Γ. Ζέκος, Συμβάσεις μεταφοράς, ευθύνη των μεταφορέων & Διαδίκτυο, 2η έκδ., 2017


Γ. Ζέκος, Συμβάσεις μεταφοράς, ευθύνη των μεταφορέων & Διαδίκτυο, 2η έκδ., 2017

Σκοπός του έργου είναι η παρουσίαση και διερεύνηση των προβλημάτων που δημιουργούνται, κυρίως στη φύση της σύμβασης μεταφοράς και την ευθύνη του μεταφορέα, από την εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων στο εσωτερικό δίκαιο.

Ειδικότερα παρουσιάζονται οι σιδηροδρομικές, αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές με έμφαση στον τύπο της έγγραφης απόδειξης τους και αναφορά στη νομική φύση της ευθύνης του μεταφορέα, με ειδική αναφορά στις συνδυασμένες μεταφορές και την ευθύνη των μεταφορέων. Επιπρόσθετα συμπεριλαμβάνεται ανάλυση και αναφορά στην ασφάλιση και την ευθύνη των μεταφορέων που χρησιμοποιείται ευρέως στις μεταφορές.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Συμβάσεις μεταφοράς, ευθύνη των μεταφορέων & Διαδίκτυο
© 2017
Συγγραφέας
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-568-667-3
Σελίδες
XI + 404
Τιμή
€ 42,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ

1.1 Υποκείμενα δικαίου

1.2 Δικαιοπραξίες

1.3 Ελαττώματα των δικαιοπράξεων

1.4 Είδη συμβάσεων

1.5 Ερμηνεία της δικαιοπραξίας (ΑΚ 173, 200)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

2.1 Εισαγωγή

2.2 Θέματα ηλεκτρονικών συμβάσεων

2.3 Ηλεκτρονικές υπογραφές και ιδιόχειρες ηλεκτρονικές υπογραφές

2.4 Ηλεκτρονικές συμβάσεις

2.5 Ηλεκτρονικά αξιόγραφα

2.6 Ηλεκτρονικές συμβάσεις ακινήτων

2.7 Ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία

2.8 Ηλεκτρονικές συμβάσεις και Franchising

2.9 Συμπεράσματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

3.1 Εισαγωγή

3.2 Εφαρμοστέο δίκαιο στις διεθνείς αστικές και εμπορικές διαφορές

3.3 Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία στης ηλεκτρονικές συμβάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

4.1 Φύση της σύμβασης μεταφοράς

4.2 Ευθύνη μεταφορέα

4.3 Παραγγελία χερσαίας οδικής μεταφοράς πραγμάτων

4.4 Ευθύνη παραγγελιοδόχου μεταφοράς

4.5 Εφαρμοστέο δίκαιο

4.6 Έγγραφα της σύμβασης μεταφοράς

4.7 Διεθνείς οδικές μεταφορές

4.8 Σύμβαση διεθνούς οδικής μεταφοράς

4.9 Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων

4.10 Ευθύνη μεταφορέα

4.11 Ασφαλιστική υποκατάσταση

4.12 Νομική φύση ευθύνης του μεταφορέα

4.13 Διαδοχική μεταφορά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

5.1 Εισαγωγή

5.2 Σύμβαση σιδηροδρομικής μεταφοράς

5.3 Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων και ευθύνη του μεταφορέα

5.4 Μεταφορά επιβατών και αποσκευών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

6.1 Εισαγωγή

6.2 Μίσθωση και ναύλωση αεροσκάφους

6.3 Σύμβαση αεροπορικής μεταφοράς

6.4 Υποχρεώσεις των μερών

6.5 Ευθύνη του μεταφορέα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

7.1 Εισαγωγή

7.2 Ναύλωση και σύμβαση μεταφοράς πραγμάτων

7.3 Υποχρεώσεις των μερών

7.4 Ευθύνη του θαλάσσιου μεταφορέα

7.5 Παραγγελιοδόχος θαλάσσιας μεταφοράς

7.6 Διαδοχική μεταφορά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

8.1 Εισαγωγή

8.2 Ο παραγγελιοδόχος μεταφοράς

8.3 Νομοθετική ρύθμιση της συνδυασμένης μεταφοράς σε εθνικές μεταφορές

8.4 Νομοθετική ρύθμιση της συνδυασμένης μεταφοράς σε διεθνείς μεταφορές

8.5 Συστήματα ευθύνης στην συνδυασμένη μεταφορά

8.6 Συστήματα ευθύνης σε διεθνείς συμβάσεις

8.7 Ευθύνη κατά το έγγραφο που εκδίδεται στη διεθνή συνδυασμένη μεταφορά

8.8 Η Διεθνής σύμβαση του Ο.Η.Ε. του 1980 για τη συνδυασμένη μεταφορά

8.9. Κανόνες του Rotterdam

8.10 Συμπεράσματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

9.1 Εισαγωγή

9.2 Βασικά χαρακτηριστικά της ασφαλιστικής σύμβασης

9.3 Νομοθετικό πλαίσιο

9.4 Η σύναψη της ασφάλισης μεταφοράς

9.5 Υποχρεώσεις του ασφαλιστή

9.6 Η ασφαλιστική αξία στην ασφάλιση μεταφοράς πραγμάτων

9.7 Σχέση ασφαλιστικής αξίας και ασφαλιστικού ποσού

9.8 Οι καλυπτόμενοι κίνδυνοι στην ασφάλιση μεταφοράς

9.9 Εφαρμοστέο δίκαιο της ασφάλισης μεταφοράς πραγμάτων

9.10 Αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων

Συμπεράσματα

Βιβλιογραφία

Α. Ελληνική

Β. Ξένη

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Μπεχλιβάνης, Η ευθύνη του μεταφορέα σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση CMR, 2020
Η Διεθνής Σύμβαση CMR για τις οδικές μεταφορές τυγχάνει εξαιρετικά ευρείας εφαρμογής, ενώ σε αρκετές ευρωπαϊκές έννομες τάξεις λειτουργεί και ως πρότυπο για τη διάπλαση...
Ρ. Χατζηνικολάου-Αγγελίδου, Αεροπορική μεταφορά επιβατών, 3η έκδ., 2015
Η παρούσα τρίτη έκδοση αποτελεί μια νέα, εκσυγχρονισμένη παρουσίαση του δικαίου της αεροπορικής μεταφοράς επιβατών, όπως διαμορφώθηκε τα τελευταία πέντε χρόνια από την...
Δίκαιο χερσαίας μεταφοράς, 2012
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #28
Το τεύχος αυτό περιλαμβάνει την ισχύουσα νομοθεσία στο Δίκαιο Χερσαίας Μεταφοράς. Προς διευκόλυνση του χρήστη η σχετική νομοθεσία παρατίθεται σύμφωνα με τη διάκριση της...
Ρ. Γιοβαννόπουλος/Ε. Γκολογκίνα-Οικονόμου/Σ. Πατεράκης..., Οδικές μεταφορές - Σύχρονα ζητήματα, 2010
Σειρά: Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Σχολή Επιστημών της Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, #
Στις 8 και 9 Μαΐου 2009 έλαβε χώρα στη Χίο διημερίδα με θέμα «Οδικές Μεταφορές – Συγχρονα Ζητήματα». Τη διημερίδα διοργάνωσε το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών,...