F. Simon, Εισαγωγή στη συστημική θεωρία των οργανώσεων, 2010


F. Simon, Εισαγωγή στη συστημική θεωρία των οργανώσεων, 2010

Με γνώμονα τη σύγχρονη θεωρία κοινωνικών συστημάτων επιχειρείται να διασαφηνιστεί και να εξηγηθεί η έννοια των οργανώσεων και της σχέσης τους με τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτές και λαμβάνουν αποφάσεις. Διότι η λογική που τις διέπει είναι εντελώς διαφορετική από αυτήν της οικογένειας ή του κράτους. Η επίγνωση αυτών των διαφορών κρίνεται απαραίτητη, στον βαθμό που κάποιος πρέπει να ερευνήσει, να καθοδηγήσει ή να συμβουλέψει συγκεκριμένες οργανώσεις. Βέβαια η κατανόηση των κανόνων λειτουργίας των οργανώσεων θα μπορούσε να είναι επωφελής για οιονδήποτε εργάζεται σε μια οργάνωση ή εμπλέκεται σε καθημερινή βάση μαζί της.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Εισαγωγή στη συστημική θεωρία των οργανώσεων
Μετάφραση: Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος
© 2010
Διεύθυνση Σειράς
Επιμέλεια Σειράς
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-445-577-5
Σελίδες
XIV + 141
Τιμή
€ 18,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος στην ελληνική έκδοση

Σημείωμα του μεταφραστή

Γλωσσάρι

1. Εισαγωγή: Γιατί θεωρία των οργανώσεων;

2. Ιστορικό και θεωρητικό πλαίσιο

2.1. Από την «οργανωμένη συμπεριφορά» στην «οργάνωση»

2.2. Σύστημα δράσης και σύστημα επικοινωνίας

2.3. Οι οργανώσεις ως αυτοποιητικά συστήματα

3. Ο μύθος της ορθολογικότητας

3.1. Εργαλειακή ορθολογικότητα: σκοποί και μέσα

3.2. Συστημική ορθολογικότητα: σύστημα και περιβάλλον

4. Η οργάνωση και τα μέλη της

4.1. Ψυχικά συστήματα ως περιβάλλοντα των οργανώσεων

4.2. Η σύζευξη προσώπων και ρόλων

4.3. Προσδοκίες και δομές

4.4. Παίγνια και κανόνες

5. Η παρατήρηση της οργάνωσης

5.1. Διάκριση και χαρακτηρισμός

5.2. Μορφές της παρατήρησης

5.3. Επανεισαγωγή

5.4. Δεδομένα, πληροφορίες, γνώση και μάθηση

6. Οργάνωση και απόφαση

6.1. Απομείωση αβεβαιότητας

6.2. Προκείμενες αποφάσεων: προγράμματα, επικοινωνιακές δια-δρομές, πρόσωπα

7. Συζεύξεις

7.1. Δρώντες και ενέργειες

7.2. Χαλαρές και αυστηρές συζεύξεις

7.3. Μια τυπολογία των οργανώσεων

7.4. Μέσα επικοινωνίας

8. Εξουσία και οργάνωση

8.1. Τι «είναι» εξουσία;

8.2. Απομείωση αβεβαιότητας ως λειτουργία της εξουσίας

8.3. Η λειτουργία της ιεραρχίας

9. Οργανωσιακή κουλτούρα

9.1. Πράττειν έναντι ποιείν

9.2. Γραμματικοί κανόνες/δομές

10. Αλλαγή

10.1. Το παράδοξο της ταυτότητας

10.2. Παραλλαγή, επιλογή και διατήρηση

11. Η οργάνωση της οργάνωσης

11.1. Καθοδήγηση

11.2. Κάδοι απορριμμάτων και η εστίαση της προσοχής

12. Η παραδοξότητα των οργανώσεων

12.1. Ανεπικρισία

12.2. Διαχείριση παραδοξοτήτων

Επίμετρο

Βιβλιογραφία

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Κ. Σταμάτης, Μεθοδολογία του Δικαίου, 2η έκδ., 2019
Πώς οφείλουμε να σκεπτόμαστε νομικοί και πολίτες, προκειμένου να αιτιολογούμε με τρόπο μεθοδικό τις νομικές κρίσεις μας; Είναι δυνατόν να θεμελιώνουμε νομικές λύσεις πάνω σε...
Κ. Σταμάτης/Α. Τάκης, Εισαγωγή στην επιστήμη του δικαίου, 2η έκδ., 2018
Το εισαγωγικό αυτό βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες Νομικής, όπως και σε αναγνώστες που επιθυμούν να μυηθούν σε θεμελιώδους σημασίας ζητήματα της επιστήμης του...
Μ. Σκολιανός, Εξελικτισμός και σχετικισμός στο Δίκαιο, 2016
Στο παρόν βιβλίο, εξετάζονται οι πολυσχιδείς σχέσεις που συνδέουν το φαινόμενο του δικαίου με τα δύο κυριότερα ρεύματα σκέψης και θεώρησης του κόσμου και της πορείας της...
S. Cohen/J. Young/Β. Βασιλαντωνοπούλου..., Ηθικοί Πανικοί, Εξουσία και Δικαιώματα, 2015
Ο ηθικός πανικός και τα δικαιώματα προσφέρουν τις κεντρικές έννοιες στις οποίες επικεντρώνεται κάθε ένα από τα δύο μέρη στα οποία χωρίζεται το βιβλίο, ενώ η έννοια της...
Δ. Ζουδιανός, Εισαγωγή στα νομικά, τόμ. 1, 2η έκδ., 2015
Ο σύγχρονος πολίτης κατακλύζεται καθημερινά από δικαστικά ρεπορτάζ στα ΜΜΕ με ευρέως φάσματος «νομικής φύσεως» ειδήσεις. Τα νομικά θέματα γεννούν στον μη ειδικό απορίες και...