Λ. Μήτρου/Θ. Παπαχρίστου/Τ. Βιδάλης..., Το δικαίωμα συμμετοχής στην κοινωνία της πληροφορίας, 2006


Λ. Μήτρου/Θ. Παπαχρίστου/Τ. Βιδάλης..., Το δικαίωμα συμμετοχής στην κοινωνία της πληροφορίας, 2006

Συνηθισμένοι να βλέπουμε την ανάγκη της «άμυνας» απέναντι στην ηλεκτρονική διακίνηση των πληροφοριών -μεταξύ αυτών και των προσωπικών δεδομένων-, κινδυνεύουμε να χάσουμε τον κόσμο που ανοίγεται μπροστά μας με την τεχνολογία της πληροφορικής: τον κυβερνοχώρο ως ένα νέο πεδίο δυνατοτήτων και ενεργητικής δραστηριοποίησης καθενός για την ανάπτυξη της προσωπικότητάς μας. Στο επίκεντρό του βρίσκεται η «πληροφορία», ως αγαθό με πολύ ευρύτερη αξία για την οικονομική, κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική ζωή από την παραδοσιακή «πληροφόρηση».

Νομική έκφραση αυτής της προοπτικής αποτελεί το άρθρο 5Α παρ. 2 που προστέθηκε με την αναθεώρηση του 2001 στο Σύνταγμά μας και το οποίο αναγνωρίζει τη συμμετοχή καθενός στην Κοινωνία της Πληροφορίας ως συνταγματικό δικαίωμα. Σ’ αυτό το δικαίωμα αντιστοιχεί η υποχρέωση του Κράτους να διευκολύνει με κάθε πρόσφορο τρόπο τη διαχείριση των πληροφοριών στον κυβερνοχώρο. Τι σημαίνει, όμως, πρακτικά η υποχρέωση αυτή και πώς δεν θα καταλήξει ένα απλό ευχολόγιο;

Την απάντηση μπορεί να τη δώσει τόσο ο νομοθέτης όσο και η διοίκηση, με την ανάληψη δράσεων και την προώθηση συγκεκριμένων μέτρων. Με δυο λόγια, με τη συγκρότηση μιας συνεκτικής πολιτικής. Βασικές πτυχές αυτής της προβληματικής πραγματεύονται ο Καθηγητής Θ. Κ. Παπαχρίστου, η Επίκουρη Καθηγήτρια Λ. Μήτρου, ο Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη Αν. Τάκης και ο Δρ.Ν. Τ. Βιδάλης. Με τις συμβολές τους επιχειρούν να αναδείξουν τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση και την πραγμάτωση του δικαιώματος συμμετοχής καθενός στην Κοινωνία της Πληροφορίας.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Το δικαίωμα συμμετοχής στην κοινωνία της πληροφορίας
Ιδρυτής Σειράς: Γ. Παπαδημητρίου
© 2006
Συγγραφείς
Σειρά
ISBN
978-960-445-048-4
Σελίδες
120
Τιμή
€ 12,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ, Αναζητώντας τη Legem Informaticam

I. Κοινωνία της Πληροφορίας: Μια νέα μορφή κοινωνίας;

II. Κοινωνία της Πληροφορίας: Μία κοινωνία χωρίς χώρο

III. Ubi societas, ibi jus;

IV. Ο χώρος του δικαίου και ο «μη-χώρος» της Κοινωνίας της Πληροφορίας

V. Το δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας και η (νομοθετική) του κατοχύρωση

ΛΙΛΙΑΝ ΜΗΤΡΟΥ, Το δικαίωμα συμμετοχής στην κοινωνία της πληροφορίας

I. Εισαγωγή

II. Η «Κοινωνία της Πληροφορίας» στο Σύνταγμα: συνταγματική ρητορική ή πληροφοριακό Σύνταγμα;

III. Ο «συμμετοχικός» και πολυδύναμος χαρακτήρας του νέου δικαιώματος

IV. Η διάσταση της ισότητας και ο «κοινωνικός χαρακτήρας» του νέου δικαιώματος

V. Ποιες υποχρεώσεις προκύπτουν για το κράτος;

VI. Περιορισμοί για τη συμμετοχή στην Κοινωνία της Πληροφορίας

VII. Επίλογος

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΑΚΗΣ, Πρόσβαση στην ηλεκτρονική επικοινωνία: η νομικοπολιτική διάσταση της σύγκλισης των τεχνολογιών

Ι. Πέρα από την ευφορία, τα πολιτικά διακυβεύματα

ΙΙ. Σύγκλιση και κοινωνικός μετασχηματισμός

ΙΙΙ. Πρόσβαση και περιεχόμενο: ο κανονιστικός αντίκτυπος μιας τεχνικής διάκρισης

IV. Συμμετοχή στην Κοινωνία της Πληροφορίας και δικαίωμα πρόσβασης

V. Η συνταγματική προτίμηση υπέρ του επιχειρηματικού ανταγωνισμού

VI. Η λειτουργική πρόσδεση της επιχειρηματικότητας στην διασφάλιση της: ελεύθερη συμμετοχή στη νέα δικτυακή κοινωνικότητα

VII. Το πρόβλημα της θέσης υπεροχής των φορέων εξυπηρέτησης και η τριετενέργεια των αμυντικών δικαιωμάτων

VIII. Η ασυμμετρία μεταξύ αμυντικού και θετικού status του προσώπου και η διακινδύνευση της κοινωνικής συνοχής

IX. Ανταγωνισμός, στόμια και διακινδύνευση της ποιότητας του πολιτεύματος

Χ. Μια σύνθετη συνταγματική υποχρέωση, η εκπλήρωση της οποίας εκκρεμεί

ΤΑΚΗΣ ΒΙΔΑΛΗΣ, Μία πρόταση νομοθετικής πολιτικής για το συνταγματικό δικαίωμα συμμετοχής στην «Κοινωνία της Πληροφορίας»

I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

II. Η ανάλυση της πρότασης

1. η δομή

2. Οι επιμέρους ρυθμίσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προσχέδιο Νόμου: «Συμμετοχή στην Κοινωνία της Πληροφορίας»

Εναλλακτικές διατυπώσεις διατάξεων

Συγκριτικός πίνακας νομοθετικής πολιτικής

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Δίκαιο πληροφορικής & Διαδικτύου, 4η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #40
Η ραγδαία νομοθετική παραγωγή επέβαλε την αναθεώρηση της παρούσας συλλογής νομοθεσίας του δικαίου πληροφορικής και διαδικτύου. Οι αλλαγές αφορούν όλα τα πεδία του δικαίου που...
Ι. Τρυψιάνη, Τεχνητή Νοημοσύνη και Αστική Ευθύνη, 2023
Ζητήματα αδικοπρακτικής ευθύνης από τη λειτουργία αυτόνομων οχημάτων και συναφή σύγχρονα θέματα
Γ. Ζέκος, Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο Ελληνικό δίκαιο, 2022
Προβληματισμοί, θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικά ζητήματα από τη σύνδεση των σύγχρονων τεχνολογιών και του διαδικτύου με το δίκαιο
Ι. Ιγγλεζάκης, Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας, 2022
Εκτενής παρουσίαση ειδικών ζητημάτων σε σχέση με τις αναδυόμενες τεχνολογίες της οικονομίας των δεδομένων
Ι. Ιγγλεζάκης, Δίκαιο πληροφορικής, 4η έκδ., 2021
Ευσύνοπτη και συστηματική ανάλυση των κρισιμότερων θεμάτων του «Δικαίου της Πληροφορικής»