Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Χ. Τριανταφυλλίδης, Η έννοια του καταναλωτή στο ευρωπαϊκό δικονομικό και στο εσωτερικό δίκαιο, 2019

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η έννοια του καταναλωτή στο ευρωπαϊκό δικονομικό και στο εσωτερικό δίκαιο
© 2019
Διεύθυνση Σειράς
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-568-929-2
Σελίδες
XΙ + 134
Τιμή
€ 18,00
Σε απόθεμα

Χ. Τριανταφυλλίδης, Η έννοια του καταναλωτή στο ευρωπαϊκό δικονομικό και στο εσωτερικό δίκαιο, 2019


Χ. Τριανταφυλλίδης, Η έννοια του καταναλωτή στο ευρωπαϊκό δικονομικό και στο εσωτερικό δίκαιο, 2019

Η υπαγωγή ή μη ενός συμβαλλόμενου στην έννοια του καταναλωτή είναι κρίσιμη τόσο στο ευρωπαϊκό δικονομικό δίκαιο όσο και στο εσωτερικό δίκαιο προστασίας του καταναλωτή. Στην πρώτη περίπτωση η υπαγωγή οδηγεί τον εφαρμοστή του δικαίου στην εφαρμογή των ευνοϊκών διατάξεων των άρθρων 17-19 του Καν. 1215/2012 ή κανονισμού «Βρυξέλλες ΙΙα». Στη δεύτερη περίπτωση εφαρμοστέες κρίνονται ανάλογα οι διατάξεις που αφορούν τον καταναλωτή και απαντούν σε άλλα κοινοτικά νομοθετήματα, όπως οι κανονισμοί (ΕΚ) 593/2008 ή 805/2004 ή στον ν. 2251/1994, που ενσωμάτωσε στο εσωτερικό δίκαιο κοινοτική οδηγία. Η μελέτη έχει ως στόχο την παρουσίαση και κριτική ανάλυση κυρίως της νομολογίας του ΔΕΚ/ΔΕΕ που έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα και αφορά στην ερμηνεία των σχετικών με την προστασία του καταναλωτή διατάξεων των κανονισμών 1215/2012 (κατά συνέπεια και του προγενέστερου Καν. 44/2001 όπως και τη Σύμβαση των Βρυξελλών του 1968), 593/2008, των κοινοτικών οδηγιών 93/13/ΕΟΚ και 2009/22/ΕΕ και του ν. 2251/1994. Ταυτόχρονα παρατίθενται και οι απόψεις και η κριτική ανάλυση της θεωρίας, όπου εντοπίστηκε σχετική, ιδίως αλλοδαπή, βιβλιογραφία.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η έννοια του καταναλωτή στο ευρωπαϊκό δικονομικό και στο εσωτερικό δίκαιο
© 2019
Διεύθυνση Σειράς
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-568-929-2
Σελίδες
XΙ + 134
Τιμή
€ 18,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Προλογικό σημείωμα

Συντομογραφίες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§ 1. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

1. Η Σύμβαση των Βρυξελλών

2. Κανονισμός 44/2001

3. Κανονισμός 1215/2012

§ 2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 17 ΚΑΝ 1215/2012

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Υποκατηγορίες συμβάσεων

α). Απόφαση Česká spořitelna/Feichter

β). απόφαση Mühlleitner/Yusufi

γ). αποφάσεις Pammer και Hotel Alpenhof

δ). απόφαση Maletic

ε). απόφαση Βenincasa

στ) απόφαση Bertrand/Ott

ζ). απόφαση Verein für Konsumenteninformation/Henkel

η). απόφαση Shearson Lehman

θ). απόφαση Kareda/Benkö

ι). απόφαση Kolassa/Barclaye plc

ια). απόφαση Mietz

iβ). απόφαση Rudolf Gabriel/Schlank & Schick

ιγ). απόφαση Engler

ιδ). απόφαση Ιlsinger/Dreschers

§ 3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ ΚΑΝ 593/2008

α) Η απόφαση Verein für Konsumenteninformation/Amazon EU

β) απόφαση Vapenik/Thurner

§ 4. ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ 93/13/ΕΟΚ ΚΑΙ 2009/22/ΕΕ

α) απόφαση EOS KSI Slovensko κατά Danko κλπ.

β) απόφαση Komisia za zashtita na potrebitelite κατά Κamenova

§ 5. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 2251/1994

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Αγορά

Προσθήκη στο καλάθι  Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών  Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού