Κ. Μακρίδου, Πρόσθετοι λόγοι εφέσεως, 2000


Κ. Μακρίδου, Πρόσθετοι λόγοι εφέσεως, 2000 Ερευνάται ο θεσμός των πρόσθετων λόγων εφέσεως, ο οποίος προβλέπεται στα άρθρα 520 και 522 ΚΠολΔ. Με άξονα τον σκοπό που οι πρόσθετοι λόγοι εφέσεως υπηρετούν στο ελληνικό δικαιικό σύστημα, αντιμετωπίζεται ειδικότερα το ζήτημα της έννοιας των κεφαλαίων την εκκαλούμενης αποφάσεως, καθώς και των αναγκαίως συνεχόμενων προς τα εκκληθέντα, τα οποία παραδεκτά προσβάλλονται με πρόσθετους λόγους. Η πλούσια στο ζήτημα αυτό νομολογία βοηθά στην ακριβή οριοθέτηση της έννοιας των κεφαλαίων δίκης, καθώς και στην εφαρμογή της σε ειδικότερες περιπτώσεις, όπως λ.χ. επί σωρεύσεως αγωγών, ανταγωγής, παρεμβάσεως, προσεπικλήσεως, παρεμπιπτόντων ζητημάτων και ενστάσεων, με έμφαση στις γνήσιες ενστάσεις που στηρίζονται σε αγώγιμο δικαίωμα.

Βασικό, ακόμη, σημείο της μονογραφίας αποτελεί η έρευνα των ειδικότερων προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την άσκηση των πρόσθετων λόγων εφέσεως στην τακτική και στις ειδικές διαδικασίες, προβλήματα που συνέχονται με τον χρόνο και τρόπο ασκήσεώς τους, με τον διάδικο που νομιμοποιείται να τους ασκήσει, καθώς και με την τύχη τους επί ερημοδικίας του εκκαλούντος ή του εφεσιβλήτου.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Πρόσθετοι λόγοι εφέσεως
κατά τον ΚΠολΔ
© 2000
Συγγραφέας
ISBN
978-960-301-480-X
Σελίδες
XV + 288
Τιμή
€ 23,50
Σε απόθεμα

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ν. Σκαλτσάς, Η δικονομική μεταχείριση των ενστάσεων στην κατ΄έφεση δίκη, 2024
Σειρά: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #32
H δικονομική μεταχείριση στην κατ’ έφεση δίκη των αυτοτελών ισχυρισμών των διαδίκων
Κ. Καλαβρός, Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ, 5η έκδ., 2023
Συστηματική ερμηνεία των άρθρων 552 - 582 του ΚΠολΔ μετά τον ν. 4842/2021
Α. Πλεύρη, Η αναιρετική δίκη με άξονα το άρθρο 573 ΚΠολΔ, 2023
Σειρά: Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας, #4
Συστηματική και αναλυτική παρουσίαση όλης της αναιρετικής διαδικασίας με εξαντλητική παράθεση της νομολογίας
Ε. Ασημακοπούλου, Η αοριστία των ανακοπών του ΚΠολΔ, 2022
Σειρά: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #29
Αναλυτική προσέγγιση του ορισμένου των ανακοπών με έμφαση στη νομολογία και την πρακτική εφαρμογή
Ν. Νίκας, Πολιτική δικονομία, τόμ. 3, 2η έκδ., 2022
Ο τρίτος τόμος του κορυφαίου εγχειριδίου της Πολιτικής Δικονομίας με συστηματική ανάλυση για τα ένδικα μέσα