Δ. Ράικος, Το δικαίωμα δικαστικής προστασίας του πολίτη απέναντι στη Δημόσια Διοίκηση, 2005


Δ. Ράικος, Το δικαίωμα δικαστικής προστασίας του πολίτη απέναντι στη Δημόσια Διοίκηση, 2005

Το βιβλίο πραγματεύεται ζητήματα με διαχρονική αξία, τα οποία αφορούν στις μορφές δικαστικής προστασίας που στοχεύουν στην πραγματοποίηση του ελέγχου της διοικητικής δράσεως και τη διασφάλιση της τηρήσεως της θεμελιώδους αρχής της νομιμότητας, χάριν της προστασίας του πολίτη. Ειδικότερα, στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνονται έξι μελέτες, στις οποίες μεταξύ των άλλων αναλύονται:

- Η αξίωση για επίκαιρη και αποτελεσματική δικαστική προστασία του ιδιώτη

- Τα προσωρινά μέτρα στη διοικητική δίκη

- Διάφορα θέματα (εκτελεστοί τίτλοι, απόγραφα κλπ.) αναγκαστικής εκτελέσεως κατά του Δημοσίου και των ν.π.δ.δ. των αποφάσεων των Διοικητικών Δικαστηρίων επί αγωγών κ.ά.

Παρά την ήδη υπάρχουσα επιστημονική κάλυψη της γενικότερης θεματικής της αξιώσεως δικαστικής προστασίας, το βιβλίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τον ερευνητή και τον εφαρμοστή του δικαίου, καταρχήν διότι καλύπτει επιστημονικό χώρο στο διοικητικό δικονομικό δίκαιο, και δη στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως των αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων, που δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο εγγύτερης, από δογματικής και πρακτικής απόψεως, έρευνας. Παραπέρα δε, διότι προσεγγίζει κριτικά, υπό το πρίσμα των απαιτήσεων του κοινοτικού, του συνταγματικού και του διεθνούς δικαίου, τις αιτίες δυσλειτουργίας της Διοικητικής Δικαιοσύνης (ελλείμματα μορφών και ενδίκων βοηθημάτων, βραδύτητα απονομής δικαιοσύνης κλπ.), οι οποίες ανέκαθεν προκαλούσαν επιστημονικές αναταράξεις και νομοθετικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των βραδυφλεγών αντανακλαστικών του δικαιοδοτικού μηχανισμού της έναντι μιας γιγαντωμένης και διεφθαρμένης, σε μεγάλο βαθμό, Δημόσιας Διοικήσεως.

Εξάλλου, η όλη εργασία αποτελεί μια προσπάθεια επιστημονικής συνεισφοράς στους οικείους προβληματισμούς του διοικητικού δικονομικού δικαίου, στη δίνη των οποίων βρέθηκε η ελληνική Διοικητική Δικαιοσύνη πριν αλλά και μετά την τελευταία αναθεώρηση του Συντάγματος κατά το έτος 2001, και από την οπτική της εμπειρίας του συγγραφέα ως δικαστή και μέλους Επιτροπών αναθεωρήσεως του ισχύοντος Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Το δικαίωμα δικαστικής προστασίας του πολίτη απέναντι στη Δημόσια Διοίκηση
Η αξίωση αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας - Τα προσωρινά μέτρα στη διοικητική δίκη - Αναγκαστική εκτέλεση των αποφάσεων των ΔΔ επί αγωγών - Η
© 2005
Συγγραφέας
ISBN
978-960-301-997-6
Σελίδες
221
Τιμή
€ 22,00
Σε απόθεμα

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Δ. Ράικος, Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο, 2024
Όλη η ύλη του διοικητικού δικονομικού δικαίου σε ένα έργο με έμφαση στη μεθοδικότητα, την ουσιαστική κατανόηση και την παρακολούθηση της νομολογίας
Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Διοικητική Δικονομία, 2022
Συστηματική παράθεση και επεξεργασία όλων των διατάξεων περί την αρμοδιότητα των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων
Β. Μπουκουβάλα, Το δίκαιο της απόδειξης στις διοικητικές διαφορές ουσίας, 2022
Μία ευσύνοπτη παρουσίαση του δικαίου της απόδειξης στη διοικητική δίκη για τον νομικό της πράξης