Διοικητικό Δίκαιο / Υπαλληλικό Δίκαιο


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα
Εκδόσεις 11 έως 12 από 12
Α. Τάχος, Τα επαγγελματικά δικαιώματα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, 1998
Σειρά: Μελέτες Διοικητικού Δικαίου, #7
Γνωμοδοτήσεις που αφορούν στην άσκηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Σημαντική συνδρομή στην εξεύρεση ορθών και πρακτικών...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα