Π. Κολοτούρος/Χ. Απαλαγάκη/Γ. Κόντης..., Ζητήματα αναγκαστικής εκτέλεσης, 2019


Π. Κολοτούρος/Χ. Απαλαγάκη/Γ. Κόντης..., Ζητήματα αναγκαστικής εκτέλεσης, 2019

Στο παρόν έργο οι κύριες εισηγήσεις ασχολούνται: Η πρώτη με την εναρμόνιση της νεοεισαχθείσας δυνατότητας πολλαπλών κατασχέσεων στη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών και ακινήτων στα χέρια του οφειλέτη με πληθώρα υφιστάμενων άλλων θεσμών στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως η αναγγελία, η υποκατάσταση κ.λπ., οι οποίοι φαίνεται να έχουν απωλέσει πλήρως την τελολογία τους.

Η δεύτερη εισήγηση ασχολείται με τον θεσμό του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού και ειδικότερα με το ζήτημα, κατά πόσον οι νέες ρυθμίσεις εναρμονίζονται με βασικές όσο και με αναγκαίες αρχές οι οποίες πρέπει να διέπουν την αναγκαστική αυτή εκποίηση περιουσίας του οφειλέτη, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι δανειστές.

Τέλος, η τρίτη εισήγηση ασχολείται με το ζήτημα που δημιούργησε στην πράξη η, νομοθετικώς άστοχη όπως απεδείχθη, κατάργηση της αναστολής εκτέλεσης και το οποίο κατ’ αποτέλεσμα αφήνει παντελώς απροστάτευτο τον οφειλέτη στην προωθούμενη αναγκαστική εκτέλεση. Η νομολογία επέλεξε εδώ εκούσια λύσεις κατ’ οικονομία που κατά βάση είναι δογματικώς άστοχες, όπως είναι η ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 731 επ. του Κώδικα, οι οποίες μάλιστα λύσεις μολονότι υπαγορεύτηκαν από τον ίδιο τον Άρειο Πάγο φαίνεται ότι δεν υιοθετούνται ούτε καν ομοιογενώς στην καθημερινή πράξη των δικαστηρίων των ασφαλιστικών μέτρων, με αποτέλεσμα τη σοβαρή ανασφάλεια του δικαίου αλλά και τον πολλαπλασιασμό των δικών, και έτσι την περαιτέρω επιβάρυνση της δικαιοσύνης.

Ο τόμος περιλαμβάνει επιπλέον ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις, δευτερολογίες και πορίσματα.

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ

Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Κυριάκος Οικονόμου, Αρεοπαγίτης

Παναγιώτης Η. Κολοτούρος, Καθηγητής Νοµικής Σχολής Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης

Συρροή δανειστών και σύγκρουσις δικαιωμάτων

Κυριάκος Οικονόμου, Αρεοπαγίτης

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Αναστασία Μπρίνια, Δικηγόρος Αθηνών

Γεώργιος Ορφανίδης, Καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Στέφανος Πανταζόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Εφέτης

Νικόλαος Κατηφόρης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Χαρούλα Απαλαγάκη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Γρηγόριος Τιμαγένης, Δ.Ν., Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Εμμανουήλ Μύρ. Γιαννακάκις, Δικηγόρος Αθηνών

Δημήτριος Τσικρικάς, Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Κωνσταντίνος Παπασαράντου, Δικηγόρος Αθηνών

Μηνάς Σεφεριάδης, Συμβολαιογράφος, Μέλος Δ.Σ. Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών-Πειραιώς

Σπυρίδων Λάλας, Δικηγόρος

Παντελεήμων Ρεντούλης, Δ.Ν., Δικηγόρος

Χρήστος Νικολακόπουλος, Δικηγόρος

Θωμάς Πεπόνης, Δικηγόρος

Καλλιρρόη Παντελίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Αθανάσιος Δράγιος, Συμβολαιογράφος, Μέλος Δ.Σ. Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών

Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Κυριάκος Οικονόμου, Αρεοπαγίτης

Χαρούλα Απαλαγάκη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός

Κυριάκος Οικονόμου, Αρεοπαγίτης

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Nικόλαος Κ. Κλαμαρής, Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Η αποδεικτική δύναμη της εκθέσεως πλειστηριασμού και κατακυρώσεως στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

Γεώργιος Ν. Διαμαντόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής, ΑΠΘ

Αστοχίες του συστήματος ηλεκτρονικής εκπλειστηρίασης κινητών ή ακινήτων

Στέφανος Πανταζόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Εφέτης

Δημήτριος Τσικρικάς, Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Αθανάσιος Δράγιος, Συμβολαιογράφος, Μέλος Δ.Σ. Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών

Αλέξανδρος Π. Σπυρίδωνος, Δ.Ν., LL.M. (L.S.E.), Δικηγόρος

Χρήστος Βλάχος, Αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών

Ευδοξία Κιουπτσίδου-Στρατουδάκη, Πρόεδρος Εφετών

Αναστασία Λ. Παπαδοπούλου, Διδάκτωρ Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός περισσοτέρων συγκατασχεθέντων ακινήτων (1001 ΚΠολΔ)

Παντελεήμων Ρεντούλης, Δ.Ν., Δικηγόρος

Αθανάσιος Πανταζόπουλος, Δ.Ν., Πρωτοδίκης

Απόστολος Σοφιαλίδης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Γ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ευδοξία Κιουπτσίδου-Στρατουδάκη, Πρόεδρος Εφετών

Γεώργιος Κόντης, Δ.Ν., Δικηγόρος

Τα ασφαλιστικά μέτρα ως ρυθμιστικά μέτρα της εκτέλεσης

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Χαρούλα Απαλαγάκη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Σπυρίδων Τσαντίνης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Κωνσταντίνος Καλαβρός, Καθηγητής Πανεπιστημίου

Στέφανος Πανταζόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Εφέτης

Δημήτριος Τσικρικάς, Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Σπυρίδων Λάλας, Δικηγόρος

Χρυσούλα Μιχαηλίδου, Δικηγόρος, Δ.Ν. Πανεπιστημίου Χαϊδελβέργης

Παντελεήμων Ρεντούλης, Δ.Ν., Δικηγόρος

Ιωάννης Γιανναράκος, Δικηγόρος

Νικόλαος Νάκης, Δικηγόρος

Νικόλαος Κ. Κλαμαρής, Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Σωτήριος Παπαδόπουλος, Δικηγόρος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Νομικής Αναπλ. Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών ΕΥΔΑΠ ΑΕ

Νικόλαος Κατηφόρης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Γεώργιος Μεντής, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών

Μιχαήλ Μαρκουλάκης, Δ.Ν., Δικηγόρος

Εμμανουήλ Μύρ. Γιαννακάκις, Δικηγόρος Αθηνών

ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΕΣ

Παναγιώτης Η. Κολοτούρος, Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΔΠΘ

Χαρούλα Απαλαγάκη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Γεώργιος Κόντης, Δ.Ν., Δικηγόρος

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

Ευδοξία Κιουπτσίδου-Στρατουδάκη, Πρόεδρος Εφετών

ΚΗΡΥΞΗ ΛΗΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Κωνσταντίνος Καλαβρός, Καθηγητής Πανεπιστημίου

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ν. Νίκας, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως ΙΙ, 3η έκδ., 2024
Όλα τα ζητήματα του Ειδικού Μέρους του Δικαίου Αναγκαστικής Εκτελέσεως σε μια πλήρως επικαιροποιημένη έκδοση
Α. Αλαπάντας/Π. Αλικάκος/Α. Άνθιμος..., Ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων και διεθνής αναγκαστική εκτέλεση, 2023
Συμβολές έγκριτων νομικών σε κρίσιμα ζητήματα της διακρατικής κυκλοφορίας των αποφάσεων επί αναγκαστικής εκτέλεσης
Α. Βαθρακοκοίλης, Η έναρξη της εκτέλεσης κατά τον ΚΠολΔ, 2023
Ανάλυση όλων των πράξεων που λαμβάνουν χώρα κατά την έναρξη της αναγκαστικής εκτέλεσης με παράθεση συστηματοποιημένης κρίσιμης περιπτωσιολογίας
Α. Βεζυρτζή, Ο ηλεκτρονικός αναγκαστικός πλειστηριασμός κατά τον ΚΠολΔ, 2023
Σειρά: Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας, #6
Διεξοδική ανάλυση του μηχανισμού της ηλεκτρονικής αναγκαστικής πλειστηρίασης με έμφαση στη νομολογία και τους λόγους ανακοπής
Π. Γέσιου-Φαλτσή/Λ.-Μ. Πίψου, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3β, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως