Κ. Κακαβούλης/Ν. Κουμουλέντζος, Η Νέα Ποινική Δικονομία, 2η έκδ., 2022


Κ. Κακαβούλης/Ν. Κουμουλέντζος, Η Νέα Ποινική Δικονομία, 2η έκδ., 2022

Ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας με τις εκτενείς και αλλεπάλληλες αλλαγές που επήλθαν με το Ν. 4637/2019 και τους Ν. 4855/2021, Ν. 4871/2021 και Ν. 4872/2021 καθιερώνει μία απόλυτη μεταρρύθμιση της ποινικής διαδικασίας, τόσο σε επίπεδο δογματικό όσο και σε αντίστοιχα λειτουργικό, απαιτώντας την άμεση ανταπόκριση του νομικού κόσμου στη νέα δικονομική τάξη, την αφομοίωση νέων πρακτικών αλλά κυρίως την ανάγκη παρακολούθησης και εφαρμογής των πιο πρόσφατων νομοθετικών εξελίξεων.

Οι συγγραφείς του παρόντος έργου μέσω ενός συστηματικού διαγράμματος, διαθέτοντας μεταξύ άλλων και το προτέρημα του μάχιμου δικηγόρου της ποινικής δικηγορίας, γρήγορα αντιλαμβανόμενοι τη δυσκολία παρακολούθησης του διαρκώς μεταβαλλόμενου νομικού πλαισίου, προτείνουν το έργο αυτό, ως το απαραίτητο εγχειρίδιο κάθε νομικού, ιδιαίτερα δε κάθε συνηγόρου που αγωνιά από την αρχή της ποινικής διαδικασίας μέχρι το τέλος αυτής να μην του «ξεφύγει» κάτι, να μην παρασυρθεί από τη συνήθεια της εφαρμογής της προγενέστερης διάταξης, αλλά με ευκολία και αμεσότητα να ανατρέχει στο αντίστοιχο πεδίο και να επιβεβαιώνει τις δικονομικές ενέργειές του.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η Νέα Ποινική Δικονομία
Με μια ματιά
© 2022
Πρόλογος
Συγγραφείς
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-648-444-5
Σελίδες
XI + 138
Τιμή
€ 15,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Περιεχόμενα

Πρόλογος

I. Εκκίνηση ποινικής δίωξης

Α. Notitia criminis

Β. Έναρξη της ποινικής δίωξης

II. Οι διάδικοι και τα δικαιώματα τους

Α.

Τα κυριότερα δικαιώματα κατηγορουμένου και υπόπτου (βλ. άρ. 89 - 106 ΚΠΔ)

Β. Ο υποστηρίζων την κατηγορία

Γ.

Κατάργηση του αστικώς υπευθύνου ως διαδίκου στην ποινική δίκη

ΙΙΙ. Προκαταρκτική εξέταση

ΙV. Η προανάκριση

V. Κύρια ανάκριση

Αρχές και τρόπος διεξαγωγής

VI. Το τυπικό πέρας της ανάκρισης

VII.

Το ουσιαστικό πέρας της ανάκρισης (επί κακουργημάτων)

Α.

Ο κανόνας του συνηθέστερου τρόπου ουσιαστικής περάτωσης της ανάκρισης στο κακούργημα

Β.

Επί αδικημάτων που η ανάκριση διεξήχθη από Εφέτη - Ανακριτή

Γ.

Η εξαιρετική περίπτωση της υπερταχείας παραπομπής με κλητήριο θέσπισμα του άρ. 309 ΚΠΔ

VIII. Η διαδικασία των συμβουλίων

Α.

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών έχει τις εξής αρμοδιότητες

Β. Αρμοδιότητα του Συμβουλίου Εφετών

IX. Ένδικα μέσα κατά βουλευμάτων

Α. Έφεση κατά βουλεύματος

Β. Αναίρεση κατά βουλεύματος

X. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα δικαστηρίων

Α. Κακουργήματα

Β. Πλημμελήματα

Γ. Δικαστήρια ανηλίκων (άρ. 113 και 114 ΚΠΔ)

Δ. Αυτόφωρο έγκλημα (άρ. 242 ΚΠΔ)

XI. Επ’ ακροατηρίω διαδικασία

Προπαρασκευαστική διαδικασία

ΧII. Ένδικα μέσα κατά αποφάσεων

Α. Έφεση κατά αποφάσεων

Β. Αναίρεση κατά αποφάσεων

XIΙΙ. Έκτακτα & οιονεί ένδικα μέσα & αιτήσεις

XIV.

Εναλλακτικοί τρόποι περάτωσης της ποινικής διαδικασίας - Οι νέοι θεσμοί

Α. Η αποχή από την ποινική δίωξη

Β.

Η ποινική διαπραγμάτευση (plea bargaining) των άρ. 303 επ. ΚΠΔ

Γ.

Η ποινική συνδιαλλαγή των άρ. 301 και 302 ΚΠΔ

Δ. Η ποινική διαταγή του άρ. 409 επ. ΚΠΔ

XV. Γενικά ζητήματα

Προθεσμίες

Επιδόσεις / κλητεύσεις

Ακυρότητες

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Παπαδαμάκης, Ποινική Δικονομία, 11η έκδ., 2024
Επικαιροποιημένη έκδοση με ενσωμάτωση και ερμηνεία των τροποποιήσεων του Ν. 5090/2024
Α. Ζήσης, Από τον πολιτικώς ενάγοντα στον παριστάμενο για την υποστήριξη της κατηγορίας, 2023
Η πληρέστερη ανάλυση του θεσμού της υποστήριξης της κατηγορίας με βάση τον νΚΠΔ και τους Ειδικούς Ποινικούς Νόμους