Τ. Βιδάλης/Χ. Καπαρτζιάνη/Η. Κοντάκος..., Ιατρική Δεοντολογία, 2013


Τ. Βιδάλης/Χ. Καπαρτζιάνη/Η. Κοντάκος..., Ιατρική Δεοντολογία, 2013

Πρέπει ο ασθενής να έχει λόγο στη θεραπεία του;

Τι σημαίνει «ιατρικό σφάλμα»;

Υπάρχουν εξαιρέσεις στο ιατρικό απόρρητο;

Έχει ο ιατρός δικαίωμα προβολής στο διαδίκτυο;

Ερωτήματα σαν κι αυτά έγιναν επίκαιρα, πρόσφατα μόλις, όταν η ιατρική δεοντολογία συνάντησε το σύγχρονο δίκαιο. Πράγματι, η ιστορία της νομοθεσίας που ρυθμίζει τις σχέσεις του ιατρού με τον ασθενή, είναι σχετικά νέα. Στη χώρα μας, ο νόμος 3418/2005 αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο νομοθέτημα στο πεδίο της ιατρικής πράξης, ένα νομοθέτημα που λαμβάνει υπόψη την εξειδίκευση στην ιατρική, τον πολλαπλασιασμό των ειδικοτήτων, τον αυξανόμενο ρόλο της τεχνολογίας, αλλά και τη σημασία των δικαιωμάτων του ασθενούς. Στη βάση του συγκεκριμένου νόμου, ήδη η νομολογία των δικαστηρίων μας εμπλουτίζεται με διαρκώς αυξανόμενους ρυθμούς, παρακολουθώντας την ανάλογη εξέλιξη που παρατηρείται από δεκαετίες στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Στο συλλογικό αυτό έργο επιχειρείται η λεπτομερής ανάλυση κρίσιμων για το ιατρικό λειτούργημα εννοιών, στο δεσμευτικό πλαίσιο που ορίζει ο νόμος, με πρώτη την έννοια της ιατρικής ευθύνης. Με αναφορές και στην, άγνωστη έως σήμερα, πρακτική του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, η δομή του κατ’ άρθρον σχολιασμού προσφέρεται στη χρήση του έργου ως πραγματικού εργαλείου αναφοράς για τη νέα εποχή που έχει ανοίξει στο ελληνικό ιατρικό δίκαιο.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Τάκης Κ. Βιδάλης, Δικηγόρος, Εμπειρογνώμων Ε.Ε., Διδάκτωρ Νομικής ΕΚΠΑ

Χρυσούλα Καπαρτζιάνη, Δικηγόρος, LL.M.

Ηλίας Κοντάκος, Δικηγόρος, LL.M.

Ειρήνη Ν. Κυριακάκη, Δικηγόρος, Διδάκτωρ Νομικής Παν. Freiburg i.Br., Ειδική Επιστήμων ΣτΠ

Ευάγγελος Μάλλιος, Δικηγόρος, Διδάκτωρ Νομικής ΕΚΠΑ

Θανάσης Κ. Παπαχρίστου, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Παντελής Ραβδάς, Δικηγόρος, LL.M.

Παναγιώτης Σολδάτος, M.D., M.Sc Ιατρικής ΕΚΠΑ

Ευτύχης Φυτράκης, Δικηγόρος, Διδάκτωρ Νομικής ΑΠΘ, Ειδικός Επιστήμων ΣτΠ

Edition info

Title
Ιατρική Δεοντολογία
(Κατ’ άρθρο ανάλυση του Νόμου 3418/2005)
© 2013
Foreword
Authors
ISBN
978-960-445-970-4
Pages
XIV + 420
Price
€ 38.00
In stock

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος

Συντομογραφίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1. Έννοιες, ορισμοί και πεδίο εφαρμογής του παρόντος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Άρθρο 2. Η άσκηση της ιατρικής ως λειτούργημα

Άρθρο 3. Ηθική και επιστημονική ανεξαρτησία του ιατρού

Άρθρο 4. Εξασφάλιση ποιότητας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας

Άρθρο 5. Ιατρικά πιστοποιητικά και ιατρικές γνωματεύσεις

Άρθρο 6. Κωλύματα – ασυμβίβαστα

Άρθρο 7. Τόπος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΗ

Άρθρο 8. Η ιατρική ως σχέση εμπιστοσύνης και σεβασμού

Άρθρο 9. Υποχρεώσεις του ιατρού προς τον ασθενή

Άρθρο 10. Συνεχιζόμενη εκπαίδευση, διεπιστημονικότητα και επαγγελματική συνεργασία

Άρθρο 11. Υποχρέωση ενημέρωσης

Άρθρο 12. Συναίνεση του ενημερωμένου ασθενή

Άρθρο 13. Ιατρικό απόρρητο

Άρθρο 14. Τήρηση ιατρικού αρχείου

Άρθρο 15. Σύγκρουση καθηκόντων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Άρθρο 16. Ο ιατρός και η κοινωνία

Άρθρο 17. Διαφήμιση – Παρουσία ιατρών στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Άρθρο 18. Παρουσία των ιατρών στο διαδίκτυο

Άρθρο 19. Αμοιβή ιατρού

Άρθρο 20. Άσκηση ιατρικής στο πλαίσιο της κοινωνικής ασφάλισης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Άρθρο 21. Σχέσεις με συναδέλφους και λοιπό προσωπικό

Άρθρο 22. Ιατρικά συμβούλια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 23. Ο ρόλος του ιατρού στην εκπαιδευτική διαδικασία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Άρθρο 24. Ιατρική έρευνα

Άρθρο 25. Κλινική έρευνα με νέα φάρμακα ή νέες διαγνωστικές και θεραπευτικές μεθόδους

Άρθρο 26. Μη θεραπευτική βιοϊατρική έρευνα

Άρθρο 27. Δημοσιότητα των ανακαλύψεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 28. Φροντίδα ψυχικής υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 29. Ιατρικές αποφάσεις στο τέλος της ζωής

Άρθρο 30. Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή

Άρθρο 31. Τεχνητή διακοπή κύησης

Άρθρο 32. Μεταμοσχεύσεις ιστών και οργάνων

Άρθρο 33. Αιμοδοσία

Άρθρο 34. Προστασία γενετικής ταυτότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Άρθρο 35. Σχέσεις ιατρού προς τον Ιατρικό Σύλλογο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 36. Κυρώσεις

Άρθρο 37. Καταργητική διάταξη

Ευρετήριο λημμάτων στα άρθρα του Κώδικα

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Π. Φύτρου, Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής, 2022
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #8
Εξειδικευμένη ανάλυση της νομικής αντιμετώπισης όλων των αναφυόμενων ζητημάτων
Α. Σκουτέλη, Κλινικές δοκιμές φαρμάκων, 2021
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #5
Πολύπλοκα ζητήματα γύρω από το πλαίσιο των κλινικών δοκιμών, με έμφαση στις συμβατικές σχέσεις, την ευθύνη και την προστασία δεδομένων
Ν. Τάσκος/Σ. Παύλου, Φαρμακευτική κάνναβη και ο νόμος 4523/2018, 2019
Series: Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, #30
Στον παρόντα τόμο παρουσιάζονται εισηγήσεις της εκδήλωσης που ο Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής συνδιοργάνωσε την 5η Δεκεμβρίου 2018 με το Διατμηματικό...
Λ. Μήτρου/Γ. Νούσκαλης, Προστασία δεδομένων υγείας, 2018
Series: Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, #29
Οι εισηγήσεις που δημοσιεύονται στον τόμο αυτό αναδεικνύουν τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η προστασία και η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων στον...
Κ. Πάγκαλος/G. Pennings/Ι. Πέτρου..., Σύγχρονες προκλήσεις από την εφαρμογή του εκτεταμένου γονιδιακού ελέγχου, 2018
Series: Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, #28
Σήμερα το επιστημονικό ενδιαφέρον, ή το επιστημονικό ζητούμενο, μετατοπίζεται από την ανάλυση του ανθρώπινου γονιδιώματος και τη χρήση αυτής της ανάλυσης στο πεδίο της...