Κ. Παμπούκης, Το δίκαιο της βιομηχανικής και της πνευματικής ιδιοκτησίας στην πράξη, 1996


Κ. Παμπούκης, Το δίκαιο της βιομηχανικής και της πνευματικής ιδιοκτησίας στην πράξη, 1996 Στο 5ο τεύχος της σειράς Δημοσιεύματα της ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ περιλαμβάνονται πέντε γνωμοδοτήσεις που γράφηκαν από τον Καθηγητή του Εμπορικού Δικαίου για τέσσερις κύκλους υποθέσεων εντασσόμενες στα δίκαια, κυρίως, του αθέμιτου ανταγωνισμού, της βιομηχανικής και της πνευματικής ιδιοκτησίας.
Τα θέματα, που μεταξύ άλλων αντιμετωπίζονται, είναι τα εξής: διακριτικός τίτλος επιχειρήσεως, σύνθετος διακριτικός τίτλος και άδεια χρήσεως διακριτικού τίτλου· παίγνιο και αθύρματα, προστασία αυτών ως εφευρέσεων, ως έργων τέχνης και εναντίον δουλικής απομιμήσεως, προστασία του διασχηματισμού των αθυρμάτων ως διακριτικών γνωρισμάτων· όνομα οικογένειας ως διακριτικός τίτλος επιχειρήσεων· κύριο στοιχείο στην επωνυμία εταιρίας, προστασία του ως ονόματος, ως επωνυμίας και εναντίον δουλικής απομιμήσεως.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Το δίκαιο της βιομηχανικής και της πνευματικής ιδιοκτησίας στην πράξη
Πέντε γνωμοδοτήσεις σε τέσσερις κύκλους υποθέσεων
© 1996
Διεύθυνση Σειράς
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-301-283-1
Σελίδες
I-VI + 183
Τιμή
€ 14,50
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟ

Α. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ

ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

Ι. Σχήμα οργανωτικό των φροντιστηρίων Σ

ΙΙ. Οι διακριτικοί τίτλοι των φροντιστηρίων Σ. Ειδικότερα, το δικαιϊκό τους πλαίσιο

ΙΙΙ. Οι διακριτικοί τίτλοι των φροντιστηρίων Σ. Ένταξή τους στον δικαιϊκό περίγυρο

IV. Χρησιμοποίηση των διακριτικών τίτλων της οικογένειας Σ έπειτα από άδεια του δικαιούχου

Β. ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΑΙ ΑΘΥΡΜΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΩΣ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΩΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΔΟΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΘΥΡΜΑΤΩΝ ΩΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΑΘΥΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ ΠΟΥ ΤΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΩΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Το παίγνιο και τα στοιχεία των παιχνιδιών ως αντικείμενα που επιτελούν τεχνική λειτουργία

ΙΙΙ.Το παίγνιο και τα στοιχεία των παιχνιδιών ως αντικείμενα που επιτελούν αισθητική λειτουργία. α) Στοιχεία του έργου και κατηγορίες έργων

IV.Το παίγνιο και τα στοιχεία των παιχνιδιών ως αντικείμενα που επιτελούν αισθητική λειτουργία. β) Η ατομικότητα (ή πρωτοτυπία) του έργου

V. Το παίγνιο και τα στοιχεία των παιχνιδιών ως αντικείμενα που επιτελούν αισθητική λειτουργία. γ) Συμπεράσματα

VI. Το παίγνιο και τα στοιχεία των παιχνιδιών ως αντικείμενα δουλικής απομιμήσεως

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Ο διασχηματισμός των τεμαχίων των παιχνιδιών ως διακριτικό τους γνώρισμα

ΙΙΙ. Η απεικόνιση ενός από τα τεμάχια των παιχνιδιών ως σήμα που έχει κατατεθεί

IV. Η λέξη BASIC ως διακριτικό γνώρισμα εμπορεύματος

§ 1. Το ενδεχόμενο να προστατευθούν τα επίδικα αντικείμενα ως προϊόντα της διάνοιας

§ 2. Το ενδεχόμενο να προστατευθούν τα επίδικα αντικείμενα ως διακριτικά γνωρίσματα

Γ. α. ΟΝΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΣ

Ι. Ο διακριτικός τίτλος επιχειρήσεως ή καταστήματος, ιδίως όταν αποτελείται από τ' όνομα του επιχειρηματία

ΙΙ. Το (δήθεν) δικαίωμα ενός από τα μέλη της οικογένειας να χρησιμοποιεί κατ' αποκλειστικότητα το διακριτικό γνώρισμα 'Β'

ΙΙΙ. Δικαίωμα των μελών της οικογένειας να χρησιμοποιούν παραλλήλως το διακριτικό γνώρισμα 'Β'

Γ. β. ΟΝΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ (ΠΡΟΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Ι. Οι ενδείξεις 'Κεντρικό' και 'Κεντρικό Κοσμηματοπωλείο'

ΙΙ. Η ένδειξη 'Β από το 1902'. Κοινά σημεία σε όλες τις επίδικες ενδείξεις

Δ. ΚΥΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΔΟΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΩΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΩΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ

Ι. Μια σύντομη προδιάθεση

ΙΙ. Η απαγόρευση του αθέμιτου ανταγωνισμού και, ειδικότερα, της δουλικής απομίμησης

ΙΙΙ. Η δουλική απομίμηση στην επίμαχη περίπτωση

Ι. Η προκείμενη επωνυμία ως σύνθετο διακριτικό γνώρισμα

ΙΙ. Προστασία που παρέχεται στην επωνυμία ως όνομα του προσώπου

§ 1. Προστασία με βάση το δίκαιο για τον αθέμιτο ανταγωνισμό

§ 2. Προστασία με βάση τις διατάξεις για το όνομα και ιδίως την επωνυμία

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ι. Ιγγλεζάκης, Δίκαιο πληροφορικής, 5η έκδ., 2024
Εμπλουτισμένη και ενημερωμένη συστηματική ανάλυση των κρισιμότερων θεμάτων του Δικαίου της Πληροφορικής
Κ. Χριστοδούλου/Π. Τσίρης/Μ.-Δ. Παπαδοπούλου..., Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, 2024
Μία εις βάθος ερμηνευτική προσέγγιση μετά τις μείζονες μεταβολές στους δύο κύριους νόμους στο πεδίο της πνευματικής ιδιοκτησίας
Εμπορική νομοθεσία (Γενικό μέρος) - Βιομηχανική ιδιοκτησία - Ηλεκτρονικό εμπόριο, 3η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #19
Το παρόν πρώτο τεύχος της «Βασικής Εμπορικής Νομοθεσίας», ανανεωμένο, συμπληρωμένο και, κυρίως, επικαιροποιημένο, συντάχθηκε με βάση τις ανάγκες, πρωτίστως, των διδασκόντων...
Πνευματική ιδιοκτησία, 8η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #22
Η νέα έκδοση του τεύχους «Βασική Εμπορική Νομοθεσία ΙV – Πνευματική Ιδιοκτησία» κρίθηκε αναγκαία κυρίως των τροποποιήσεων που επήλθαν στο Ν. 2121/1993 με το άρθρο 117 Ν....
Χ. Τσίγκου, Το δικαίωμα υπαναχώρησης στην πνευματική ιδιοκτησία, 2023
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #13
Μια εις βάθος μελέτη του δικαιώματος υπαναχώρησης στο πεδίο της πνευματικής ιδιοκτησίας με έμφαση στα ζητήματα ψηφιακής εκμετάλλευσης