Κ. Χαλαζωνίτης, Νομικές Προσεγγίσεις, 2013


Κ. Χαλαζωνίτης, Νομικές Προσεγγίσεις, 2013

Ο τόμος συγκεντρώνει σχεδόν όλα τα κείμενα που έχει δημοσιεύσει ο κ. Κίμων Μ. Χαλαζωνίτης, επίτιμος Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Περιέχονται: α) δύο μονογραφίες «Ο δικαστικός έλεγχος των τυπικών στοιχείων του νόμου» (64 σελίδες) και «Η προηγούμενη ακρόασις των ενδιαφερομένων εις τον νόμον περί ανωνύμων εταιριών» (60 σελίδες), β) τέσσερεις μελέτες σχετικές με τα προσωπικά δεδομένα, γ) οκτώ εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια ή συνέδρια δικαστικών λειτουργών, δ) έξι πρόλογοι ή εισαγωγικά άρθρα σε συλλεκτικούς τόμους και ε) άλλα κείμενα.

Ο συγγραφέας προσεγγίζει τα θέματά του με διεισδυτική πληρότητα και ανάλυση των στοιχείων του βάσει των νομικών κανόνων της νομολογίας και των θεωρητικών απόψεων, ενώ όλα τα κείμενα αποδίδουν την εμβριθή νομική κατάρτιση του συγγραφέα και την εξαιρετική συγγραφική του ικανότητα να αναλύει και σχολιάζει τις έννοιες και τους κανόνες του ισχύοντος θετικού δικαίου όπως διαμορφώνονται από τις διατάξεις και τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου και τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Νομικές Προσεγγίσεις
© 2013
Επιστημονική επιμέλεια
Πρόλογος
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-039-8
Σελίδες
XVIII + 511
Τιμή
€ 42,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ι. Θέματα Συνταγματικού Δικαίου

1. Ο δικαστικός έλεγχος των τυπικών στοιχείων του νόμου, Τιμητικός Τόμος για τα 150 χρόνια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Υπουργείο Οικονομικών, Αθήνα

2. Εισήγηση στο VII Συνέδριο των Ευρωπαϊκών Συνταγματικών Δικαστηρίων (Cours Constitutionnelles Européennes), Λισσαβώνα, 1987, La justice constitutionnelle dans le cadre des pouvoirs de l’Etat, à la lumière du caractère, du contenu et des effets des décisions sur la constitutionnalité des normes

II. Θέματα Διοικητικού Δικαίου

1. Η προηγουμένη ακρόασις των ενδιαφερομένων εις τον νόμον περί ανωνύμων εταιρειών, Αφιέρωμα στον Αλέξανδρο Τσιριντάνη, εκδ. Α.Ν. Σάκκουλα, Αθήνα

2. Εισήγηση στο XIV Συνέδριο της Ενώσεως των Συμβουλίων της Επικρατείας και Ανωτάτων Διοικητικών Δικαστηρίων των Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, Παρίσι 17 – 19 Μαΐου 1994. Ζητήματα δικαίου των αλλοδαπών

3. Εισήγηση στο XII Συνέδριο της Ενώσεως των Συμβουλίων της Επικρατείας και Ανωτάτων Διοικητικών Δικαστηρίων των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, Μαδρίτη 5-8 Μαΐου 1990, Les Cours administratives suprêmes et la régulation du nombre et de la durée des procès

4. Εισήγηση στο XI Συνέδριο της Ενώσεως των Συμβουλίων της Επικρατείας και Ανωτάτων Διοικητικών Δικαστηρίων των Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, Λισσαβώνα 17-19 Μαΐου 1988, L’ intervention des tribunaux dans l’exécution de l’ acte administratif individuel, particulièrement dans le domaine de la protection de l’environnement et de la protection des réfugiés politiques

5. Γενική Εισήγηση στο X Συνέδριο της Ενώσεως των Συμβουλίων της Επικρατείας και Ανωτάτων Διοικητικών Δικαστηρίων των Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, Αθήνα 14-17 Μαΐου 1986, Le contrôle de la validité de la norme réglementaire par le juge administratif

6. Εισήγηση στο IX Συνέδριο της Ενώσεως των Συμβουλίων της Επικρατείας και Ανωτάτων Διοικητικών Δικαστηρίων των Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, Δουβλίνο 16-19 Μαΐου 1984, Le droit de la défense devant l’administration

7. Εισήγηση στο VIII Συνέδριο της Ενώσεως των Συμβουλίων της Επικρατείας και Ανωτάτων Διοικητικών Δικαστηρίων των Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, Κοπεγχάγη 12-14 ­Μαΐου 1982. La notion de l’ intérêt en contentieux administratif (intérêt personnel, intérêt collectif, action populaire) – notamment en matière d’ environnement

ΙΙΙ. Θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου

1. Εισήγηση στο XV Συνέδριο της Ενώσεως των Συμβουλίων της Επικρατείας και Ανωτάτων Διοικητικών Δικαστηρίων των Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, Βρυξέλλες 21-24 Μαΐου 1996, La transposition en droit interne de directives de l’ Union Européenne

2. Εισήγηση στο XIIΙ Συνέδριο της Ενώσεως των Συμβουλίων της Επικρατείας και Ανωτάτων Διοικητικών Δικαστηρίων των Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, Ρώμη 14 – 16 Μαΐου 1992, Le droit de l’Administration Publique ; quelques convergences dans la CEE

ΙV. Θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

1. Η εισαγωγή στην Ελλάδα νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών. Σύμμεικτα Επαμ. Π. Σπηλιωτόπουλου, εκδ. Α.Ν. Σάκκουλα,

2. Οι ευαίσθητες πληροφορίες. Μελέτη περιλαμβανόμενη στον τόμο με τίτλο «Ασφάλεια πληροφοριών. Τεχνικά, νομικά και κοινωνικά θέματα». Έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής. Αθήνα

3. Νομοθετικά προβλήματα προστασίας των προσωπικών πληροφοριών. Γενική εισήγηση σε διεθνή διάσκεψη του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Αθήνα 18/20-11-1987. Εκδ. Α.Ν. Σάκκουλα 1991

4. Κοινωνικές επιπτώσεις της εφαρμογής των τεχνολογιών της πληροφορικής. Συστήματα νομικής προστασίας του ατόμου. Διάλεξη δοθείσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το έτος 1989, στο πλαίσιο μεταπτυχιακών μαθημάτων που διοργάνωσε ο Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης

V. Πρόλογοι – Εισαγωγές - Προσφωνήσεις

1. Λίγα λόγια για τον Απόστολο Παπαλάμπρου και το έργο του. Εισαγωγή στον τόμο «Απόστολος Παπαλάμπρου, ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ», εκδ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 2008

2. Πρόλογος στον τόμο «Το Συμβούλιο της Επικρατείας, ο θεσμός και τα πρόσωπα». Έκδοση εκτός εμπορίου, Αθήνα

3. Πρόλογος στην έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Διοικητικών Επιστημών, «Η Δημόσια Διοίκηση στην Ελλάδα – Η αναθεώρηση του Συντάγματος και η εκτελεστική εξουσία», εκδ. Α.Ν. Σάκκουλα, 2002

4. Πρόλογος στην έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Διοικητικών Επιστημών, «Η Δημόσια Διοίκηση στην Ελλάδα», εκδ. Α.Ν.Σάκκουλα,

5. Προσφώνηση στο XXV Διεθνές Συνέδριο Διοικητικών Επιστημών, Αθήνα 2001

6. Προσφώνηση (Allocution) στο Forum du Sud – Est de l’ Europe pour la réforme administrative et le développement, Θεσσαλονίκη 10 Μαΐου

VI. Varia

1. Πρακτικά συνεδριάσεως του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, 13-6-1996. Εκδήλωση επί τη αποχωρήσει του Προέδρου του Τμήματος Κ.Μ. Χαλαζωνίτη

2. Έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 5 του ν. 1470/1984, για το δικαστικό έτος 1994 -1995

3. Πρακτικά συνεδριάσεως του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, 16-12-1993. Πανηγυρική εκδήλωση για τη συμπλήρωση 35 ετών από την ίδρυση και έναρξη λειτουργίας του Γ’ Τμήματος

4. Ένα από τα είδη νομικού λόγου: η δικαστική απόφαση, Εισήγηση σε εκδήλωση του Ελληνικού Ινστιτούτου Διοικητικών Επιστημών, χ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ι. Ιγγλεζάκης, Δίκαιο πληροφορικής, 5η έκδ., 2024
Εμπλουτισμένη και ενημερωμένη συστηματική ανάλυση των κρισιμότερων θεμάτων του Δικαίου της Πληροφορικής
Δ. Ράικος, Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο, 2024
Όλη η ύλη του διοικητικού δικονομικού δικαίου σε ένα έργο με έμφαση στη μεθοδικότητα, την ουσιαστική κατανόηση και την παρακολούθηση της νομολογίας
Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Διοικητική Δικονομία, 2022
Συστηματική παράθεση και επεξεργασία όλων των διατάξεων περί την αρμοδιότητα των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων