Ιστορία και Φιλοσοφία του Δικαίου


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Εκδόσεις 21 έως 30 από 54
Θ. Γεωργίου, Το λυκόφως της πολιτικής Ευρώπης, 2017
Στο βιβλίο περιλαμβάνονται τρία κείμενα του φιλοσόφου Jürgen Habermas και ένα κείμενο του Claus Offe (καθηγητή πολιτικής κοινωνιολογίας) ως παράρτημα. Τα κείμενα αυτά...
Μ. Γιούνη, Ιστορία δικαίου και πολιτικών θεσμών στην αρχαιότητα, 2017
Το ανά χείρας βιβλίο εξετάζει ευσύνοπτα, αλλά όσο γίνεται πιο περιεκτικά, την εξέλιξη του δικαίου και των πολιτικών θεσμών στην αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη, από τα αρχαϊκά...
Ε. Καραμπάτσου/Κ. (Κ.) Μπουρδάρα/Γ. Νάκος..., Δίκαιο και Ιστορία, τόμ. 2, 2016
Εισηγήσεις από έγκριτους νομικούς οι οποίες συμβάλλουν στη δημιουργία ερεθι­σμάτων που θα οδηγούν σε νεότερες ερμηνείες, με ταυτόχρονη ερευνητική διείσδυση, επάνω σε θέματα...
Μ. Αρχιμανδρίτου, Ο λύκος και ο νόμος, 2015
Η απόδοση σε έναν άνθρωπο του χαρακτηρισμού «είσαι λύκος» και ο στιγματισμός του ως θηρίου αποτελεί στις αρχαϊκές αφηγήσεις το αποτέλεσμα μίας κυρωτικής δράσης για μία πράξη...
Θ. Γεωργίου, Η φιλοσοφική σκέψη στον 20ό αιώνα, 2η έκδ., 2015
Ο συγγραφέας του βιβλίου: «Η φιλοσοφική σκέψη στον 20ο αιώνα», Θεόδωρος Γεωργίου, καθηγητής Φιλοσοφίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, υπερασπίζεται έναν τύπο στοχασμού...
Λ. Κοτσίρης, Εννέα ομιλίες στην Ακαδημία Αθηνών, 2015
Στην παρούσα έκδοση συγκεντρώνονται 9 ομιλίες του Ακαδημαϊκού Καθηγητή, κ. Λάμπρου Κοτσίρη, επάνω στη σύγχρονη και σύνθετη προβληματική για το Δίκαιο, την Ηθική και την...
Ι. Στράγγας/Χ. Χαλανούλη/Ν. Τσίρος..., Αιτιολόγηση, νομιμοποίηση και δίκαιο - Τόμος 6Α, 2014
Με την δημοσίευση του παρόντος 6ου Τόμου –ο οποίος σύγκειται εκ δύο Ημιτόμων (Α και Β)– η «Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Δικαιοφιλοσοφικῆς καὶ Δικαιοϊστορικῆς Ἐρεύνης» συνεχίζει...
Σ. Τζωρτζακάκη-Τζαρίδου, Η μετάβαση από την Οθωμανική κυριαρχία στον ελεύθερο ελληνικό δικαιϊκό βίο, 2013
Σειρά: Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος, #68
H συμμετοχή της Εταιρείας Νομικών Βορείου Ελλάδος στον εορτασμό της πόλης της Θεσσαλονίκης για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την απελευθέρωσή της από την οθωμανική κυριαρχία
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα