην ποινική δίκη

Στέφανος Παύλου, Καθηγητής Ποινικού Δικαίου, Νομική Σχο­λή Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Η μαγνητοφώνηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων υπόπτων από τις αρχές. Θεσμικό πλαίσιο, δικαιοκρατικά όρια, πρα­­­κτικές στρεβλώσεις και εκτροπές. Μία πρώτη καταγραφή προβλημάτων και σκέψεων

Χαράλαμπος Β. Χαραλάμπους, Ανώτερος Επαρχιακός Δικαστής, Κακουργιοδικείο Λευκωσίας

Η Παρανόμως Ληφθείσα Μαρτυρία στο Κυπριακό Νομικό Σύ­στημα.

Αθανασία Διονυσοπούλου, Λέκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος

Απαγορεύσεις αποδεικτικής αξιοποίησης πληροφοριών στην άρση απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας - Το παράδειγμα των τυχαίων ευρημάτων

Χάρης Παπαχαραλάμπους, Αναπληρωτής Καθηγητής Ποινικού Δικαίου, Τμήμα Νομικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

‘Entrapment’: Η κοινοδικαιική και η κυπριακή νομική στάση

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Κ. Κακαβούλης/Ν. Κουμουλέντζος, Η Νέα Ποινική Δικονομία, 2η έκδ., 2022
Ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας με τις εκτενείς και αλλεπάλληλες αλλαγές που επήλθαν με το Ν. 4637/2019 και τους Ν. 4855/2021, Ν. 4871/2021 και Ν. 4872/2021 καθιερώνει μία...
Μ. Κουδελή, Η υποστήριξη της κατηγορίας υπό το πρίσμα του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, 2022
Η γενομένη στο πλαίσιο του νέου ΚΠΔ μεταρρύθμιση των διατάξεων που αφορούν τη θέση του αδικηθέντος ως διαδίκου, αλλά και τις προϋποθέσεις ενεργητικής και παθητικής...
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - Ενημερωμένος μέχρι και τον Ν. 4871/2021, 12η έκδ., 2022
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #4
Ο Νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας κυρώθηκε με τον Ν. 4620/2019 (ΦΕΚ Α΄ 96/11.6.2019) και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ίδιου νόμου, άρχισε να ισχύει από την 1η Ιουλίου...
Α. Κωνσταντινίδης, Η απόδειξη στην ποινική δίκη, 2η έκδ., 2022
Το παρόν έργο έχει ως στόχο να καλύψει όλα τα ζητήματα γύρω από το δίκαιο αποδείξεως κατά τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Στην προσπάθεια παράθεσης της ύλης κρίθηκε...