Ποινικό Δίκαιο


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Εκδόσεις 11 έως 20 από 121
Α. Ζαχαριάδης, Πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως κατά τον ΚΠΔ, 2022
Ανάλυση και επίλυση δογματικών και πρακτικών ζητημάτων στο πεδίο των πρόσθετων λόγων αναιρέσεως
Α. Ζήσης, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία, 2022
Συστηματική, πλούσια και πλήρως ενημερωμένη κατ’ άρθρο νομολογία όλων των άρθρων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Α. Ζήσης, Ποινικός Κώδικας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία, 2022
Κατ’ άρθρο νομολογία όλων των άρθρων του Ποινικού Κώδικα με παράθεση και των προγενέστερων διατάξεων
Χ. Λαμπάκης, Η παραγραφή των εγκλημάτων στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο, 2022
Μια εκτενής παρουσίαση όλων των ζητημάτων γύρω από την παραγραφή των εγκλημάτων στο ελληνικό, αλλά και στο διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο
Α. Παπαδαμάκης, Τα περιουσιακά εγκλήματα, 4η έκδ., 2022
Πλήρης, κριτική και συστηματική παρουσίαση των άρθρων για τα περιουσιακά Εγκλήματα μετά και τον ν. 4947/2022
Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας, 3η έκδ., 2022
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #34
Η νέα (τρίτη) έκδοση του «Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα» είναι προσαρμοσμένη στις αλλαγές που επέφεραν οι νέοι Ποινικοί Κώδικες (ΠΚ: ν. 4619/2019 και ΚΠΔ: 4620/2019).
Π. Τοπαλνάκος, Η απόλυση υπό όρο στην Ποινική Νομοθεσία των Ναρκωτικών, 2022
Συστηματική παρουσίαση όλων των σχετικών ειδικών ρυθμίσεων
Γ. Δημήτραινας, Εγκλήματα κατ΄εξακολούθηση, 2021
Συνολική θεώρηση των εγκλημάτων κατ' εξακολούθηση με βάση τον νέο Ποινικό Κώδικα
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα