Ελληνικά English
| | | |

Books


Τ. Βιδάλης/Χ. Καπαρτζιάνη/Η. Κοντάκος..., Ιατρική Δεοντολογία, 2013

Edition info

Title
Ιατρική Δεοντολογία
(Κατ’ άρθρο ανάλυση του Νόμου 3418/2005)
© 2013
Foreword
Authors
ISBN
978-960-445-970-4
Pages
XIV + 420
Price
€ 38.00
In stock

Τ. Βιδάλης/Χ. Καπαρτζιάνη/Η. Κοντάκος..., Ιατρική Δεοντολογία, 2013


Τ. Βιδάλης/Χ. Καπαρτζιάνη/Η. Κοντάκος..., Ιατρική Δεοντολογία, 2013

Πρέπει ο ασθενής να έχει λόγο στη θεραπεία του;

Τι σημαίνει «ιατρικό σφάλμα»;

Υπάρχουν εξαιρέσεις στο ιατρικό απόρρητο;

Έχει ο ιατρός δικαίωμα προβολής στο διαδίκτυο;

Ερωτήματα σαν κι αυτά έγιναν επίκαιρα, πρόσφατα μόλις, όταν η ιατρική δεοντολογία συνάντησε το σύγχρονο δίκαιο. Πράγματι, η ιστορία της νομοθεσίας που ρυθμίζει τις σχέσεις του ιατρού με τον ασθενή, είναι σχετικά νέα. Στη χώρα μας, ο νόμος 3418/2005 αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο νομοθέτημα στο πεδίο της ιατρικής πράξης, ένα νομοθέτημα που λαμβάνει υπόψη την εξειδίκευση στην ιατρική, τον πολλαπλασιασμό των ειδικοτήτων, τον αυξανόμενο ρόλο της τεχνολογίας, αλλά και τη σημασία των δικαιωμάτων του ασθενούς. Στη βάση του συγκεκριμένου νόμου, ήδη η νομολογία των δικαστηρίων μας εμπλουτίζεται με διαρκώς αυξανόμενους ρυθμούς, παρακολουθώντας την ανάλογη εξέλιξη που παρατηρείται από δεκαετίες στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Στο συλλογικό αυτό έργο επιχειρείται η λεπτομερής ανάλυση κρίσιμων για το ιατρικό λειτούργημα εννοιών, στο δεσμευτικό πλαίσιο που ορίζει ο νόμος, με πρώτη την έννοια της ιατρικής ευθύνης. Με αναφορές και στην, άγνωστη έως σήμερα, πρακτική του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, η δομή του κατ’ άρθρον σχολιασμού προσφέρεται στη χρήση του έργου ως πραγματικού εργαλείου αναφοράς για τη νέα εποχή που έχει ανοίξει στο ελληνικό ιατρικό δίκαιο.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Τάκης Κ. Βιδάλης, Δικηγόρος, Εμπειρογνώμων Ε.Ε., Διδάκτωρ Νομικής ΕΚΠΑ

Χρυσούλα Καπαρτζιάνη, Δικηγόρος, LL.M.

Ηλίας Κοντάκος, Δικηγόρος, LL.M.

Ειρήνη Ν. Κυριακάκη, Δικηγόρος, Διδάκτωρ Νομικής Παν. Freiburg i.Br., Ειδική Επιστήμων ΣτΠ

Ευάγγελος Μάλλιος, Δικηγόρος, Διδάκτωρ Νομικής ΕΚΠΑ

Θανάσης Κ. Παπαχρίστου, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Παντελής Ραβδάς, Δικηγόρος, LL.M.

Παναγιώτης Σολδάτος, M.D., M.Sc Ιατρικής ΕΚΠΑ

Ευτύχης Φυτράκης, Δικηγόρος, Διδάκτωρ Νομικής ΑΠΘ, Ειδικός Επιστήμων ΣτΠ

Edition info

Title
Ιατρική Δεοντολογία
(Κατ’ άρθρο ανάλυση του Νόμου 3418/2005)
© 2013
Foreword
Authors
ISBN
978-960-445-970-4
Pages
XIV + 420
Price
€ 38.00
In stock

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος

Συντομογραφίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1. Έννοιες, ορισμοί και πεδίο εφαρμογής του παρόντος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Άρθρο 2. Η άσκηση της ιατρικής ως λειτούργημα

Άρθρο 3. Ηθική και επιστημονική ανεξαρτησία του ιατρού

Άρθρο 4. Εξασφάλιση ποιότητας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας

Άρθρο 5. Ιατρικά πιστοποιητικά και ιατρικές γνωματεύσεις

Άρθρο 6. Κωλύματα – ασυμβίβαστα

Άρθρο 7. Τόπος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΗ

Άρθρο 8. Η ιατρική ως σχέση εμπιστοσύνης και σεβασμού

Άρθρο 9. Υποχρεώσεις του ιατρού προς τον ασθενή

Άρθρο 10. Συνεχιζόμενη εκπαίδευση, διεπιστημονικότητα και επαγγελματική συνεργασία

Άρθρο 11. Υποχρέωση ενημέρωσης

Άρθρο 12. Συναίνεση του ενημερωμένου ασθενή

Άρθρο 13. Ιατρικό απόρρητο

Άρθρο 14. Τήρηση ιατρικού αρχείου

Άρθρο 15. Σύγκρουση καθηκόντων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Άρθρο 16. Ο ιατρός και η κοινωνία

Άρθρο 17. Διαφήμιση – Παρουσία ιατρών στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Άρθρο 18. Παρουσία των ιατρών στο διαδίκτυο

Άρθρο 19. Αμοιβή ιατρού

Άρθρο 20. Άσκηση ιατρικής στο πλαίσιο της κοινωνικής ασφάλισης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Άρθρο 21. Σχέσεις με συναδέλφους και λοιπό προσωπικό

Άρθρο 22. Ιατρικά συμβούλια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 23. Ο ρόλος του ιατρού στην εκπαιδευτική διαδικασία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Άρθρο 24. Ιατρική έρευνα

Άρθρο 25. Κλινική έρευνα με νέα φάρμακα ή νέες διαγνωστικές και θεραπευτικές μεθόδους

Άρθρο 26. Μη θεραπευτική βιοϊατρική έρευνα

Άρθρο 27. Δημοσιότητα των ανακαλύψεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 28. Φροντίδα ψυχικής υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 29. Ιατρικές αποφάσεις στο τέλος της ζωής

Άρθρο 30. Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή

Άρθρο 31. Τεχνητή διακοπή κύησης

Άρθρο 32. Μεταμοσχεύσεις ιστών και οργάνων

Άρθρο 33. Αιμοδοσία

Άρθρο 34. Προστασία γενετικής ταυτότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Άρθρο 35. Σχέσεις ιατρού προς τον Ιατρικό Σύλλογο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 36. Κυρώσεις

Άρθρο 37. Καταργητική διάταξη

Ευρετήριο λημμάτων στα άρθρα του Κώδικα

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account