J. Stoll/C. Bergh/M. Casini..., Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην Ευρώπη: Κοινωνικά, ηθικά και νομικά ζητήματα, 2015


J. Stoll/C. Bergh/M. Casini..., Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην Ευρώπη: Κοινωνικά, ηθικά και νομικά ζητήματα, 2015

Στο παρόν τεύχος περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν σε Διεθνές Συνέδριο, το οποίο οργανώθηκε από την Νομική Σχολή και το Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (στο πλαίσιο προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ, που συγχρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και την Ευρωπαϊκή Ένωση), σε συνεργασία με τον Όμιλο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής.
Συμμετείχαν διεθνούς φήμης νομικοί, γιατροί, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, καθηγητές ανθρωπολογίας, οικονομολόγοι και υπεύθυνοι για τη στρατηγική στην ανθρώπινη αναπαραγωγή και την εμβρυολογία, από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, προκειμένου, με διεπιστημονικό τρόπο, να αναδειχθούν τα ιδιαίτερα πολύπλοκα νομικά, ηθικά, κοινωνικά και ιατρικά προβλήματα που έχει προκαλέσει η εφαρμογή των μεθόδων της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
Τα θέματα που απασχόλησαν το συνέδριο ήταν πολλά. Αν πρέπει ο δότης του γεννητικού υλικού να μένει ανώνυμος ή αν αντίθετα το παιδί έχει δικαίωμα να γνωρίζει τις ρίζες του, αν επιτρέπεται η μεταθανάτια γονιμοποίηση ή η παρένθετη μητρότητα και υπό ποιες προϋποθέσεις, αν μπορεί ένα μοναχικό άτομο ή ένα ομόφυλο ζευγάρι να προσφεύγει σε μεθόδους ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, αν μπορεί η εφαρμογή μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε μια χώρα να δημιουργεί συγγενικούς δεσμούς σε μια άλλη χώρα όπου οι συγκεκριμένες μέθοδοι έχουν απαγορευθεί και πολλά άλλα.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην Ευρώπη: Κοινωνικά, ηθικά και νομικά ζητήματα
© 2015
Διεύθυνση Σειράς
Συγγραφείς
Σειρά
ISBN
978-960-568-323-8
Σελίδες
VIII + 523
Εξαντλημένο

Πίνακας περιεχομένων   +

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Γεώργιος Δέλλιος.

Άρις Αντσακλής.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Δωρεά Γεννητικού υλικού: νομικά και ηθικά διλήμματα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή με ξένο γεννητικό υλικό – Νομικά και βιοηθικά ζητήματα.

Anne-Marie Leroyer, Γιατί θα έπρεπε η Γαλλία να αλλάξει τη νομοθεσία της σχετικά με την ανωνυμία του δότη; Μια προοπτική συγκριτική μελέτη.

Marina Casini, Η ιταλική συζήτηση περί ετερόλογης γονιμοποίησης μετά την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου το 2014.

Christina Bergh, Δωρεά ωαρίων - Συνέπειες για τα νεογέννητα και επιπλοκές για τη μητέρα.

Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Το δικαίωμα του παιδιού στην πρόσβαση στη γενετική του ταυτότητα.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Καλλιόπη Κηπουρίδου - Μαρία Μηλαπίδου, Η επιλογή του συστήματος της αποκάλυψης της ταυτότητας των δοτών του γεννητικού υλικού στη Σουηδία και η εφαρμογή του στην πράξη.

Αντώνιος Τσαλίδης, Το ζήτημα της ανωνυμίας των δοτών γεννητικού υλικού στη γερμανική και την ελληνική έννομη τάξη.

Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ειδικές μορφές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Ralf Müller-Terpitz, Παρένθετη μητρότητα και μεταθανάτια γονιμοποίηση-Νομικό καθεστώς και πρόσφατη συζήτηση στην Γερμανία.

Δήμητρα Παπαδοπούλου-Κλαμαρή, Η μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση και η παρένθετη μητρότητα στην πράξη.

Karène Parizer-Krief, Μεταθανάτια γονιμοποίηση κατά τον Γαλλικό και τον Βρετανικό Νόμο.

Νίκος Κουμουτζής, H θεμελίωση της μητρότητας στην περίπτωση του δανεισμού μήτρας.

Jane Stoll, Η θεμελίωση της κατά νόμο ιδιότητας του γονέα κατόπιν συμφωνιών παρένθετης μητρότητας - διακρίσεις που επιφέρουν οι διατάξεις του σουηδικού Οικογενειακού Δικαίου.

Τάκης Βιδάλης, Παρένθετη μητρότητα και αναπαραγωγικός τουρισμός.

Ζαΐρα Παπαληγούρα - Δανάη Παπαδάτου - Θάλεια Μπελλάλη, Η ελληνική εμπειρία αναφορικά με την παρένθετη μητρότητα.

Θεόδωρος Τροκάνας, Πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις στο ζήτημα της πα­ρένθετης μητρότητας: Οι υποθέσεις Μennesson και Labassee εναντίον Γαλλίας ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Καλλιόπη Κηπουρίδου - Μαρία Μηλαπίδου, Η παρένθετη μητρότητα στη Σουηδία σε συνάρτηση με το κριτήριο του συμφέροντος του παιδιού.

Μαριάννα Βασιλείου, Κρυοσυντήρηση ωαρίων και αναπαραγωγικές επιλογές.

Γ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και εναλλακτικά οικογενειακά σχήματα: νέες μορφές συγγένειας

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Manuela Perrotta, Απαγορευμένη Γονεϊκότητα: Κρυφές ιστορίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Ιταλία.

Ειρήνη Τουντασάκη, Συγγένεια διά του σώματος: το μετα-αφήγημα της μητρότητας και της συγγενειακότητας στην εποχή της βιοτεχνολογίας.

Βενετία Καντσά - Χριστόδουλος Μπέλλας, Πραγματικοί συγγενείς: Μια στατιστική προσέγγιση των αντιλήψεων για την ετερόλογη υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

Petra Nordqvist, Η βούληση για ειλικρίνεια στη σύλληψη με δότη: αποκάλυψη και το πρόβλημα με την πραγματική ζωή.

Ελένη Ρεθυμιωτάκη, Η αναπαραγωγική τεχνολογία και η οικογένεια ομοφύλων: ο ρόλος του οικογενειακού δικαίου.

Αθηνά Κοτζάμπαση, Δεσμοί αγάπης ή δεσμοί αίματος; Παιδιά στο μεταίχμιο της κοινωνικής και της φυσικής συγγένειας.

Κατερίνα Φουντεδάκη, Ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στις ενώσεις προσώπων του ίδιου φύλου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Ρωξάνη Φράγκου, Ο αναπροσδιορισμός της ταυτότητας της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στη Γαλλία ενόψει της διεύρυνσής της στα ομόφυλα ζευγάρια.

Χριστίνα Σαχινίδου, Η εξέλιξη της επιστήμης της ιατρικής και η διαμόρφωση νέων οικογενειακών σχημάτων.

Νικόλαος Δημόπουλος, Το επιχείρημα της ισότητας ως προς την πρόσβαση στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή για το μοναχικό άνδρα: νομική και ηθική θεώρηση.

Δ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Διασυνοριακή υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Christian Byk, Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και Προστασία του Εμβρύου in Vitro στη Διεθνή Νομολογία.

Juliet Tizzard, Ρυθμίζοντας την ΙΥΑ πέρα από τα σύνορα: η εμπειρία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Françoise Shenfield, Διασχίζοντας σύνορα για δωρεά γαμετών και παρένθετη μητρότητα: ένα νομικό παζλ;.

Αναστασία Γραμματικάκη-Αλεξίου, Ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή με διασυνοριακό χαρακτήρα: Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο.

Petra Thorn, Διασυνοριακή ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή από ψυχοκοινωνική σκοπιά: νομικές προκλήσεις και ευημερία του παιδιού.

Edgar Mocanu, Διασυνοριακή αναπαραγωγή: η προοπτική της EUTCD.

Βασιλική Κόκοτα - Λίνα Παπαδοπούλου, Η ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή (ΙΥΑ) σε κίνηση.

Lucia Busatta - Simone Penasa, Η Ιταλική προοπτική περί διασυνοριακής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής: ο ν. 40/04 σε δράση.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Θεοδώρα Χορταρά, Παρένθετη μητρότητα: Ζητήματα διασυνοριακής ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας.

Κωνσταντίνος Ρόκας, Δυσχέρειες αναγνώρισης στην Ελλάδα συγγενικών δεσμών δημιουργηθέντων σε αλλοδαπές έννομες τάξεις κατόπιν προσφυγής σε τεχνικές ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Π. Φύτρου, Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής, 2022
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #8
Εξειδικευμένη ανάλυση της νομικής αντιμετώπισης όλων των αναφυόμενων ζητημάτων
Α. Σκουτέλη, Κλινικές δοκιμές φαρμάκων, 2021
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #5
Πολύπλοκα ζητήματα γύρω από το πλαίσιο των κλινικών δοκιμών, με έμφαση στις συμβατικές σχέσεις, την ευθύνη και την προστασία δεδομένων
Ν. Τάσκος/Σ. Παύλου, Φαρμακευτική κάνναβη και ο νόμος 4523/2018, 2019
Σειρά: Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, #30
Στον παρόντα τόμο παρουσιάζονται εισηγήσεις της εκδήλωσης που ο Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής συνδιοργάνωσε την 5η Δεκεμβρίου 2018 με το Διατμηματικό...
Λ. Μήτρου/Γ. Νούσκαλης, Προστασία δεδομένων υγείας, 2018
Σειρά: Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, #29
Οι εισηγήσεις που δημοσιεύονται στον τόμο αυτό αναδεικνύουν τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η προστασία και η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων στον...
Κ. Πάγκαλος/G. Pennings/Ι. Πέτρου..., Σύγχρονες προκλήσεις από την εφαρμογή του εκτεταμένου γονιδιακού ελέγχου, 2018
Σειρά: Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, #28
Σήμερα το επιστημονικό ενδιαφέρον, ή το επιστημονικό ζητούμενο, μετατοπίζεται από την ανάλυση του ανθρώπινου γονιδιώματος και τη χρήση αυτής της ανάλυσης στο πεδίο της...