Διοικητικό Δίκαιο / Ειδικό Διοικητικό Δίκαιο / Προσωπικά Δεδομένα


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα
Εκδόσεις 21 έως 25 από 25
Β. Σωτηρόπουλος, Η Συνταγματική προστασία των προσωπικών δεδομένων, 2006
Με το έργο παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην ελληνική βιβλιογραφία οι πρόσφατες εξελίξεις για: την Οδηγία διατήρησης τηλεπικοινωνιακών δεδομένων για αντεγκληματικούς...
Π. Αρμαμέντος/Β. Σωτηρόπουλος, Προσωπικά δεδομένα - Ερμηνεία Ν. 2472/1997, 2005
Με την έκδοση του έργου καλύπτεται ένα σημαντικό βιβλιογραφικό κενό: η κατ’ άρθρο ερμηνεία του περίφημου Ν. 2472/1997, για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία...
Ι. Ιγγλεζάκης, Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, 2003
Στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί μια δικλείδα ασφαλείας όσον αφορά την προστασία των θεμελιωδών...
Λ. Μήτρου/Π. Δόνος/Φ. Μίττλετον..., Η αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, 2002
Σειρά: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα, #2
Η ραγδαία διάδοση της τεχνολογίας, η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και η ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας είχαν ως συνέπεια την αύξηση και τον πολλαπλασιασμό...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα