Ποινικές Επιστήμες / Ποινικό Δίκαιο


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Εκδόσεις 81 έως 90 από 115
Θ. Παπακυριάκου, Φορολογικό ποινικό δίκαιο, 2005
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι, αφενός να αποτυπώσει με συστηματικό και ευσύνοπτο τρόπο την εικόνα που παρουσιάζει το σύγχρονο ελληνικό φορολογικό ποινικό δίκαιο, και...
Κ. Χατζηκώστας, Προσβολές της τιμής από δικαιολογημένο ενδιαφέρον, 2005
Αντικείμενο αυτής της μονογραφίας είναι η ερμηνεία του άρθρου 367 ΠΚ. Ο συγγραφέας αναλύει λεπτομερώς τους όρους εφαρμογής του και τις προϋποθέσεις της άρσης του αδίκου από...
Ι. Μανωλεδάκης, Ποινικό δίκαιο (Γενική Θεωρία), 2004
Σειρά: Juris Prudentia, #
Τέθηκε σε κυκλοφορία η νέα έκδοση της Γενικής θεωρίας του Ποινικού Δικαίου του καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Ιωάννη Μανωλεδάκη, ανανεωμένη με βάση τη σύγχρονη...
Διεθνοποίηση του ποινικού δικαίου, 2003
Στον τόμο αυτόν δημοσιεύονται οι εισηγήσεις στο 7ο Ελληνογερμανικό Συνέδριο Ποινικού Δικαίου, που έγινε τον Οκτώβριο του 2002 στη Θεσσαλονίκη, με θέμα «Διεθνοποίηση του...
Β. Ζησιάδης, Ποινικά θέματα (1995-2001), 2003
Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα απάνθισμα θεμάτων που απασχόλησαν στο διάστημα 1995-2001 όχι μόνο την ποινική επιστήμη, αλλά, μερικά από αυτά, προκάλεσαν και το γενικότερο...
Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Το ποινικό δίκαιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 2003
To έργο περιλαμβάνει μελέτες που έχουν ως στόχο να παρουσιάσουν μια εντελώς νέα για τον χώρο του ποινικού δικαίου εξέλιξη η οποία προσδιορίζεται από τα ιδιαίτερα...
Γ. Νούσκαλης, Ποινική προστασία προγράμματος Η/Υ, 2003
Με το νόμο 2121/1993 το πρόγραμμα Η/Υ εντάχθηκε στα προστατευόμενα έργα λόγου σε εκτέλεση της Οδηγίας 91/250 ΕΟΚ Αντικείμενο του βιβλίου αποτελούν τα ιδιαίτερα προβλήματα που...
Σ. Παύλου, Εγκλήματα περί το νόμισμα, 2η έκδ., 2003
Σειρά: Εκδόσεις Ποινικού Δικαίου, #10
Πρόκειται για απολύτως αναθεωρημένη έκδοση που κατέστη αναγκαία λόγω της εκτεταμένης τροποποίησης του σχετικού κεφαλαίου των εγκλημάτων περί το νόμισμα μετά τον ν. 2948/2001,...
Β. Ζησιάδης, Η οικονομική εγκληματικότητα, 2η έκδ., 2002
Η πρόοδος του πολιτισμού και η εξέλιξη της τεχνικής είχαν και δυσμενή επίδραση στο Ποινικό Δίκαιο και στην απονομή της ποινικής Δικαιοσύνης, προκαλώντας νέα προβλήματα,...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα