Διοικητικό Δίκαιο / Διοικητική Δικονομία


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα
Εκδόσεις 41 έως 46 από 46
Α. Τάχος, Κώδικας διοικητικής διαδικασίας, 2000
Κατ' άρθρο ερμηνεία του Ν. 2690/1999 και των σχετικών διατάξεων, με ταυτόχρονη παράθεση βιβλιογραφίας
Ο. Ζήκου, Συλλογή νομολογίας, 2η έκδ., 1997
Παράθεση των σημαντικότερων αποφάσεων που θίγουν τα συνηθέστερα ζητήματα διοικητικών διαφορών ουσίας, όπως είναι: Η δικονομία Οι αγωγές Ο ΚΕΔΕ Η κοινωνική ασφάλιση Οι...
Β. Σκουρής, Διοικητικό δικονομικό δίκαιο, τόμ. 1, 2η έκδ., 1996
Μία χρήσιμη και σε βάθος ερμηνεία των θεμάτων που ρυθμίζει το Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο. Ειδικότερα αναλύονται: Το συνταγματικό πλαίσιο της διοικητικής δικαιοσύνης. Η...
Ι. Συμεωνίδης, Τα όρια της δικαιοδοσίας των πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων, 1995
Σειρά: Μελέτες Διοικητικού Δικαίου, #3
Η ολοκλήρωση της δικαιοδοσίας των διοικητικών δικαστηρίων με τον ν. 1406/1983, προκάλεσε καθυστερημένα και κατά τρόπο σωρευτικό δυσεπίλυτα δικαιοδοτικά ζητήματα, η έρευνα των...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα