Λ. Μήτρου/Α. Κωνσταντινίδης/Ε. Παπαευαγγέλου..., Ιατρικό απόρρητο, 2006


Λ. Μήτρου/Α. Κωνσταντινίδης/Ε. Παπαευαγγέλου..., Ιατρικό απόρρητο, 2006

Στο παρόν έργο, που περιλαμβάνει εισηγήσεις της Ημερίδας που διοργάνωσε η Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Συνήγορος του Πολίτη, στις 29 Μαΐου 2006, στην Αθήνα, αντιμετωπίζονται ζητήματα που αφορούν το ιατρικό απόρρητο, την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων υγείας και τα αρχεία που δημιουργούν και τηρούν οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας.

Το βιβλίο χωρίζεται σε τρεις ενότητες:

Η πρώτη έχει τίτλο «Ιατρικό απόρρητο και Προσωπικά δεδομένα υγείας» και αναφέρεται γενικά στα δικαιώματα όλων των χρηστών των υπηρεσιών υγείας, με συμβολές που αναλύουν τη φύση και την έκταση του ιατρικού απορρήτου, τους φορείς του, τις υποχρεώσεις των ιατρών και των εργαζομένων σε υπηρεσίες υγείας, ζητήματα διαφάνειας, ιδιωτικότητας, προσωπικών δεδομένων καθώς και ποινικού δικαίου.

Η δεύτερη ενότητα, που αναφέρεται σε ειδικότερα θέματα ιατρικού απορρήτου και προσωπικών δεδομένων, εστιάζει σε συγκεκριμένες κατηγορίες χρηστών των υπηρεσιών υγείας, όπως είναι οι ψυχικά ασθενείς, οι πάσχοντες από το σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας, οι μετέχοντες σε κλινική έρευνα, κ.λπ. και σε κρίσιμα ζητήματα που ανακύπτουν και αντιμετωπίζονται καθημερινά στην πράξη.

Η τρίτη θεματική ενότητα τιτλοφορείται «Ιατρικός φάκελος και Ηλεκτρονικά Αρχεία Υπηρεσιών Υγείας» και αναφέρεται αφενός στις δυνατότητες που παρέχει στη δημόσια διοίκηση και ειδικότερα στις υπηρεσίες υγείας η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, αφετέρου στα προβλήματα που ενδέχεται να ανακύψουν όσον αφορά την ασφάλεια του ηλεκτρονικού φακέλου και τα δικαιώματα των ασθενών. Παρουσιάζεται η ελληνική πραγματικότητα σε αντιπαραβολή με το εξωτερικό καθώς και οι διεθνείς τάσεις.

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Π. Φύτρου, Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής, 2022
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #8
Εξειδικευμένη ανάλυση της νομικής αντιμετώπισης όλων των αναφυόμενων ζητημάτων
Α. Σκουτέλη, Κλινικές δοκιμές φαρμάκων, 2021
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #5
Πολύπλοκα ζητήματα γύρω από το πλαίσιο των κλινικών δοκιμών, με έμφαση στις συμβατικές σχέσεις, την ευθύνη και την προστασία δεδομένων
Ν. Τάσκος/Σ. Παύλου, Φαρμακευτική κάνναβη και ο νόμος 4523/2018, 2019
Σειρά: Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, #30
Στον παρόντα τόμο παρουσιάζονται εισηγήσεις της εκδήλωσης που ο Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής συνδιοργάνωσε την 5η Δεκεμβρίου 2018 με το Διατμηματικό...
Λ. Μήτρου/Γ. Νούσκαλης, Προστασία δεδομένων υγείας, 2018
Σειρά: Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, #29
Οι εισηγήσεις που δημοσιεύονται στον τόμο αυτό αναδεικνύουν τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η προστασία και η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων στον...
Κ. Πάγκαλος/G. Pennings/Ι. Πέτρου..., Σύγχρονες προκλήσεις από την εφαρμογή του εκτεταμένου γονιδιακού ελέγχου, 2018
Σειρά: Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, #28
Σήμερα το επιστημονικό ενδιαφέρον, ή το επιστημονικό ζητούμενο, μετατοπίζεται από την ανάλυση του ανθρώπινου γονιδιώματος και τη χρήση αυτής της ανάλυσης στο πεδίο της...