Διοικητικό Δίκαιο / Διοικητική Δικονομία


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα
Εκδόσεις 41 έως 45 από 45
Ο. Ζήκου, Συλλογή νομολογίας, 2η έκδ., 1997
Παράθεση των σημαντικότερων αποφάσεων που θίγουν τα συνηθέστερα ζητήματα διοικητικών διαφορών ουσίας, όπως είναι: Η δικονομία Οι αγωγές Ο ΚΕΔΕ Η κοινωνική ασφάλιση Οι...
Β. Σκουρής, Διοικητικό δικονομικό δίκαιο, τόμ. 1, 2η έκδ., 1996
Μία χρήσιμη και σε βάθος ερμηνεία των θεμάτων που ρυθμίζει το Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο. Ειδικότερα αναλύονται: Το συνταγματικό πλαίσιο της διοικητικής δικαιοσύνης. Η...
Ι. Συμεωνίδης, Τα όρια της δικαιοδοσίας των πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων, 1995
Σειρά: Μελέτες Διοικητικού Δικαίου, #3
Η ολοκλήρωση της δικαιοδοσίας των διοικητικών δικαστηρίων με τον ν. 1406/1983, προκάλεσε καθυστερημένα και κατά τρόπο σωρευτικό δυσεπίλυτα δικαιοδοτικά ζητήματα, η έρευνα των...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα