Π. Αλικάκος/Α. Άνθιμος/Π. Αρβανιτάκης..., Επετειακός Τόμος - 30 Χρόνια (1987-2017), 2017


Π. Αλικάκος/Α. Άνθιμος/Π. Αρβανιτάκης..., Επετειακός Τόμος - 30 Χρόνια (1987-2017), 2017

Η Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1987 με σκοπό, σύμφωνα με το καταστατικό της, «τη μελέτη επιστημονικών και κοινωνικών θεμάτων του νομικού κλάδου εν γένει και την περαιτέρω εξύψωση της θέσεως και της αποστολής των Ελλήνων Νομικών, με κυρίαρχο στόχο την ορθότερη απονομή της Δικαιοσύνης και την ανεξαρτησία της».

Η Ε.ΝΟ.Β.Ε. ευτύχισε να δει πολλά από τα μέλη της να καταλαμβάνουν ανώτατες θέσεις στη δικαστική ιεραρχία, να εκλέγονται αντεπιστέλλοντα μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, να μετέχουν σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και γενικώς να διακρίνονται συμβάλλοντας στην ανέλιξη του νομικού πολιτισμού της χώρας.

Μέχρι σήμερα στα τριάντα (30) συνεχή χρόνια λειτουργίας της έχει πραγματοποιήσει πάνω από 150 επιστημονικές εκδηλώσεις και έχει δώσει βήμα σε 1.000 περίπου νομικούς και όχι μόνον, χάρη και στις διεπιστημονικές εκδηλώσεις που διοργανώνει.

Στον παρόντα επετειακό τόμο των 30 Ετών, συγκεντρώνονται πρωτότυπες συμβολές από διακεκριμένους νομικούς οι οποίες συμβάλλουν σημαντικά στον επιστημονικό διάλογο.

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Πέτρος Αλικάκος, Δ.Ν., Πρωτοδίκης: Η οικουμενική διάσταση της δικαστικής δεοντο­λογίας. Οι αρχές Bangalore

Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν. Δικηγόρος: Ψηφιακή επίλυση διαφορών. Το παράδειγμα του.eu ADR Court

Πάρις Σ. Αρβανιτάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.: Νομοθετικές παρεμβάσεις στο δικαιοδοτικό έργο. Ειδικότερα, η θέσπιση νέας προθεσμίας ακυρώσεως μιας ήδη δι­κα­στικώς απρόσβλητης πράξεως (στο παράδειγμα του άρθρ. 61 § 9 ν. 4277/2014 για το θεσμικό πλαίσιο των αγροτικών συνεταιρισμών)

Αντώνιος Βαθρακοκοίλης, Πρωτοδίκης: Οι ανυπόστατες αποφάσεις της Γ.Σ. της Α.Ε

Ευάγγελος Βασιλακάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.: Η παραπομπή της υπο­θέσεως σε ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο κατά τα άρθρα 48-51 ΚΠολΔ

Πελαγία Γέσιου-Φαλτσή, Ομ. Καθηγήτρια της Πολιτικής Δικονομίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, αντ. μέλος της Ακαδημίας Αθηνών: Αδικαιολόγητη αναγκαστική εκτέλεση και αποζημίωση κατά τις διατάξεις για την αδικοπραξία

Αθανάσιος Γ. Γεωργιάδης, Δικηγόρος παρ’ Αρ. Πάγω, Πρόεδρος Ε.ΝΟ.Β.Ε.: Λογική και Δικαιοσύνη

Γεώργιος-Αλέξανδρος Αθ. Γεωργιάδης, Δικηγόρος, LL.M. LMU München, Διδάκτωρ Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολής Α.Π.Θ.: Παραίτηση από το δικαίωμα ανά­κλησης δωρεάς

Vassilios Christianos, Professor Emeritus of European Law (Athens Law School), Director of CIEEL: The consistency of the case-law of the CJEU

Παναγιώτης Σ. Γιαννόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.: Ερμη­νευτικά προβλήματα της ταχυδρομικής επίδοσης κατά το άρθρο 14 Καν. 1393/2007

Δημήτριος Γ. Γούλας, Δ.Ν., Δικηγόρος: Η κατανομή του βάρους απόδειξης στο πεδίο της απαγόρευσης των διακρίσεων κατά το Ενωσιακό Δίκαιο. Ένα παράδειγμα της σημασίας των αποδεικτικών διευκολύνσεων για την προστασία των ουσιαστικών δικαιωμάτων

Αλεξάνδρα-Χριστίνα Ζησοπούλου, Υποψήφια Δ.Ν. (Υπότροφος Ιδρύματος Ωνάση), Δικη­γόρος, Επιστημονική Συνεργάτης ΚΔΕΟΔ: Ο διάλογος του Εθνικού Δικαστή με το ΕΔΔΑ. Το 16ο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ

Δρ. Δημήτρης Θεοχάρης, Δικηγόρος, L.L.M., Δ.Ν., εκπαιδευτής διαμεσολαβητών, επισκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Frederick της Κύπρου: Η προστασία του απορρήτου των διαπραγματεύσεων ενώπιον του διαμεσολαβητή του Ν. 3898.2010

Άρις Καζάκος, Ομότιμος Καθηγητής Εργατικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ: Εργατικό Δίκαιο, ανταγωνιστικότητα, εξυγίανση των επιχειρήσεων και η ΟλΑΠ 11/2017 για την κατάργηση των ρητρών μονιμότητας με την Π.Υ.Σ. 6/2012 ή τα «κέρδη πάνω από τους ανθρώπους» (κόντρα στην ΟλΑΠ 40/1998)

Ακρίτας Καϊδατζής, Επίκ. καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. - Χαρίλαος Χίου, Υποψ. διδάκτορας Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.: Εξωδικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας του νόμου. Μια συμβολή στη διαλογική πρόσληψη του συντάγματος. (Με αφορμή τη διαι­τητική απόφαση 15/2011)

Απόστολος Καραγκουνίδης, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Δικηγόρος: Το κύρος των καταστατικών ρητρών καθορισμού της αξίας των εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ (Συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 29 § 1 & 4, 33 §§ 2 & 3 και 39 § 2 Ν. 3190/1955)

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ, Ενέχυρο συνιστώμενο δυνάμει ενεχυρογράφου Γενικών Αποθηκών

Νικόλαος Καν. Κλαμαρής, Ομότιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο - Πρόεδρος της Ενώσεως Ελλήνων Δικονομολόγων: Σκέψεις ως προς ορισμένες πτυχές και διακινδυνεύ­σεις της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης

Κομνηνός Γ. Κόμνιος, Δικηγόρος, Δ.Ν., Επιστημονικός Συνεργάτης της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος: Η πορεία προς την ψηφιακή ενιαία αγορά. Το νέο ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης – Συναφή ζητήματα δικαίου απόδειξης

Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Ομότιμη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.: Αναγνώ­ριση ταυτότητας φύλου. Τα βασικά προαπαιτούμενα ενόψει και του Νομοσχεδίου της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Αστέριος-Νικόλαος Αντ. Λιόντας, Δ.Ν., Δικηγόρος: Τα φιλανθρωπικά σωματεία στο μεταίχμιο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου. Η εποπτεία της Διοίκησης και οι θέσεις της νομολογίας

Σωτήρης Α. Μπαλτάς, Μ.Δ.Ε. Ποινικού Δικαίου Α.Π.Θ., Δικηγόρος, Μέλος Δ.Σ. Ε.Νο.Β.Ε.: Οι πράξεις βίας κατά γραφείων πολιτικού κόμματος κατ’ άρ. 157Α ΠΚ ως πεδίο διαλόγου μεταξύ της εγχώριας ποινικής θεωρίας, της νομοθεσίας και της εθνικής και υπερεθνικής νομολογίας

Δημήτριος Θ. Ὀρφανίδης, ΔΝ, (LLM), Ἐφέτης Ἀθηνῶν: Δίκαιο τῶν ἐπενδυτῶν καὶ παράκαμψη τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς δικαιοσύνης

Δημήτριος Η. Παπαστερίου, Ομότιμος καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.: Προς ένα νέο Εμπράγματο Δίκαιο;

Άννα Εμ. Πλεύρη, Δικηγόρος (Ελλάδα/Κύπρος) - Δ.Ν., Λέκτορας Ιδιωτικού Δικαίου Νομι­κής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια και πιστοποιη­μένη εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών, Διαιτητής (Adr-Odr International, MCIArb): Ακύρωση διαι­τητικών αποφάσεων επί διεθνούς εμπορικής διαιτησίας στην Ελλάδα (ν. 2735/1999)

Apostolos Tassikas, lecturer at the School of law of the University of Thessaloniki: Duty to comply and liability for non-complying: supervision frameworks and ethics

Κατερίνα Φουντεδάκη, Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.: Το Σχέδιο Νόμου της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την ανα­γνώριση της ταυτότητας φύλου

Γιώργος Ψαρουδάκης, Δικηγόρος, Δ.Ν., MJur (Oxford), Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.: Ζητήματα της αποδέσμευσης του εταίρου από την προσωπική εταιρία

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Πολυκώδικας, 17η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5111/2024. Σε μια περίοδο αλλεπάλληλων και ουσιαστικών νομοθετικών μεταβολών με...
Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 2, 2014
Στον παρόντα τόμο συγκεντρώνονται 40 μελέτες του συγγραφέα της τελευταίας πενταετίας, όλες των οποίων αναφέρονται σε θέματα αστικού δικονομικού, αστικού και κτηματολογικού...
Αστικός κώδικας, 8η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #1
Ο Αστικός Κώδικας της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» είναι ενημερωμένος με όλες τις πρόσφατες τροποποιήσεις, έως και τους Νόμους 3719/2008 (ΦΕΚ Α΄ 241/26.11.2008), 3853/2010...
Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 5, 2023
Εβδομήντα μελέτες σε επίκαιρα ζητήματα στο πεδίο του δικονομικού δικαίου και σε επιμέρους κρίσιμα αντικείμενα του ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου
Ι. Κατράς, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, 4η έκδ., 2023
Ένα ερμηνευτικό εργαλείο του ΚΠολΔ με συστηματική παρουσίαση κατ’ άρθρο νομολογίας