Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Χ.-Ε. Στασσίνου, Πρόκληση βλάβης με συνεχή σκληρή συμπεριφορά, 2017
Καλάθι αγορών Λίστα επιθυμητών

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Πρόκληση βλάβης με συνεχή σκληρή συμπεριφορά
Άρθρο 312 Π.Κ.
© 2017
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-546-1
Σελίδες
ΧΙ + 246
Τιμή
€ 30,00
Σε απόθεμα

Χ.-Ε. Στασσίνου, Πρόκληση βλάβης με συνεχή σκληρή συμπεριφορά, 2017


Χ.-Ε. Στασσίνου, Πρόκληση βλάβης με συνεχή σκληρή συμπεριφορά, 2017

Το παρόν έργο, αποτελεί ερμηνεία και ανάλυση του άρθρου 312 Π.Κ. με την νέα του μορφή, όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή του με τον Ν. 4322/2015 ΦΕΚ Α΄ 42/27-4-2015, με αφορμή το θλιβερό συμβάν του φοιτητή της Γαλακτοκομικής Σχολής Βαγγέλη Γιακουμάκη, ο οποίος είχε πέσει θύμα bullying από τους συμφοιτητές του.

Εκείνο που κάνει την συγκεκριμένη διάταξη να ξεχωρίζει, από τις άλλες διατάξεις σωματικών βλαβών, είναι το προστατευόμενο έννομο αγαθό. Αυτό είναι πέραν από την σωματική υγεία του θύματος και η ψυχική, η οποία υπό την προϊσχύσασα μορφή του άρθρου, αποτελούσε μονάχα αντικείμενο ερμηνείας αλλά και προβληματισμού. Η ρητή πρόβλεψη της ψυχικής υγείας, κάνει πλέον την συγκεκριμένη διάταξη μοναδική, αφού για πρώτη φορά ποινικοποιείται στην ποινική επιστήμη το bulling και μάλιστα όταν στρέφεται και κατά οποιουδήποτε ενήλικα

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Πρόκληση βλάβης με συνεχή σκληρή συμπεριφορά
Άρθρο 312 Π.Κ.
© 2017
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-546-1
Σελίδες
ΧΙ + 246
Τιμή
€ 30,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓH

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Ιστορική και συγκριτική επισκόπηση της πρόκλησης βλάβης με συνεχή σκληρή συμπεριφορά

Ι) ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΙΙ) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

α) Το Γερμανικό Ποινικό Δίκαιο

β) Το Αυστριακό Ποινικό Δίκαιο

γ) Το Ιταλικό Ποινικό Δίκαιο

δ) Το Νορβηγικό Ποινικό Δίκαιο

ε) Το Κυπριακό Ποινικό Δίκαιο

III) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Το προστατευόμενο έννομο αγαθό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Ο Κυρωτικός Ποινικός Κανόνας του άρθρου 312 Π.Κ.

Ι) ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

1) Διακεκριμένη παραλλαγή του άρθρου 308 Π.Κ.

2) Γνήσιο πολύτροπο ή υπαλλακτικά μικτό έγκλημα

3) Γνήσιο έγκλημα ενέργειας (παρ. 1 και 2 εδ. α), έγκλημα γνήσιας

παρά­λειψης (παρ. 2 εδ. β΄)

4) Έγκλημα διαρκές

5) Απλό έγκλημα παρ. 1 μη γνήσιο ιδιαίτερο έγκλημα παρ.

6) Έγκλημα ουσιαστικό ή έγκλημα αποτελέσματος

7) Έγκλημα βλάβης

8) Έγκλημα απλό

9) Έγκλημα ιδιόχειρο ή σωματοπαγές

10) Έγκλημα με κανονική υποκειμενική υπόσταση

ΙΙ) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

1) Ενεργητικό υποκείμενο ή δράστης του εγκλήματος

α) Δράστης οποιοσδήποτε

β) Δράστης ανήλικος

γ) Δράστης αυτός που συνδέεται με σχέση εξάρτησης

Α) Αυτός που έχει την επιμέλεια του θύματος

Β) Αυτός που έχει την προστασία του θύματος

Γ) Αυτός που συνοικεί με το θύμα

Δ) Αυτός που τελεί σε σχέση εργασίας ή υπηρεσίας με το θύμα

Ε) Αυτός που το έχει υπό την εξουσία του

ΣΤ) Αυτός στον οποίο του το έχουν εμπιστευτεί για ανατροφή,

διδασκαλία, επίβλεψη ή φύλαξη έστω και προσωρινή

2) Παθητικό υποκείμενο ή θύμα του εγκλήματος

Α) Ενήλικα Πρόσωπα

Β) Ανήλικα Πρόσωπα

Γ) Ανυπεράσπιστα Πρόσωπα

3) Πράξη προσβολής

Α) Σωματική κάκωση ή βλάβη της σωματικής ή ψυχικής υγείας

Β) Συνεχής σκληρή συμπεριφορά

Γ) Συστηματική παραμέληση

ΙΙΙ) ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α. ΜΟΡΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ

Β. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΛΑΝΗ

Γ. ΝΟΜΙΚΗ ΠΛΑΝΗ

ΙV) ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

V) ΛΟΓΟΙ ΑΡΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΙΚΟΥ

Α. Η ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΘΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 308 ΠΑΡ. 2 Π.Κ.

Β. ΛΟΓΩ ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΥ

VI) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟΥ ΛΟΓΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΑΓΑΝΑ­ΚΤΗ­ΣΗΣ ΤΟΥ ΔΡΑΣΤΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Μορφές εμφανίσεως του εγκλήματος της βλάβης με συνεχή σκληρή συμπεριφορά του άρθρου 312 Π.Κ.

I) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑΣ

ΙΙ) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΕΙΑ ΕΝΝΟΙΑ

α) Άμεση ή φυσική αυτουργία

β) Έμμεση αυτουργία

γ) Συναυτουργία

Β. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΕΝΗ ΕΝΝΟΙΑ

α) Ηθική αυτουργία

β) Συνέργεια

αα) Άμεση ή αναγκαία συνέργεια

ββ) Απλή συνέργεια

ΙΙΙ) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Δικονομικά ζητήματα

Ι) Η ΔΙΩΞΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

ΙΙ) ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Ενδοοικογενειακή βία Ν. 3500/2006

ΕΠΙΜΕΤΡΟ

Δικαιοπολιτική θεώρηση της βλάβης με συνεχή σκληρή συμπεριφορά

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού