Π. Αρβανιτάκης, Η κατ΄ ουσίαν έρευνα της διαφοράς μετά την εξαφάνιση της πρωτόδικης αποφάσεως, 2001


Π. Αρβανιτάκης, Η κατ΄ ουσίαν έρευνα της διαφοράς μετά την εξαφάνιση της πρωτόδικης αποφάσεως, 2001

Η μελέτη πραγματεύεται το διαδικαστικό στάδιο της κατ΄έφεση δίκης μετά την εξαφάνιση της πρωτόδικης αποφάσεως από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Τα ζητήματα που ανακύπτουν στο στάδιο αυτό εμπίπτουν στον πυρήνα του προβλήματος της κατ΄έφεση δίκης, καθώς προϋποθέτουν βασικές της έννοιες, όπως το αντικείμενο της δευτεροβάθμιας δίκης ή το μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της εφέσεως. Τα αναφυόμενα ζητήματα εντοπίζονται, ειδικότερα, αφενός στον προσδιορισμό του αρμόδιου δικαστηρίου για την εκ νέου διερεύνηση της διαφοράς μετά την εξαφάνιση της πρωτόδικης αποφάσεως και αφετέρου στον εντοπισμό των διαδικαστικών ιδιορρυθμιών που συνδέονται με την εξέλιξη της δίκης εκεί.

Τα θέματα αυτά εκδηλώνουν ιδιαίτερη πρακτική σημασία, αφού συνδέονται με δύο καταρχήν αντικρουόμενους πόλους απονομής της δικαιοσύνης, την πληρέστερη διερεύνηση της διαφοράς, που κατοχυρώνει την ορθότητα της αποφάσεως και την ταχύτητα εκδικάσεώς της, που προστατεύει την αποτελεσματικότητά της. Η ιδιαίτερη αυτή πρακτική σημασία του θέματος επιβεβαιώθηκε πρόσφατα με το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επιτάχυνση της διαδικασίας στα πολιτικά δικαστήρια (Δεκέμβρης 2000), όπου προτείνεται η αναδιάρθρωση της διαδικασίας ενώπιον του εφετείου μετά την εξαφάνιση της εκκαλουμένης, ενόψει του οποίου επιχειρείται και μια πρώτη προσέγγιση και αξιολόγηση των προτεινόμενων μεταρρυθμίσεων.

Edition info

Title
Η κατ΄ ουσίαν έρευνα της διαφοράς μετά την εξαφάνιση της πρωτόδικης αποφάσεως
κατά τον ΚΠολΔ
© 2001
Author
ISBN
978-960-301-539-3
Pages
260
Price
€ 22.00
In stock

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Κ. Καλαβρός, Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ, 5η έκδ., 2023
Συστηματική ερμηνεία των άρθρων 552 - 582 του ΚΠολΔ μετά τον ν. 4842/2021
Α. Πλεύρη, Η αναιρετική δίκη με άξονα το άρθρο 573 ΚΠολΔ, 2023
Series: Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας, #4
Συστηματική και αναλυτική παρουσίαση όλης της αναιρετικής διαδικασίας με εξαντλητική παράθεση της νομολογίας
Ε. Ασημακοπούλου, Η αοριστία των ανακοπών του ΚΠολΔ, 2022
Series: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #29
Αναλυτική προσέγγιση του ορισμένου των ανακοπών με έμφαση στη νομολογία και την πρακτική εφαρμογή
Ν. Νίκας, Πολιτική δικονομία, τόμ. 3, 2η έκδ., 2022
Ο τρίτος τόμος του κορυφαίου εγχειριδίου της Πολιτικής Δικονομίας με συστηματική ανάλυση για τα ένδικα μέσα
Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Ένδικα Μέσα και Ανακοπές, 2η έκδ., 2022
Πλήρως ενημερωμένο και εμπλουτισμένο το απαραίτητο βοήθημα για τη μελέτη των ενδίκων μέσων