Εργατική νομοθεσία - Βασικά Νομοθετήματα, 4η έκδ., 2023


Εργατική νομοθεσία - Βασικά Νομοθετήματα, 4η έκδ., 2023

Ο πρόσφατος νόμος 5053/2023 επέφερε σημαντικές αλλαγές στο εργατικό δίκαιο και ειδικότερα στην ύλη των ατομικών εργασιακών σχέσεων, οι οποίες κατέστησαν αναγκαία την παρούσα έκδοση, στην οποία λήφθηκαν υπόψη και όλες οι τροποποιήσεις που επήλθαν στο μεσοδιάστημα.
Οι νέες ρυθμίσεις επιφέρουν αλλαγές σε σημαντικά ζητήματα του ατομικού και συλλογικού εργατικού δικαίου, όπως είναι ο χρόνος εργασίας, οι άδειες, η τηλεργασία, η οργάνωση και λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων, η σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας και η απεργία.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Εργατική νομοθεσία - Βασικά Νομοθετήματα
Οκτώβριος 2023
© 2023
Επιστημονική επιμέλεια
Σειρά
Έκδοση
4η έκδ.
ISBN
978-960-648-766-8
Σελίδες
ΧΙΙΙ + 672
Τιμή
€ 14,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α΄ ΜΕΡΟΣ: Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις

I.

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας - Ιδιαίτερα είδη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας

ΙΙ. Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

III.

Υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας - Εργατικά ατυχήματα

Β΄ ΜΕΡΟΣ: Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις

I. Συνδικαλιστικές ελευθερίες – Απεργία

II. Συλλογικές διαπραγματεύσεις

III. Κανονισμοί εργασίας

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ε. Κομπατσιάρη, Εργατικό Ποινικό Δίκαιο, 2024
Η πρώτη πλήρης συστηματική ανάλυση της ποινικής προστασίας των εργαζομένων στο σύνολο του Ατομικού και Συλλογικού Εργατικού Ποινικού Δικαίου
Δ. Ζερδελής, Εγχειρίδιο Εργατικού Δικαίου - Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις, 8η έκδ., 2023
Ευσύνοπτη και συστηματική παρουσίαση της ύλης του εργατικού δικαίου - ενημερωμένο με τον νόμο 5053/2023
Δ. Ζερδελής, Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου, τόμ. 1, 2η έκδ., 2023
Πρακτικά θέματα με εκτενείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις στο πεδίο του Ατομικού Εργατικού Δικαίου