Εγχειρίδια


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Εκδόσεις 371 έως 380 από 389
Ι. Παπαγιάννης, Δίκαιο Ανωνύμων Εταιριών, 1997
Εξαντλημένη έκδοση Αναλυτική ερμηνεία του δικαίου ανωνύμων εταιριών, όπως αυτή ισχύει μέχρι τις πλέον πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις και νομολογιακές εξελίξεις. Σαφείς,...
Κ. Παμπούκης, Το δίκαιο της βιομηχανικής και της πνευματικής ιδιοκτησίας στην πράξη, 1996
Σειρά: Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου, #5
Στο 5ο τεύχος της σειράς Δημοσιεύματα της ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ περιλαμβάνονται πέντε γνωμοδοτήσεις που γράφηκαν από τον Καθηγητή του Εμπορικού Δικαίου για...
Β. Σκουρής, Διοικητικό δικονομικό δίκαιο, τόμ. 1, 2η έκδ., 1996
Μία χρήσιμη και σε βάθος ερμηνεία των θεμάτων που ρυθμίζει το Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο. Ειδικότερα αναλύονται: Το συνταγματικό πλαίσιο της διοικητικής δικαιοσύνης. Η...
Κ. Βαβούσκος, Εγχειρίδιον αστικού δικαίου, 5η έκδ., 1995
Περιλαμβάνει βασικές έννοιες του δικαίου: • Γενικές Αρχές • Γενικό Ενοχικό • Ειδικό Ενοχικό • Εμπράγματο • Οικογενειακό • Κληρονομικό
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα