Πρακτικά θέματα


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα
Εκδόσεις 21 έως 26 από 26
Λ. Μαργαρίτης, 100 πρακτικά θέματα ποινικής δικονομίας, 5η έκδ., 2005
Η πέμπτη αυτή έκδοση των πρακτικών θεμάτων κατέστη αναγκαία από την ανάγκη προσαρμογής της ύλης στα σύγχρονα νομοθετικά, νομολογιακά και θεωρητικά δεδομένα.. Άπό τον πρόλογο...
Ε. Αλεξανδρίδου/Χ. Μαστροκώστας, Πρακτικά θέματα στο δίκαιο των εμπορικών εταιριών, 2η έκδ., 2001
50 Πρακτικά θέματα Δικαίου Εμπορικών Εταιριών. Περιέχει: Ομόρρυθμες εταιρίες Ετερόρρυθμες εταιρίες Αφανής εταιρίες Κοινοπραξίες Ανώνυμες εταιρίες Εταιρίες περιορισμένης...
Α. Γέροντας, Πρακτικά θέματα διοικητικού δικαίου, 2001
Το βιβλίο περιέχει πρακτικά θέματα που αναφέρονται σε κλασικά όσο και σε σύγχρονα ζητήματα διοικητικού δικαίου που έχουν απασχολήσει τη νομολογία και τη θεωρία. Ταυτόχρονα τα...
Β. Κιάντος, Ασκήσεις ασφαλιστικού δικαίου, 3η έκδ., 2001
20 ασκήσεις από τα φροντιστήρια Ασφαλιστικού Δικαίου με λύσεις που στηρίζονται στις αρχές του δικαίου αυτού.
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα