Ποινικές Επιστήμες / Εγκληματολογία


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Εκδόσεις 11 έως 20 από 38
D. Chankova/A. Storgaard/P. Laitinen..., Restorative Justice in Criminal Matters: Towards a new European Perspective, 2013
Under the Specific Programme Criminal Justice of the European Commission (Dire­ctorate-General Justice - Directorate B: Criminal Justice), the Department of Criminal Law and...
Ν. Δημητράτος, Ο δράστης εκ πεποιθήσεως και ο εκ συνειδήσεως δράστης, 2013
Το ζήτημα του εκ πεποιθήσεως και του εκ συνειδήσεως δράστη ανάγεται σήμερα σε αξονικό σημείο της ποινικής δογματικής, αφού ανατέμνει τα όρια της ανθρώπινης ελευθερίας, της...
Σ. Αλεξιάδης/Β. Αρτινοπούλου/Σ. Γεωργούλας..., Ο δρόμος προς τη Δικαιοσύνη, 2012
Συλλογή των εισηγήσεων από το συνέδριο προς τιμή του Ομότ. Καθηγητή κ. Στέργιου Αλεξιάδη με τίτλο: Ο δρόμος προς τη Δικαιοσύνη (Οκτώβριος 2009). Περιλαμβάνονται: ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ...
Κ. Πανάγος, Παρένθετη μητρότητα: Ελληνικό νομικό καθεστώς και εγκληματολογικές προεκτάσεις, 2011
Σειρά: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα, #22
Κατά το πρόσφατο παρελθόν πραγματοποιήθηκε μια ραγδαία ανάπτυξη ιατρικών μεθόδων που στοχεύουν στην υποβοήθηση της ανθρώπινης αναπαραγωγής. Μία από αυτές είναι η παρένθετη...
Σ. Αλεξιάδης, Εγκληματολογία, 5η έκδ., 2011
Δύο είναι οι λόγοι που κατέστησαν αναγκαία την παρούσα πέμπτη έκδοση του ανά χείρας βιβλίου. Πρώτο, η ανάγκη παρακολούθησης των εξελίξεων στο χώρο της αντιμετώπισης και του...
Α. Πιτσελά, Η εγκληματολογική προσέγγιση του οικονομικού εγκλήματος, 2011
Η εγκληματολογική προσέγγιση του οικονομικού εγκλήματος, περιλαμβάνει τον ορισμό και την οριοθέτηση της έννοιας της οικονομικής εγκληματικότητας από συναφείς έννοιες, την...
H.-J. Albrecht/B. Lange/E. Guzik-Makaruk..., Εγκληματολογικές αναζητήσεις: Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Στέργιο Αλεξιάδη, 2010
Ο καθηγητής κ. Στέργιος Αλεξιάδης ολοκλήρωσε τη θητεία του τον Αύγουστο του έτους 2006 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών,...
Σ. Αλεξιάδης, Τα οικονομικά του εγκλήματος, 2010
Στο βιβλίο αυτό διερευνώνται τα βασικότερα από τα αντικείμενα του ενδιαφέροντος της Εγκληματολογίας (έγκλημα, εγκληματικότητα, εγκληματίας, θύμα, σύστημα ελέγχου του...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα