Δ. Ράικος, Το δικαίωμα δικαστικής προστασίας του πολίτη απέναντι στη Δημόσια Διοίκηση, 2005


Δ. Ράικος, Το δικαίωμα δικαστικής προστασίας του πολίτη απέναντι στη Δημόσια Διοίκηση, 2005

Το βιβλίο πραγματεύεται ζητήματα με διαχρονική αξία, τα οποία αφορούν στις μορφές δικαστικής προστασίας που στοχεύουν στην πραγματοποίηση του ελέγχου της διοικητικής δράσεως και τη διασφάλιση της τηρήσεως της θεμελιώδους αρχής της νομιμότητας, χάριν της προστασίας του πολίτη. Ειδικότερα, στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνονται έξι μελέτες, στις οποίες μεταξύ των άλλων αναλύονται:

- Η αξίωση για επίκαιρη και αποτελεσματική δικαστική προστασία του ιδιώτη

- Τα προσωρινά μέτρα στη διοικητική δίκη

- Διάφορα θέματα (εκτελεστοί τίτλοι, απόγραφα κλπ.) αναγκαστικής εκτελέσεως κατά του Δημοσίου και των ν.π.δ.δ. των αποφάσεων των Διοικητικών Δικαστηρίων επί αγωγών κ.ά.

Παρά την ήδη υπάρχουσα επιστημονική κάλυψη της γενικότερης θεματικής της αξιώσεως δικαστικής προστασίας, το βιβλίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τον ερευνητή και τον εφαρμοστή του δικαίου, καταρχήν διότι καλύπτει επιστημονικό χώρο στο διοικητικό δικονομικό δίκαιο, και δη στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως των αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων, που δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο εγγύτερης, από δογματικής και πρακτικής απόψεως, έρευνας. Παραπέρα δε, διότι προσεγγίζει κριτικά, υπό το πρίσμα των απαιτήσεων του κοινοτικού, του συνταγματικού και του διεθνούς δικαίου, τις αιτίες δυσλειτουργίας της Διοικητικής Δικαιοσύνης (ελλείμματα μορφών και ενδίκων βοηθημάτων, βραδύτητα απονομής δικαιοσύνης κλπ.), οι οποίες ανέκαθεν προκαλούσαν επιστημονικές αναταράξεις και νομοθετικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των βραδυφλεγών αντανακλαστικών του δικαιοδοτικού μηχανισμού της έναντι μιας γιγαντωμένης και διεφθαρμένης, σε μεγάλο βαθμό, Δημόσιας Διοικήσεως.

Εξάλλου, η όλη εργασία αποτελεί μια προσπάθεια επιστημονικής συνεισφοράς στους οικείους προβληματισμούς του διοικητικού δικονομικού δικαίου, στη δίνη των οποίων βρέθηκε η ελληνική Διοικητική Δικαιοσύνη πριν αλλά και μετά την τελευταία αναθεώρηση του Συντάγματος κατά το έτος 2001, και από την οπτική της εμπειρίας του συγγραφέα ως δικαστή και μέλους Επιτροπών αναθεωρήσεως του ισχύοντος Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Edition info

Title
Το δικαίωμα δικαστικής προστασίας του πολίτη απέναντι στη Δημόσια Διοίκηση
Η αξίωση αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας - Τα προσωρινά μέτρα στη διοικητική δίκη - Αναγκαστική εκτέλεση των αποφάσεων των ΔΔ επί αγωγών - Η
© 2005
Author
ISBN
978-960-301-997-6
Pages
221
Price
€ 22.00
In stock

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Χ. Αθανασοπούλου, Η συμμόρφωση της διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις, 2021
Το διαχρονικό ζήτημα της μη συμμόρφωσης της διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις έχει απασχολήσει έντονα τις τελευταίες δεκαετίες την εθνική έννομη τάξη, καθώς αποτελεί μία...
Ελεγκτικό Συνέδριο - Βασική Νομοθεσία, 2021
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #42
Η παρούσα έκδοση αποτελεί μια προσπάθεια συγκέντρωσης των βασικότερων εν ισχύ νομοθετικών ρυθμίσεων της σύγχρονης ελληνικής νομοθεσίας που αφορούν την οργάνωση και τη...
Β. Τσιγαρίδας, Η Αρχή Iura Novit Curia στη Διοικητική Δίκη, 2021
Για την εφαρμογή της αρχής iura novit curia στην διοικητική δίκη, η επιστήμη της διοικητικής δικονομίας παραπέμπει, συχνά, στα πορίσματα της πολιτικής, χωρίς διεξοδικές...
Α. Γέροντας, Επιτομή Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου, 2η έκδ., 2020
Όλες οι νομολογιακές εξελίξεις και οι τάσεις γύρω από τα βασικά ζητήματα