Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Β. Αντωνόπουλος, Βιομηχανική ιδιοκτησία, 2η έκδ., 2005
Καλάθι αγορών Λίστα επιθυμητών

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Βιομηχανική ιδιοκτησία
Γενικό μέρος - Διακριτικά γνωρίσματα - Σήμα - Τεχνικές δημιουργίες
© 2005
Συγγραφέας
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-568-650-5
Σελίδες
XXXVI + 1039
Τιμή
€ 107,00
Σε απόθεμα

Β. Αντωνόπουλος, Βιομηχανική ιδιοκτησία, 2η έκδ., 2005


Β. Αντωνόπουλος, Βιομηχανική ιδιοκτησία, 2η έκδ., 2005

Από το 2002 μέχρι σήμερα τόσο η εθνική όσο και η κοινοτική νομοθεσία που ρυθμίζουν τα άυλα αγαθά της βιομηχανικής ιδιοκτησίας υπέστησαν σημαντικές τροποποιήσεις. Παράλληλα, η σχετική νομολογία, εθνική και ευρωπαϊκή, κατέστη πλουσιότερη, συμβάλλοντας στην εξέλιξη του δικαίου των άυλων αυτών αγαθών. Έτσι, η παρούσα έκδοση κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να κλείσει μέσα της τις παραπάνω νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις.

Ειδικότερα, η ύλη του βιβλίου αφορά σε όλα τα ζητήματα του δικαίου αυτού, γενικά και ειδικά.

Έτσι, στο Α΄ Μέρος, το Γενικό, αναλύονται όλα όσα αφορούν στην έννοια, το περιεχόμενο, την ιστορική διαδρομή και την παρούσα κατάσταση του δικαίου της βιομηχανικής ιδιοκτησίας στη χώρα μας και διεθνώς, καθώς τέλος και η νομική φύση των παρεχομένων με αυτό δικαιωμάτων και οι σχέσεις του με τους άλλους κλάδους δικαίου κ.λπ.

- Στο Β΄ Μέρος, αναλύονται θέματα σχετικά με τα διακριτικά γνωρίσματα κατά το ουσιαστικό σύστημα (επωνυμία, διακριτικά γνωρίσματα επιχείρησης, διακριτικά γνωρίσματα προϊόντος ή υπηρεσίας, απλά διακριτικά γνωρίσματα, τίτλος εντύπου).

- Στο Γ΄ Μέρος, παρουσιάζονται τα διακριτικά γνωρίσματα του τυπικού συστήματος και ειδικότερα το σήμα (είδη σημάτων, γένεση δικαιώματος, νομική φύση και περιορισμοί του δικαιώματος, περιεχόμενο του δικαιώματος, περιουσιακή εκμετάλλευση, απώλεια δικαιώματος, προστασία σήματος, αλλοδαπά σήματα, διεθνές δίκαιο σημάτων, ιδιαίτερες κατηγορίες).

Στο Δ΄ Μέρος, τέλος, γίνεται ανάλυση των τεχνικών δημιουργιών (εφεύρεση, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, υποδείγματα χρησιμότητας, βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα, προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, τοπογραφίες προϊόντων ημιαγωγών, πιστοποιητικά φυτικής δημιουργίας).

Το έργο συμπληρώνεται με Παράρτημα νομοθετικών κειμένων της κοινοτικής, διεθνούς και εθνικής έννομης τάξης.

Το έργο, που είναι τεκμηριωμένο και εμπλουτισμένο με τις πλέον σύγχρονες νομολογιακές και θεωρητικές θέσεις, απευθύνεται σε όλους τους ερμηνευτές και εφαρμοστές του δικαίου.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Βιομηχανική ιδιοκτησία
Γενικό μέρος - Διακριτικά γνωρίσματα - Σήμα - Τεχνικές δημιουργίες
© 2005
Συγγραφέας
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-568-650-5
Σελίδες
XXXVI + 1039
Τιμή
€ 107,00
Σε απόθεμα

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού