Κ. Μακρίδου, Η αόριστη αγωγή και οι δυνατότητες θεραπείας της, 4η έκδ., 2006


Κ. Μακρίδου, Η αόριστη αγωγή και οι δυνατότητες θεραπείας της, 4η έκδ., 2006

Η τέταρτη έκδοση του βιβλίου «Η αόριστη αγωγή» είναι τελείως ανανεωμένη. Περιλαμβάνει όλη την πρόσφατη νομολογία των ετών 1998-2005, με παραδείγματα από διάφορους κλάδους του ουσιαστικού δικαίου, σε μεγαλύτερη ποικιλία από τις προηγούμενες εκδόσεις. Παρουσιάζεται ακόμη και αξιολογείται από τη συγγραφέα όλη η νομολογία των τελευταίων ετών στο ζήτημα της θεραπείας της αόριστης αγωγής με τις προτάσεις του ενάγοντος ή μετά από δικαστική καθοδήγηση, νομολογία που παρουσίασε σημαντική διαφοροποίηση από εκείνη των παλαιότερων ετών.

Το έργο, τέλος, περιλαμβάνει κάποια επίπρόσθετα τμήματα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο πρακτικό ενδιαφέρον (τύχη των ασφαλιστικών μέτρων που διατάχθηκαν, διάκριση μεταξύ γεγονότων απαραίτητων για το ορισμένο της αγωγής και γεγονότων που αποτελούν μόνον αντικείμενο αποδείξεως κ.λ.π).

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η αόριστη αγωγή και οι δυνατότητες θεραπείας της
© 2006
Συγγραφέας
Έκδοση
4η έκδ.
ISBN
978-960-445-116-2
Σελίδες
XX + 362
Τιμή
€ 36,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογοι Δ΄, Γ΄, Β΄ εκδόσεως

Αντί προλόγου

Κυριότερες Συντομογραφίες

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣΗ ΑΟΡΙΣΤΗ ΑΓΩΓΗ§ 1 Η ορισμένη αγωγή

Ι Υποχρεωτικά και προαιρετικά στοιχεία του εισαγωγικού δικογράφου

ΙΙ Η ορισμένη ιστορική βάση της αγωγής – Οριοθέτηση της έννοιας «ιστορική βάση»

Α Οι υποστηριχθείσες θεωρίες

Β Ειδικότερα η έννοια της ιστορικής βάσεως κατά το άρθρο 216 § 1α ΚΠολΔ

1 Οριοθέτηση της ιστορικής βάσεως της αγωγής κατά τη θεωρία του συγκεκριμένου προσ δι ορισμού

2 Ουσιώδη και επουσιώδη γεγονότα

3 Γεγονότα θεμελιωτικά του αγωγικού αιτήματος γεγονότα θεμελιωτικά ενστάσεων

4 Το ειδικότερο περιεχόμενο της ιστορικής βάσεως

α Επίκληση και εξειδίκευση νομικών όρων στην αγωγή

β Εξειδικευμένη αναφορά των ουσιωδών γεγονότων Σύγχυση μεταξύ γεγονότων που ο ενάγων οφείλει να επικαλεσθεί ή να αποδείξει

5 Ο «χρόνος» ως ουσιώδες στοιχείο της ιστορικής βάσεως

ΙΙΙ Το ορισμένο αίτημα

IV Η ορισμένη περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς

Η ορισμένη έκθεση των στοιχείων της νομιμοποιήσεως

§ 2 Η αοριστία της αγωγής

Ι Η αοριστία της αγωγής ως παράβαση της αρχής τηρήσεως προδικασίας

ΙΙ Η αοριστία της αγωγής ως έλλειψη της συγκεκριμένης διαδικαστικής προϋποθέσεως του ορισμένου του εισαγωγικού δικογράφου

ΙΙΙ Ειδικότερα η αοριστία στην ιστορική βάση της αγωγής – Απαράδεκτη η νόμω αβάσιμη αγωγή;

Α Η άποψη που κρατεί στην ελληνική δικονομική θεωρία

Β Η άποψη που κρατεί στην ελληνική νομολογία

Γ Προτεινόμενη λύση

§ 3 Οι δικονομικές και ουσιαστικές συνέπειες που επιφέρει η απόρριψη της αόριστης αγωγής ως απαράδεκτης

Ι Σειρά ελέγχου της αοριστίας

Α Προέλεγχος του παραδεκτού έναντι του βασίμου

Β Σειρά ελέγχου του ορισμένου της αγωγής σε σχέση με τις υπόλοιπες διαδικαστικές προϋποθέσεις

ΙΙ Αποδοχή της αόριστης αγωγής

ΙΙΙ Ανάλωση του καταβληθέντος δικαστικού ενσήμου

IV Προσβολή της αποφάσεως με ένδικα μέσα

Α Ανακοπή ερημοδικίας

Β Έφεση

Γ Αναίρεση Λόγοι αναιρετικού ελέγχου

V Δεδικασμένο

VI Tύχη των ασφαλιστικών μέτρων που διατάχθηκαν

VII Συνέπειες του ουσιαστικού δικαίου

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΟΡΙΣΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣΕισαγωγικά – Η φιλοσοφία των διατάξεων του ΚΠολΔ ως προς τη θεραπεία της αοριστίας

§ 1 Η θεραπεία της αόριστης αγωγής με τις προτάσεις του ενάγοντος Ι Η εικόνα της ελληνικής νομολογίας

ΙΙ Η συμπλήρωση της ελλιπούς αγωγής ως απαράδεκτη μεταβολή της αγωγικής βάσεως

Α Ιστορική επισκόπηση του άρθρου 224 ΚΠολΔ

Β Συμπλήρωση των υπαρχόντων ή αναπλήρωση των ελλειπόντων στοιχείων της αγωγής;

ΙΙΙ Η συμπλήρωση της ελλιπούς αγωγής ως παράβαση της αρχής τηρήσεως προδικασίας

IV Η συμπλήρωση της ελλιπούς αγωγής ως παράβαση του άρθρου 216 ΚΠολΔ

V Η συμπλήρωση της ελλιπούς αγωγής μέσω άλλων εγγράφων, αποδεικτικών μέσων και εισαγωγικών διαδικαστικών πράξεων

§ 2 Η θεραπεία της αόριστης αγωγής με βάση τη δικονομική συμπεριφορά του εναγομένου

Ι Δικονομική απουσία εναγομένου, ομολογία και δικαστικός συμβιβασμός των διαδίκων

ΙΙ Αποδοχή εναγομένου – Ειδικότερα η αποδοχή της κυριότητας του προκτήτορα του ενάγοντος επί διεκδικητικής αγωγής ακινήτου

ΙΙΙ Ρητή επίκληση από τον εναγόμενο των στοιχείων που απουσιάζουν από την αγωγή

§ 3 Η θεραπεία της αόριστης αγωγής με την καθοδήγηση του δικαστηρίου – Ερμηνευτική προσέγγιση του άρθρου 236 ΚΠολΔ

Ι Ιστορική εξέλιξη του άρθρου 236 ΚΠολΔ

ΙΙ Συγκριτική επισκόπηση της διατάξεως του άρθρου 236 ΚΠολΔ

ΙΙΙ Η δογματική θεμελίωση του άρθρου 236 ΚΠολΔ

IV Η επιστράτευση του άρθρου 236 ΚΠολΔ για τη συμπλήρωση της ελλιπούς αγωγής

Α Καθοδήγηση του ενάγοντος για συμπλήρωση της ελλιπούς αγωγής

Β Καθήκον ή «ευχέρεια» του δικαστή;

Γ Συνέπειες εκπληρώσεως του καθήκοντος

Δ Συνέπειες παραβάσεως του καθήκοντος

Παραμέληση του καθήκοντος

2 Υπέρβαση του καθήκοντος

Ε Πεδίο εφαρμογής του άρθρου 236 ΚΠολΔ

1 Στην τακτική διαδικασία

2 Στις ειδικές διαδικασίες

3 Επί δικονομικής απουσίας των διαδίκων

V Τα όρια της θεραπείας της αοριστίας κατά το άρθρο 236 ΚΠολΔ

Α Το συζητητικό σύστημα

1 Το συζητητικό σύστημα ως προϋπόθεση εφαρμογής του άρθρου 236 ΚΠολΔ

2 Το συζητητικό σύστημα ως φραγμός κατά τη συμπλήρωση της αοριστίας

Β Η δικαστική αμεροληψία

Γ Η μεταβολή του αντικειμένου της δίκης

Δ Η δικηγορική εκπροσώπηση των διαδίκων δεν αποτελεί φραγμό στη δικαστική καθοδήγηση

VI Διερεύνηση των αιτίων της υποβαθμισμένης παρουσίας του άρθρου 236 ΚΠολΔ στα νομολογιακά μας πράγματα

Βιβλιογραφία

Ευρετήριο Ύλης

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Χ. Μιχαηλίδου, Το μέτρο απόδειξης στην πιθανολόγηση, 2023
Σειρά: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #30
Το ζήτημα του μέτρου απόδειξης σε σχέση με τον βαθμό πιθανότητας υπό το πρίσμα του ουσιαστικού και του δικονομικού δικαίου
Π. Κολοτούρος, Η αναγνώρισις της αγωγής, 2021
Πλήρης και συστηματική ανάλυση της αναγνώρισης της αγωγής κατά τον ΚΠολΔ
Ν. Νίκας, Πολιτική δικονομία, τόμ. 2, 2η έκδ., 2021
Ουσιώδη διδάγματα και καίριες αναπτύξεις γύρω από τα ζητήματα της πρωτοβάθμιας τακτικής διαδικασίας της πολιτικής δίκης