Π. Αρβανιτάκης, Η κατ΄ ουσίαν έρευνα της διαφοράς μετά την εξαφάνιση της πρωτόδικης αποφάσεως, 2001


Π. Αρβανιτάκης, Η κατ΄ ουσίαν έρευνα της διαφοράς μετά την εξαφάνιση της πρωτόδικης αποφάσεως, 2001

Η μελέτη πραγματεύεται το διαδικαστικό στάδιο της κατ΄έφεση δίκης μετά την εξαφάνιση της πρωτόδικης αποφάσεως από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Τα ζητήματα που ανακύπτουν στο στάδιο αυτό εμπίπτουν στον πυρήνα του προβλήματος της κατ΄έφεση δίκης, καθώς προϋποθέτουν βασικές της έννοιες, όπως το αντικείμενο της δευτεροβάθμιας δίκης ή το μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της εφέσεως. Τα αναφυόμενα ζητήματα εντοπίζονται, ειδικότερα, αφενός στον προσδιορισμό του αρμόδιου δικαστηρίου για την εκ νέου διερεύνηση της διαφοράς μετά την εξαφάνιση της πρωτόδικης αποφάσεως και αφετέρου στον εντοπισμό των διαδικαστικών ιδιορρυθμιών που συνδέονται με την εξέλιξη της δίκης εκεί.

Τα θέματα αυτά εκδηλώνουν ιδιαίτερη πρακτική σημασία, αφού συνδέονται με δύο καταρχήν αντικρουόμενους πόλους απονομής της δικαιοσύνης, την πληρέστερη διερεύνηση της διαφοράς, που κατοχυρώνει την ορθότητα της αποφάσεως και την ταχύτητα εκδικάσεώς της, που προστατεύει την αποτελεσματικότητά της. Η ιδιαίτερη αυτή πρακτική σημασία του θέματος επιβεβαιώθηκε πρόσφατα με το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επιτάχυνση της διαδικασίας στα πολιτικά δικαστήρια (Δεκέμβρης 2000), όπου προτείνεται η αναδιάρθρωση της διαδικασίας ενώπιον του εφετείου μετά την εξαφάνιση της εκκαλουμένης, ενόψει του οποίου επιχειρείται και μια πρώτη προσέγγιση και αξιολόγηση των προτεινόμενων μεταρρυθμίσεων.

Edition info

Title
Η κατ΄ ουσίαν έρευνα της διαφοράς μετά την εξαφάνιση της πρωτόδικης αποφάσεως
κατά τον ΚΠολΔ
© 2001
Author
ISBN
978-960-301-539-3
Pages
260
Price
€ 22.00
In stock

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Ε. Ασημακοπούλου, Η αοριστία των ανακοπών του ΚΠολΔ, 2022
Series: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #29
Η παρούσα μονογραφία πραγματεύεται το ορισμένο ή, κατά άλλη διατύπωση, την αοριστία των ανακοπών του ΚΠολΔ. Η προσέγγιση του θέματος καταστρώνεται μεθοδολογικά σε δύο...
Ν. Νίκας, Πολιτική δικονομία, τόμ. 3, 2η έκδ., 2022
Κυκλοφόρησε και ο τρίτος τόμος της «Πολιτικής Δικονομίας» του Ομότιμου Καθηγητή Νικολάου Θ. Νίκα, που αφορά στο δίκαιο των ενδίκων μέσων και ολοκληρώνει το όλο έργο. Οι άλλοι...
Σ. Πανταζόπουλος, Ένδικα Μέσα και Ανακοπές, 2η έκδ., 2022
Το έργο αποτελεί μια πλήρως ενημερωμένη και συστηματική ανάλυση του Τρίτου Βιβλίου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, που αναφέρεται στα ένδικα μέσα κατά της δικαστικής...
Α. Παπαθεοδώρου, Η ανακοίνωση της δίκης κατά τον ΚΠολΔ, 2022
Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην ανάδειξη της σπουδαιότητας και στην επισήμανση του τρόπου της λειτουργίας του θεσμού της ανακοίνωσης δίκης και των από την εφαρμογή αυτής...
Κ. Παραβάντης, Η διαδικασία της Αναιρετικής Δίκης, 2022
Στο παρόν έργο παρατίθεται μία ερμηνευτική επεξεργασία των αναιρετικών διατάξεων (εκ των άρθρων 552 έως 582 ΚΠολΔ), οι οποίες αφορούν στη «διαδικασία της Αναιρετικής Δίκης»....