Ε. Δούση/Α. Παπατόλιας, Το διεθνές ποινικό δικαστήριο, 2004


Ε. Δούση/Α. Παπατόλιας, Το διεθνές ποινικό δικαστήριο, 2004

Η ίδρυση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου αποτελεί ένα στιγμιότυπο μείζονος σημασίας. Κύρια αποστολή του είναι να δικάζει τα πρόσωπα που φέρονται ότι διέπραξαν σοβαρά εγκλήματα, όπως η γενοκτονία, τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Με οδηγό τα δικαστήρια της Νυρεμβέργης και του Τόκιο, όπως και τα πρόσφατα παραδείγματα των δικαστηρίων για την πρώην Γιουγκοσλαβία και τη Ρουάντα, επιχειρείται για πρώτη φορά η παγίωση της αρχής της οικουμενικής δικαιοδοσίας, προκειμένου να μη μείνουν ατιμώρητοι όσοι παραβιάζουν τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Το εγχείρημα αυτό προσκρούει στην αντίθεση ορισμένων κρατών, με προεξάρχουσα την αμερικανική δύναμη. Υποστηρίζοντας με σθένος την πλανητική πολιτική τους, οι ΗΠΑ πέτυχαν την -προσωρινή- εξαίρεση των Αμερικανών από τη δικαιοδοσία του νέου θεσμού, ενώ δεν διστάζουν να ασκούν κάθε είδους πιέσεις για να γίνουν αποδεκτές διμερείς συμφωνίες ασυλίας των πολιτών τους.

Πώς και γιατί ιδρύθηκε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο; Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του; Γιατί αντιδρούν οι ΗΠΑ και πώς επηρεάζουν με τη στάση τους τη λειτουργία του νέου θεσμού; Αυτά είναι μερικά ερωτήματα στα οποία επιχειρεί να απαντήσει η ανά χείρας μελέτη. Η δυναμική του Δικαστηρίου στο νέο πλαίσιο της διεθνούς νομιμότητας παρουσιάζεται συγχρόνως από τη σκοπιά του σεβασμού των οικουμενικών αρχών και υπό το πρίσμα του συσχετισμού δυνάμεων μεταξύ κυρίαρχων κρατών.

Edition info

Title
Το διεθνές ποινικό δικαστήριο
Ιδρυτής Σειράς: Γ. Παπαδημητρίου
© 2004
Series directors
Authors
Series
ISBN
978-960-301-880-5
Pages
78
Price
€ 6.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος: Γιώργος Παπαδημητρίου

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μέρος Ι. Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (Εμμ. Δούση)

1. Ιστορικά προλεγόμενα της διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης

2. Η Διάσκεψη της Ρώμης

3. Το Καταστατικό και οι βασικές αρχές λειτουργίας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου

α) Η αρχή της συμπληρωματικότητας

β) Ορισμός του πεδίου αρμοδιότητας

γ) Προβλεπόμενοι μηχανισμοί ενεργοποίησης

δ) Προϋποθέσεις για την άσκηση δικαιοδοσίας

4.Οι προβληματικές επιλογές του Καταστατικού

α) Το έγκλημα της επίθεσης

β) Η δυνατότητα εξαίρεσης από τα εγκλήματα πολέμου (opt-out clause ή ρήτρα διαφυγής)

γ) Η δυνατότητα του Συμβουλίου Ασφαλείας να αναβάλλει τη διαδικασία

Μέρος ΙΙ. Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ (Απ. Παπατόλιας)

1. Η αρχή της παγκόσμιας δικαιοδοσίας.

2. Η θέση των ΗΠΑ απέναντι στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

3. Συμπερασματικές παρατηρήσεις: η ποιότητα των συμβιβασμών της Ρώμης

Βιβλιογραφία

Γλωσσάριο

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Β. Ζαλίδης, Το νομικό καθεστώς των πυρηνικών όπλων και η Συνθήκη Απαγόρευσής τους, 2023
Series: Σειρά Διεθνών Σπουδών, #9
Μια συστηματική ανάλυση των νομικών παραμέτρων γύρω από την κατοχή και χρήση των πυρηνικών όπλων υπό το πρίσμα των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 4η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #39
Η παρούσα συλλογή βασικής νομοθεσίας ιδιωτικού διεθνούς δικαίου περιέχει πολλές από τις διατάξεις που αφορούν σε αυτό το επιστημονικό αντικείμενο. Κατ’ αρχάς παρατίθενται οι...