Κ. Χατζηγιαννάκης, Νομικές Οντότητες στην έννομη τάξη, 2022


Κ. Χατζηγιαννάκης, Νομικές Οντότητες στην έννομη τάξη, 2022

Η παρούσα μελέτη αντιμετωπίζει το φαινόμενο της νομικής οντότητας. Εδώ και καιρό, συζητείται στην επιστήμη με διαρκώς αυξανόμενη ένταση ένα φαινόμενο εικονικής πραγματικότητας, η νομική οντότητα, όπως παλαιότερα είχε εμφανισθεί το νομικό πρόσωπο, που με την πάροδο του χρόνου αναπτύχθηκε και επικράτησε, ως ένα χρήσιμο εργαλείο για την άνθιση της επιχειρηματικότητας.

Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο να ερευνήσει τις δυνατότητες των νομικών οντοτήτων για αναγνώριση, αποδοχή και ανάπτυξη. Η διαδικασία αυτή δεν θα είναι εύκολη για τις νομικές οντότητες, όχι εξαιτίας των «παρατηρουμένων» παραδοσιακών αγκυλώσεων, αλλά γιατί το νομοθετικό περιβάλλον είναι δυσμενές προς αυτές. Μόνο μια ξεκάθαρη, μονοσήμαντη, νομοθετική παρέμβαση θα καταστήσει δυνατή την επικράτηση των νομικών οντοτήτων ως υποκειμένων δικαίου, φορέων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται τα βασικότερα ζητήματα γύρω από το νέο αυτό φαινόμενο και διατυπώνονται προτάσεις που μπορούν να συμβάλλουν στην εξέλιξη της αναγνώρισης των νομικών οντοτήτων.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Νομικές Οντότητες στην έννομη τάξη
© 2022
Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-612-8
Σελίδες
87
Τιμή
€ 15,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Συνοπτική παρουσίαση των νομικών οντοτήτων

που ενδεικτικά αναφέρονται στον νομοθετικό ορισμό και άλλων που βρίσκονται εκτός αυτού /

Α. Οι δεκατρείς περιπτώσεις

που αναφέρονται στον ορισμό /

 1. Συνεταιρισμός / 38
 2. Οργανισμός / 39
 3. Υπεράκτια ή εξωχώρια εταιρεία / 40
 4. Κάθε μορφής εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων/ 43
 5. Κάθε μορφής καταπίστευμα ή εμπίστευμα ή οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας φύσης / 45
 6. Κάθε μορφής ίδρυμα ή σωματείο ή οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας φύσης / 47
 7. Κάθε μορφή προσωπικής επιχείρησης ή οποιαδήποτε οντότητα προσωπικού χαρακτήρα / 48
 8. Κάθε μορφής κοινή επιχείρηση / 49
 9. Κάθε μορφής εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίου ή περιουσίας ή διαθήκης ή κληρονομίας ή κληροδοσίας ή δωρεάς / 50
 10. Κάθε φύσης κοινοπραξία / 51
 11. Κάθε μορφής εταιρεία αστικού δικαίου / 57
 12. Συμμετοχικές ή αφανείς εταιρείες / 59
 13. Κοινωνίες αστικού δικαίου / 61
 1. Νομικές οντότητες. Περιπτώσεις εκτός ορισμού / 61
  1. Η ομόρρυθμη εταιρεία που ασκεί δραστηριότητα και δεν έχει καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ

(άρθρο 251 παρ. 3 ν. 4072/2012) /

 1. Η συμπλοιοκτησία / 65
 2. Η ένωση ιδιοκτητών διαμερισμάτων πολυκατοικίας / 67
 3. Οι ειδικοί λογαριασμοί / 70
 4. Ασφαλιστικά ταμεία και Λογαριασμοί / 73
 5. Ενώσεις οικονομικής στήριξης ηθοποιών και καλλιτεχνών τραγουδιού και χορού / 75
 6. Οι αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες / 75

Γ. Νομικές οντότητες οι οποίες, προϊόντος του χρόνου, κατέστησαν νομικά πρόσωπα /

 1. Τα πολιτικά κόμματα / 76
 2. Οι θρησκευτικές κοινότητες και οι ιεροί ναοί / 79
  Συμπεράσματα Προτάσεις / 81

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Κώδικας φορολογικής διαδικασίας, 5η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #31
Με το ν. 4987/2022 (ΦΕΚ Α’ 206/4.11.2022) κυρώθηκε ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, ο οποίος συντάχθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης (ΚΕΚ) σύμφωνα με το άρθρο 66...
Μ. Στυλιανίδου, Κώδικας Δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων, 2023
Μια πλήρης παρουσίαση της συμβολής του Κώδικα Δεοντολογίας των Επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση του επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμού
Γ. Μάτσος, Η φορολογική ενημερότητα, 2022
Θεωρητική και πρακτική διερεύνηση του θεσμού της φορολογικής ενημερότητας
Ν. Μπάρμπας, Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, 4η έκδ., 2022
Κατ’ άρθρο ερμηνεία, ενημερωμένη με όλες τις νομοθετικές μεταβολές έως και τον ν. 4916/2022
Κ. Παντελίδου, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, 2η έκδ., 2022
Μια ανάλυση απαραίτητη για την κατανόηση και την εξοικείωση με τις αφηρημένες έννοιες των Γενικών Αρχών του Αστικού Δικαίου