Δ. Ζερδελής, Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου, 2015


Δ. Ζερδελής, Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου, 2015

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει 23 θέματα με αντικείμενο ζητήματα εργατικού δικαίου από την ύλη των ατομικών και των συλλογικών εργασιακών σχέσεων.

Στα θέματα αυτά δεν αντιμετωπίζεται ένα μόνο ζήτημα αλλά εμπλέκονται περισσότερα, όπως συνήθως συμβαίνει στην πράξη. Στα περισσότερα θέματα υπάρχουν εκτενέστερες θεωρητικές αναλύσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν τον σπουδαστή αλλά και κάθε πρόσωπο που από οποιαδήποτε θέση ασχολείται με την πρακτική εφαρμογή του εργατικού δικαίου, στην κατανόηση και λύση των ζητημάτων που αντιμετωπίζονται σ’ αυτά. Άλλωστε, χωρίς γνώση της θεωρίας, δεν είναι δυνατή η επιτυχής αντιμετώπιση των πρακτικών ζητημάτων.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου
Ατομικές και Συλλογικές εργασιακές σχέσεις
Θέματα εμβάθυνσης
© 2015
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-332-0
Σελίδες
VIII + 470
Τιμή
€ 34,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Συντομογραφίες

Θέμα 1: Η σχέση εξαρτημένης εργασίας και ο μισθωτός.

Θέμα 2:. Πρακτική της εκμετάλλευσης και αρχή της ίσης μεταχείρισης

Θέμα 3:. Απαγορεύσεις διακρίσεων - Διακρίσεις λόγω ηλικίας

Θέμα 4:. Περιορισμοί στην ελευθερία σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου

Θέμα 5: Σύμβαση μερικής απασχόλησης

Θέμα 6: Απλός και κατ’ επάγγελμα δανεισμός εργαζομένων - Σύμβαση προσωρινής απασχόλησης

Θέμα 7: Η άκυρη σύμβαση εργασίας

Θέμα 8: Η υποχρέωση παροχής εργασίας και το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη

Θέμα 9: Ευθύνη του εργαζομένου λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης

Θέμα 10: Μισθός και προστασία μισθού

Θέμα 11: Μισθός χωρίς παροχή εργασίας - Μισθοί υπερημερίας λόγω άκυρης απόλυσης

Θέμα 12: Χρονικά όρια εργασίας

Θέμα 13: Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου - Προϋποθέσεις κύρους - Προθεσμία προσβολής - Παραίτηση από το δικαίωμα προσβολής

Θέμα 14: Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου λόγω υποβολής μήνυσης ή άσκησης ποινικής δίωξης κατά του εργαζομένου

Θέμα 15: Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου για οικονομικοτεχνικούς λόγους

Θέμα 16: Τροποποίηση των όρων εργασίας και καταγγελία

Θέμα 17: Καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για σπουδαίο λόγο

Θέμα 18: Μεταβίβαση επιχείρησης, εγκατάστασης ή τμήματος επιχείρησης ή εγκατάστασης και συνέπειες για τις εργασιακές σχέσεις

Θέμα 19: Συμβάσεις εργασίας μελών Δ.Σ. ανώνυμης εταιρίας - Διευθύνων σύμβουλος και διευθύνων υπάλληλος

Θέμα 20: Συλλογικές συμβάσεις εργασίας 1 (Είδη ΣΣΕ - Αρμοδιότητα σύναψης - Κήρυξη γενικά υποχρεωτικών - Συρροή ΣΣΕ)

Θέμα 21: Συλλογικές συμβάσεις εργασίας 2 (Δέσμευση από ΣΣΕ - Διάρκεια και λήξη ΣΣΕ - Παράταση ισχύος - Μετενέργεια - Παραπομπή σε ΣΣΕ)

Θέμα 22: Δικαίωμα απεργίας (Προϋποθέσεις νόμιμης άσκησης - Νόμιμα και παράνομα απεργιακά αιτήματα - Καταχρηστική άσκηση - Πρόσληψη απεργοσπαστών)

Θέμα 23: Απεργία σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας - Δικαστική προστα­σία σε περίπτωση παράνομης απεργίας

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ε. Κομπατσιάρη, Εργατικό Ποινικό Δίκαιο, 2024
Η πρώτη πλήρης συστηματική ανάλυση της ποινικής προστασίας των εργαζομένων στο σύνολο του Ατομικού και Συλλογικού Εργατικού Ποινικού Δικαίου
Εργατική νομοθεσία - Βασικά Νομοθετήματα, 4η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #26
Ο πρόσφατος νόμος 5053/2023 επέφερε σημαντικές αλλαγές στο εργατικό δίκαιο και ειδικότερα στην ύλη των ατομικών εργασιακών σχέσεων, οι οποίες κατέστησαν αναγκαία την παρούσα...
Δ. Ζερδελής, Εγχειρίδιο Εργατικού Δικαίου - Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις, 8η έκδ., 2023
Ευσύνοπτη και συστηματική παρουσίαση της ύλης του εργατικού δικαίου - ενημερωμένο με τον νόμο 5053/2023
Δ. Ζερδελής, Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου, τόμ. 1, 2η έκδ., 2023
Πρακτικά θέματα με εκτενείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις στο πεδίο του Ατομικού Εργατικού Δικαίου