Τ. Βιδάλης/Χ. Γιανναράς/Α. Ζιάκα..., Ευθανασία, 2007


Τ. Βιδάλης/Χ. Γιανναράς/Α. Ζιάκα..., Ευθανασία, 2007

Το τεύχος περιλαμβάνει τις εισηγήσεις και τις παρεμβάσεις που παρουσιάστηκαν στην επιστημονική εκδήλωση -με το ίδιο θέμα- του Ομίλου Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής (14 και 15.12.2006) και χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Η πρώτη ενότητα, με τον ειδικότερο τίτλο «Ευθανασία και Πολιτισμός», περιέχει κείμενα των Δ. Λυπουρλή, Α. Ζιάκα, Χρ. Γιανναρά, Ι. Πέτρου και Γ. Καρανικόλα η δεύτερη, κάτω από τον ειδικότερο τίτλο «Ευθανασία και Ιατρική Επιστήμη», αποτελείται από τις εισηγήσεις των Χ. Σκούρτη, Ν. Τάσκου και Γ. Καπρίνη και η τρίτη («Ευθανασία και Δίκαιο») απαρτίζεται από κείμενα των Τ. Βιδάλη, Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου και Ι. Μανωλεδάκη.

Οι συγγραφείς προσπαθούν να φωτίσουν το λεπτό και αμφιλεγόμενο πρόβλημα της ευθανασίας ο καθένας από τη σκοπιά της δικής του ειδικότητας, και έτσι η ευθανασία αντιμετωπίζεται στο τεύχος αυτό από τρεις πλευρές: ως φιλοσοφικό και κοινωνικό ζήτημα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, ως ιατρικό ζήτημα στη βάση των δυνατοτήτων και των επιταγών της ιατρικής επιστήμης, και, τέλος, ως νομικό πρόβλημα, με την έννοια ότι παρουσιάζονται οι νομικές ρυθμίσεις που ισχύουν ή θα πρέπει να ισχύουν ως προς το συζητούμενο θέμα. Το θέμα αυτό προσλαμβάνει στις μέρες μας μία επικαιρότητα, αφενός εξαιτίας της εξέλιξης των υποστηρικτικών ιατρικών πράξεων που παρατείνουν τη ζωή και αφετέρου λόγω της ιδιαίτερης έμφασης που δίνεται στην εποχή μας στην προστασία της ανθρώπινης αυτονομίας.

Οι συγκεκριμένες παράμετροι λαμβάνονται και αυτές υπόψη στις μελέτες του τεύχους, το οποίο, ενόψει και της διεπιστημονικής προσέγγισης που το χαρακτηρίζει, μπορεί να θεωρηθεί ότι συμπυκνώνει πολύ αποτελεσματικά τις διάφορες απόψεις για την ευθανασία και πληροφορεί τον αναγνώστη γι’ αυτές με επιστημονική αρτιότητα, αλλά παράλληλα και με τρόπο κατανοητό σε όλους.

Πίνακας περιεχομένων   +

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ

Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη

Α΄ Ενότητα: «Ευθανασία και Πολιτισμός»

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Δημήτριος Λυπουρλής, «Ου δώσω δε ουδέ φάρμακον ουδενί αιτηθείς θανάσιμον ουδέ υφηγήσομαι συμβουλίην τοιήνδε»: Η «ευθανασία» στην καθημερινή ζωή της αρχαιότητας;

Αγγελική Ζιάκα, Ευθανασία, θρησκείες και πολιτισμοί

Χρήστος Γιανναράς, Ευθανασία: Πρόβλημα νοήματος του πόνου και του θανάτου

Ιωάννης Πέτρου, Η ελευθερία του ανθρώπου και τα ηθικά προβλήματα του τέλους της ζωής

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Γεώργιος Καρανικόλας, Αναζήτηση ορίων στο πρόβλημα της ευθανασίας και ποινική καταστολή

Β΄ Ενότητα: «Ευθανασία και Ιατρική Επιστήμη»

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Χαρίσιος Σκούρτης, Ενεργητική ευθανασία

Νικόλαος Τάσκος, Παθητική ευθανασία

Γεώργιος Καπρίνης, Ψυχιατρική προσέγγιση της έννοιας του Θανάτου και της αποκαλούμενης ευθανασίας

Γ΄ Ενότητα: «Ευθανασία και Δίκαιο»

Μαρία Καϊάφα-Γκμπάντι, Εισαγωγή στη Γ΄ Ενότητα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Τάκης Βιδάλης, Ευθανασία και Σύνταγμα

Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου, Η ευθανασία στο Ποινικό Δίκαιο

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Ιωάννης Μανωλεδάκης, Ευθανασία: Υπαρξιακή κατάσταση πέρα από τα όρια του θετικού δικαίου

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Μαρία Καϊάφα-Γκμπάντι

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Π. Φύτρου, Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής, 2022
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #8
Εξειδικευμένη ανάλυση της νομικής αντιμετώπισης όλων των αναφυόμενων ζητημάτων
Α. Σκουτέλη, Κλινικές δοκιμές φαρμάκων, 2021
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #5
Πολύπλοκα ζητήματα γύρω από το πλαίσιο των κλινικών δοκιμών, με έμφαση στις συμβατικές σχέσεις, την ευθύνη και την προστασία δεδομένων
Ν. Τάσκος/Σ. Παύλου, Φαρμακευτική κάνναβη και ο νόμος 4523/2018, 2019
Σειρά: Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, #30
Στον παρόντα τόμο παρουσιάζονται εισηγήσεις της εκδήλωσης που ο Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής συνδιοργάνωσε την 5η Δεκεμβρίου 2018 με το Διατμηματικό...
Λ. Μήτρου/Γ. Νούσκαλης, Προστασία δεδομένων υγείας, 2018
Σειρά: Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, #29
Οι εισηγήσεις που δημοσιεύονται στον τόμο αυτό αναδεικνύουν τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η προστασία και η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων στον...
Κ. Πάγκαλος/G. Pennings/Ι. Πέτρου..., Σύγχρονες προκλήσεις από την εφαρμογή του εκτεταμένου γονιδιακού ελέγχου, 2018
Σειρά: Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, #28
Σήμερα το επιστημονικό ενδιαφέρον, ή το επιστημονικό ζητούμενο, μετατοπίζεται από την ανάλυση του ανθρώπινου γονιδιώματος και τη χρήση αυτής της ανάλυσης στο πεδίο της...