Ποινικές Επιστήμες / Ποινικό Δίκαιο


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Εκδόσεις 11 έως 20 από 114
Ν. Δημητράτος, Η ποινική προστασία της αρχαίας και νεώτερης πολιτιστικής κληρονομιάς, 2021
Πρόθεση του παρόντος έργου είναι η ανάδειξη των νομικών, θεωρητικών και πρακτικών ζητημάτων, τα οποία συνέχονται ειδικότερα με το πλαίσιο ποινικής προστασίας της ελληνικής...
Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι/Α. Δαμάσκου/Δ. Κούβελας..., Η Διαφθορά στο Χώρο της Υγείας, 2021
Σειρά: Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, #31
Όταν η διαφθορά αγγίζει κομβικούς και συνάμα ευαίσθητους τομείς, όπως είναι αυτός της δημόσιας υγείας, κατανοεί κανείς τις εκτεταμένες βλαπτικές συνέπειες που μπορεί αυτή να...
Α. Παπαδαμάκης, Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο, 9η έκδ., 2021
Κυκλοφόρησε η ένατη έκδοση του «Στρατιωτικού Ποινικού Δικαίου». Και σε αυτή την έκδοση το έργο διατηρεί τον χαρακτήρα και τη δομή που το ξεχώρισε στις προτιμήσεις των...
Ν. Παρασκευόπουλος/Ε. Φυτράκης, Αξιόποινες σεξουαλικές πράξεις, 2η έκδ., 2021
Ο Νέος Ποινικός Κώδικας (2019) επέφερε σημαντικές αλλαγές στο σεξουαλικό ποινικό δίκαιο, με προσθήκες νέων εγκλημάτων και με μεταβολές άλλων. Το παρόν έργο αποτελεί τη...
Γ. Πλαγάκος, O Ανακριτής, 2021
Το παρόν έργο γράφτηκε με σκοπό την όσο το δυνατόν αναλυτικότερη παρουσίαση των ζητημάτων που άπτονται των καθηκόντων του ανακριτή και γενικώς της ανακριτής δράσης. Το έργο...
Α. Συκιώτου, Εγκληματολογία και Τοξικολογία, 2021
Με αυτό το πρωτότυπο έργο επιτυγχάνεται η προσέγγιση των επιστημών της Εγκληματολογίας και της Τοξικολογίας για πρώτη φορά στη διεθνή βιβλιογραφία, αναδεικνύεται η...
Γ. Συλίκος, Οικονομικά εγκλήματα - Συμπλήρωμα Τόμος Πρώτος - Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, 2021
Ο παρών Τόμος αποτελεί λειτουργικό Συμπλήρωμα του κυκλοφορούντος Βιβλίου με τίτλο Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (1ος Τόμος των Οικονομικών Εγκλημάτων),...
Γ. Συλίκος, Οικονομικά Εγκλήματα, Τόμος Πρώτος - Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, 2021
Στο παρόν βιβλίο περιέχεται και παρέχεται κατ’ άρθρον επιστημονική ερμηνεία, νομολογία και νομική πράξη του νόμου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες...
L. Farmer/F. Herzog/Χ. Παπαχαραλάμπους..., The Aims of Punishment, 2020
The book will focus on various of the most recent streams of thought as to the philosophy of punishment, on international and interdisciplinary criminal law issues and the...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα