Σ. Χριστοφορίδης, Επαγγελματικό ποδόσφαιρο, 2η έκδ., 2023


Σ. Χριστοφορίδης, Επαγγελματικό ποδόσφαιρο, 2η έκδ., 2023

Το αθλητικό δίκαιο, και ιδιαίτερα στο πεδίο του Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, χαρακτηρίζεται από μια έντονη πολυνομία. Συνεχείς τροποποιήσεις, διασκορπισμένες διατάξεις σε ειδικά νομοθετήματα και φωτογραφικές διατάξεις, με διάρκεια αρχικά περιορισμένη, αλλά συνεχόμενες παρατάσεις, καθιστούν το έργο του νομικού που καλείται να ερμηνεύσει ή να εφαρμόσει τους κανόνες του αθλητικού δικαίου δυσχερές και απαιτητικό.

Σκοπός του παρόντος πονήματος είναι να αποτελέσει έναν χρηστικό οδηγό για τον νομικό που καλείται να υπηρετήσει εφήμερα ή και σε σταθερή βάση το αθλητικό δίκαιο. Ειδικότερα, στο παρόν αναλύονται πρακτικά ζητήματα και υποδεικνύονται λύσεις, μέσα από θεωρητική ανάλυση και παραπομπές σε νομολογία, πολλές φορές αδημοσίευτη.

Το έργο περιέχει μεγάλο αριθμό υποδειγμάτων δικογράφων, συμβολαίων και ιδιωτικών συμφωνητικών, συμβάσεων και υπομνημάτων, καθώς και μια σειρά κρίσιμων αποφάσεων, με στόχο να συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα βοηθήματα για δικηγόρους, δικαστές, διοικητικούς παράγοντες, μάνατζερ, ποδοσφαιριστές, προπονητές, δημοσιογράφους, ανθρώπους του αθλητισμού εν γένει.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Επαγγελματικό ποδόσφαιρο
Θεωρία - Νομολογία - Υποδείγματα
© 2023
Συγγραφέας
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-648-662-3
Σελίδες
XX + 365
Τιμή
€ 40,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ, “ΜΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΘΕΟΥ, ΜΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΣΕ ΧΕΡΙΑ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ”, 20 ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΟΥ Ν. 2725/1999

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ

ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

1.1. ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΘΛΗΤΕΣ

1.1.1. Οι συμβάσεις με επαγγελματίες αθλητές

1.1.2. Τα χρεόγραφα που συνοδεύουν τα δεύτερα συμφωνητικά

1.1.3. Ο τύπος της επίσημης σύμβασης με ποδοσφαιριστή

1.1.4. Οι συμβάσεις με ερασιτέχνες αθλητές

1.1.5. Τα ανταλλάγματα του ερασιτεχνικού σωματείου

1.1.6. Το δικαίωμα του ερασιτεχνικού σωματείου έναντι της ΠΑΕ στα τροφεία

1.2. ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

1.2.1. Οι συμβάσεις με επαγγελματίες προπονητές

1.2.2. Η καταγγελία της σύμβασης

1.3. ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΒΟΗΘΟΥΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ - ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΤΑΛΕΝΤΩΝ (ΣΚΑΟΥΤΕΡ)

1.3.1. Οι συμβάσεις με βοηθούς προπονητές

1.4. ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ, ΙΑΤΡΟΥΣ

1.4.1. Οι συμβάσεις με φυσικοθεραπευτές και ιατρούς

1.5. ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΜΑΝΑΤΖΕΡ - ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

1.5.1. Οι συμβάσεις αθλητή με μάνατζερ

1.5.2. Οι συμβάσεις ΠΑΕ με μάνατζερ

1.5.3. Η διάκριση των δύο συμβάσεων

1.6. ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΕΝΔΥΣΗΣ

1.6.1. Οι συμβάσεις με εταιρίες ένδυσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΤΑ ΑΫΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

2.1. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

2.1.1. Τα δικαιώματα της ΠΑΕ στο σήμα

2.1.2. Η άμυνα της ΠΑΕ σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων της επί του σήματος

2.1.3. Ο τρόπος εκχώρησης των δικαιωμάτων επί του σήματος

2.2. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ

2.2.1. Η σπουδαιότητα των χορηγών και οι παροχές τους

2.3. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΕ ΣΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

2.3.1. Ο ζωογόνος ρόλος της διαφήμισης για τις ομάδες

2.3.2. Η καταβολή τέλους διαφήμισης

2.4. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΕ ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

2.4.1. Η κοινή τηλεοπτική διαχείριση

2.4.2. Τα ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα του Κυπέλλου Ελλάδας και των ευρωπαϊκών διοργανώσεων

2.4.3. Η ημέρα και η ώρα μετάδοσης

2.4.4. Τα ραδιοφωνικά δικαιώματα, τα δικαιώματα μετάδοσης μέσω internet και μέσω κινητών τηλεφώνων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ

3.1. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

3.1.1. Οι βασικές αρμοδιότητες της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.

3.1.2. Τι συμβαίνει στην πράξη

3.1.3. Η αδειοδότηση της αύξησης των ποσοστών συμμετοχής του ερασιτεχνικού σωματείου στη μετοχική σύνθεση της ΠΑΕ

3.1.4. Το ιδιότυπο σχήμα της «Λέσχης Φίλων του ΑΡΗ» και η έγκρισή του από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, ως απαρχή νέων μοντέλων διοίκησης στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο

3.1.5. Η αρμοδιότητα της κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής

3.1.6. Λοιπές αρμοδιότητες της Ε.Ε.Α

3.2. Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΤΟΠΙΝΓΚ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.).

3.2.1. Η σύνθεση του Ε.Ο.ΚΑ.Ν

3.2.2. Οι αρμοδιότητες του Ε.Ο.ΚΑ.Ν

3.3. Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ (Δ.Ε.Α.Β.)

3.3.1. Η σύσταση και η σύνθεση της Δ.Ε.Α.Β

3.3.2. Το έργο της Δ.Ε.Α.Β

3.3.3. Η περαιτέρω συμβολή της Δ.Ε.Α.Β

3.4. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

3.4.1. Η σύσταση και οι αρμοδιότητες της Οικονομικής Εποπτείας

3.5. ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (Α.Σ.Ε.Α.Δ.)

3.5.1. Η σύνθεση και η σύσταση του Α.Σ.Ε.Α.Δ

3.5.2. Οι αρμοδιότητες του Α.Σ.Ε.Α.Δ

3.5.3. Το Τμήμα του Α.Σ.Ε.Α.Δ. στη Θεσσαλονίκη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΣΩ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ

4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ

4.1.1. Η δυνατότητα διεκδίκησης των οφειλομένων από πλευράς αθλητή ή προπονητή

4.2. Η ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ

4.2.1. Έκδοση εκτελεστού τίτλου από χρεόγραφα ή ιδιωτικά έγγραφα

4.2.2. Δυνατότητες είσπραξης μέσω εκτελεστού τίτλου

4.2.2.1. Κατάσχεση εις χείρας τρίτου κατά ομάδας Superleague (Α΄ Εθνικής)

4.2.2.1.1. Κατάσχεση εις χείρας τρίτου για απαίτηση από ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα, όπου τρίτος η SUPERLEAGUE κλπ

4.2.2.1.2. Τα ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος

4.2.2.1.3. Η κεντρική τηλεοπτική διαχείριση

4.2.2.1.4. Τα ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων

4.2.2.1.5. Τα ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα του Κυπέλλου Ελλάδας

4.2.2.1.6. Η δυνατότητα κατάσχεσης εσόδων από εκμετάλλευση διαφημιστικού χρόνου

4.2.2.2. Κατάσχεση εις χείρας τρίτου κατά ομάδας Superleague 2 (ομάδας Β΄ Εθνικής)

4.2.2.2.1. Κατάσχεση εις χείρας τρίτου για απαίτηση από ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα, όπου τρίτος είναι η SUPERLEAGUE

4.2.2.2.2. Τα ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος

4.2.2.3. Κατάσχεση εις χείρας τρίτου για όλες τις ομάδες, ανεξαρτήτως επαγγελματικής κατηγορίας

4.2.3. Η διαδικασία και η δικονομία της κατάσχεσης εις χείρας τρίτου

4.2.3.1. Tα διακυβεύματα της δυνατότητας είσπραξης μέσω κατασχέσεων εις χείρας τρίτου

4.2.3.2. Η ορθολογική προσέγγιση της δυνατότητας είσπραξης μέσω κατασχέσεων εις χείρας τρίτου

4.2.3.3. Η μη υποβολή δήλωσης στο Ειρηνοδικείο από πλευράς τρίτου

4.2.3.4. Η αναζήτηση των φερέγγυων «τρίτων»

4.2.4. Κατάσχεση σε βάρος της κινητής και ακίνητης περιουσίας της οφειλέτιδος ΠΑΕ

4.2.4.1. Η κατάσχεση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της ΠΑΕ

4.2.5. Αίτηση στην ΕΕΑ για κατάπτωση εγγυητικής

4.2.5.1. Η διαδικασία της αίτησης για κατάπτωση εγγυητικής επιστολής

4.2.5.2. Η μη αναγνώριση των τελεσίδικων αποφάσεων των Επιτροπών Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών

4.2.5.3. Η δικονομία της συζήτησης της αίτησης κατάπτωσης

4.2.5.4. Ο τρόπος πληρωμής από την κατάπτωση της εγγυητικής

4.2.5.5. Τα ένδικα μέσα

4.2.5.6. Το καθεστώς σε περίπτωση που οι απαιτήσεις τρίτου ανάγονται σε εποχή που αντί της ΠΑΕ υφίστατο το Ιδρυτικό Αθλητικό Σωματείο ή Τμήμα Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών

4.2.6. Σύγκριση της κατάσχεσης εις χείρας τρίτου με την αίτηση κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής

4.3. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΕ

4.3.1. Η εκχώρηση απαίτησης από πλευράς ΠΑΕ ως τρόπος αποπλη­ρωμής δανειστή

4.4. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟΚΡΑΤΗΣΗ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

4.4.1. Οι ποινικές κυρώσεις και η δυνατότητα προσωποκράτησης σε βάρος των νομίμων εκπροσώπων των ΠΑΕ

4.5. Η ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΕ

4.5.1. Η δυνατότητα συντηρητικής κατάσχεσης της περιουσίας μίας ΠΑΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

5.1. ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗΝ Α΄ ΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ Α. 95 Ν. 2725/1999 ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΟΡΕΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

5.1.1. Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο

5.1.1.1. Οι Επιτροπές Επίλυσης Oικονομικών Διαφορών

5.1.2. Τα ιδιωτικά συμφωνητικά μεταξύ ΠΑΕ και αθλητών

5.1.3. Η ισχύς των παραρτημάτων – αντεγγράφων

5.1.4. Οι κρίσιμες εφαρμοστέες διατάξεις για την κατάθεση προσφυγής στην Πρωτοβάθμια Οικονομική Επιτροπή της ΕΠΟ – οι απαιτούμενες προϋποθέσεις

5.1.5. Τα παράβολα κατάθεσης προσφυγής στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή

5.1.6. Η δικονομία άσκησης της προσφυγής στις Επιτροπές Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών

5.1.7. Η κατάθεση έφεσης της απόφασης της Α΄βάθμιας Επιτροπής

5.2. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΜΕΣΩ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

5.2.1. Η εκτέλεση (ενεργοποίηση) των αποφάσεων αφαίρεσης βαθμών

5.2.2. Η δικονομία και η διαδικασία ενεργοποίησης των επιβληθεισών ποινών

5.2.3. Το τελικό συμπέρασμα

5.2.4. Η δυνατότητα είσπραξης τόκων μέσω της ενεργοποίησης

5.2.5. Η βραδύτητα της διαδικασίας ενεργοποίησης των ποινών - οι εναλλακτικές λύσεις

5.3. Η ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

5.3.1. Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο

5.3.2. Η δικονομία της παρακώλυσης της χορήγησης πιστοποιητικού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΦΙΛΑΘΛΩΝ

6.1. ΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

6.1.1. Αγώνες Πρωταθλήματος

6.1.2. Αγώνες Κυπέλλου Ελλάδος

6.1.3. Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

6.2. ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΦΙΛΑΘΛΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΕΠΙΜΕΤΡΟ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Υπόδειγμα 1: Ανεπίσημο συμβόλαιο (παράρτημα) Αθλητή με ΠΑΕ

Υπόδειγμα 2: Αγωγή για αμοιβή γυμναστή

Υπόδειγμα 3: Εσωτερικός κανονισμός ΠΑΕ – ποδοσφαιριστών

Υπόδειγμα 4: Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταγραφής ανήλικου ποδοσφαιρι­στή από Α.Σ.

Υπόδειγμα 5: Ιδιωτικό συμφωνητικό ΠΑΕ με ανήλικο ερασιτέχνη αθλητή

Υπόδειγμα 6: Αγωγή αθλητή κατά ΠΑΕ και νόμιμου εκπροσώπου για εργατικές αξιώσεις

Υπόδειγμα 7: Εξώδικο αθλητή για άκυρη καταγγελία σύμβασής του από ΠΑΕ

Υπόδειγμα 8: Σύμβαση Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών με βοηθό προπονητή - scouter (ανιχνευτή ταλέντων)

Υπόδειγμα 9: Σύμβαση με φυσιοθεραπευτή

Υπόδειγμα 10: Σύμβαση ΠΑΕ με διαμεσολαβητή - μάνατζερ ποδοσφαίρου

Υπόδειγμα 11: Σύμβαση εκχώρησης του σήματος

Υπόδειγμα 12: Σύναψη Σύμβασης licensing με ΠΑΕ

Υπόδειγμα 13: Σύμβαση χορηγίας

Υπόδειγμα 14: Σύμβαση παραχώρησης αποκλειστικών δικαιωμάτων δια­φημιστικής εκμετάλλευσης

Υπόδειγμα 15: Σύμβαση για τηλεοπτική διαχείριση

Υπόδειγμα 16: Απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής Α.Σ. στην απόκτηση μετοχών πέραν του εκ του ν. 2725/1999 προβλεπόμενου ποσοστού 10%

Υπόδειγμα 17: Αίτηση αναστολής και ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής ποδοσφαιριστή

Υπόδειγμα 18: Κατάσχεση εις χείρας τρίτου για παρούσες και μελλοντικές απαιτήσεις

Υπόδειγμα 19: Δήλωση τρίτου σε Ειρηνοδικείο

Υπόδειγμα 20: Δήλωση τρίτου στο Ειρηνοδικείο

Υπόδειγμα 21: Ανακοπή 933 ΚΠολΔ κατά θετικής δήλωσης επί κατάσχεσης εις χείρας τρίτου

Υπόδειγμα 22: Άρση κατασχετηρίου

Υπόδειγμα 23: Αίτηση κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής στην ΕΕΑ

Υπόδειγμα 24: Απόσπασμα πρακτικού της ΕΕΑ με το οποίο αποφασίζεται η κατάπτωση εγγυητικής επιστολής και απορρίπτεται αίτημα αναβολής

Υπόδειγμα 25: Σύμβαση εκχώρησης απαίτησης ΠΑΕ προς ποδοσφαιριστή με παράλληλη μετάφραση του κειμένου στα αγγλικά, για απαιτήσεις που αφορούν τους αλλοδαπούς αθλητές

Υπόδειγμα 26: Εξώδικη κλήση γνωστοποίησης εξέτασης μάρτυρα

Υπόδειγμα 27: Ένορκη βεβαίωση μάρτυρα για αθλητικό δικαστήριο

Υπόδειγμα 28: Αίτηση για ενεργοποίηση ποινής

Υπόδειγμα 29: Δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας συμμετοχής στο επαγγελματικό πρωτάθλημα

Υπόδειγμα 30: Σύμβαση ΠΑΕ με ραδιόφωνο

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

1. Αριθμός Απόφασης ΕΠΟ 414/29-08-2008 ΕΠΟ

2. Αριθμός Απόφασης 1050/2008 ΕΠΟ

3. Αριθμός Απόφασης 671/1988 Μον Πρωτ Βέροιας

4. Απόσπασμα Πρακτικού ΕΕΑ περί αυξήσεως ποσοστού ερασιτέχνη

5. Αριθμός Απόφασης 64/2009 Εφ Θεσσαλονίκης

6. Αριθμός Απόφασης 6851/2009 Πολ Πρωτ Αθηνών

7. Αριθμός Απόφασης 3234/2010 Μον Πρωτ Πειραιά

8. Απόσπασμα Πρακτικού της 31.01.2011 της ΕΕΑ περί απόρριψης αιτήματος αναβολής

9. Αριθμός Απόφασης 6094/2014 Μον Πρωτ Θεσσαλονίκης

10. Αριθμός Απόφασης 17/2013 της Α΄Βάθμιας ΕΕΟΔΑΠ για ΤΑΑ και ευθύνη διοικούντων

11. Αριθμός Απόφασης 48/2022 ΑΣΕΑΔ

12. Απόσπασμα Πρακτικού της 28ης.9.2022 επί κλήσης ΠΑΕ για παράβαση του Α. 77α Ν. 2725/1999

13. Αριθμός Απόφασης 484/2022 Α΄ ΠΕΕΟΔ/ΕΠΟ για καταγγελία σύμβασης με αθλητή

14. Απόσπασμα Πρακτικού της 4ης.10.2022 για κατάπτωση εγγυητικής επιστολής υπέρ αθλητή και ουχί Μάνατζερ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ ΣΠΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ

Α. Σχολιασμός αθλητικού νόμου 4336/2015 (Νόμου Κοντονή)

Β. Η έννοια του αυτοδιοικήτου στο ποδόσφαιρο

Γ. Υπόμνημα –ενώπιον του Τακτικού Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ– της FOOTBALL LEAGUE για τη διαφορά που προέκυψε, κατά την ΕΠΟ, από τις αντίθετες μεταξύ τους Προκηρύξεις για την περίοδο 2013-2014 της SUPERLEAGUE και της Ένωσης για το Πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής Κατηγορίας, FOOTBALL LEAGUE, για το τίνος κατηγορίας ομάδα θα αγωνιστεί στη SUPERLEAGUE

Δ. Συμπληρωματικό Υπόμνημα –ενώπιον του Τακτικού Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ– της FOOTBALL LEAGUE για τη διαφορά που προέκυψε, κατά την ΕΠΟ, από τις αντίθετες μεταξύ τους Προκηρύξεις για την περίοδο 2013-2014 της SUPERLEAGUE και της Ένωσης για το Πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής Κατηγορίας, FOOTBALL LEAGUE, για το τίνος κατηγορίας ομάδα θα αγωνιστεί στη SUPERLEAGUE

Ε. Το άρθρο 89 Σ. περί δικαστικών ασυμβιβάστων: ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΣΤ. Η κοινωνία του ποδοσφαίρου (ώρα ευθύνης-ώρα δράσης)

Ζ. Σχόλιο στην υπ’ αριθμ. 28754/2011 απόφαση ΜΠρΘεσ (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

Η. Σχόλιο στην υπ’ αριθμ. 17/13 απόφαση της Πρωτοβάθμιας ΕΕΟΔΑΠ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Καραΐνδρου/Ι. Κατράς/Σ. Μαυρίδης..., Μισθώσεις, 2η έκδ., 2021
Σειρά: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #1
Η επίδραση του Covid-19 στο πεδίο των μισθώσεων σε ουσιαστικό, δικονομικό και δημοσιονομικό επίπεδο- εμπλουτισμένη και επαυξημένη έκδοση
Χ. Παπαδάκης, Εγχειρίδιο Εμπορικών Μισθώσεων, 2η έκδ., 2016
Η νέα έκδοση του παρόντος αντιμετωπίζει με πληρότητα όλα τα ζητήματα που προκύπτουν από τις εμπορικές μισθώσεις, όπως αυτές ρυθμίστηκαν με τον ν. 4242/2014 και άλλες...
Ε. Ρίζος, Συμβάσεις Ξενοδόχων - Ταξιδιωτικών πρακτόρων, 2016
Στο βιβλίο αυτό αναλύεται η, ελλιπώς ρυθμισμένη στο ελληνικό δίκαιο, ξενοδοχειακή σύμβαση και οι επιμέρους μορφές της, δηλαδή οι συμβάσεις μεταξύ ξενοδόχων και ταξιδιωτικών...
Α. Μπώλος, Οι συμβάσεις εμπορικής διαμεσολάβησης στις διεθνείς συναλλαγές, 2012
Οι εμπορικές συμβάσεις διαμεσολάβησης, και ιδίως αυτές της εμπορικής αντιπροσωπείας, της διανομής και της δικαιόχρησης, βρίσκονται τις τελευταίες δεκαετίες στο επίκεντρο των...