Α. Πελεκάνος, Το δίκαιο και η απονομή του στην Αρχαία Αθήνα, 2020


Α. Πελεκάνος, Το δίκαιο και η απονομή του στην Αρχαία Αθήνα, 2020

Η προκείμενη συγγραφή αποσκοπεί να προσφέρει στον ενδιαφερόμενο αναγνώστη μία σαφή, ευσύνοπτη και περιεκτική εικόνα του δικαίου, ιδίως του ποινικού, στην αρχαία Αθήνα από την αρχαϊκή εποχή μέχρι τις αρχές της ελληνιστικής περιόδου. Στο πρώτο μέρος του έργου γίνεται μια σύντομη αναφορά στη διαχρονική εξέλιξη του αθηναϊκού πολιτεύματος.

Ακολουθεί μια περιγραφή των δικαιοδοτικών οργάνων και των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης και αναδεικνύεται η θεμελιώδης συμβολή του αθηναϊκού δικαίου στη διαμόρφωση ελεύθερου φρονήματος και πνεύματος πολιτικής ευθύνης στις συνειδήσεις των Αθηναίων πολιτών, στην έννομη λειτουργία της δημοκρατικής πολιτείας κατά την κλασική περίοδο και στα λαμπρά πολιτισμικά επιτεύγματά της.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Το δίκαιο και η απονομή του στην Αρχαία Αθήνα
Σε συνάρτηση και με τη διαχρονική εξέλιξη του αθηναϊκού πολιτεύματος
© 2020
Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-157-4
Σελίδες
IX + 241
Τιμή
€ 22,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Ευχαριστίες

Εισαγωγή

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ι. Η αρχαϊκή περίοδος μέχρι τη νομοθεσία του Δράκοντος

ΙΙ. Η νομοθεσία του Δράκοντος και η μεγάλη κοινωνική κρίση

που ακολούθησε

ΙΙΙ. Η νομοθεσία του Σόλωνος και το Κράτος Δικαίου

IV. Οι μεταρρυθμίσεις του Κλεισθένη

V. Η δημοκρατία

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Ι. Η Εκκλησία του δήμου

ΙΙ. Η Βουλή

ΙΙΙ. Οι άρχοντες

Α. Γενικά

Β. Οι επί μέρους αρχές

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Η ΗΛΙΑΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΗΛΙΑΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Ι. Γενικά

ΙΙ. Α. Τα Ηλιαστικά δικαστήρια

Β. Η δίκη του Σωκράτη ενώπιον της Ηλιαίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Ο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

Ι. Μυθολογικές παραδόσεις για τον Άρειο Πάγο

ΙΙ. Προϊστορικές παραδόσεις για τον Άρειο Πάγο

ΙΙΙ. Ο Άρειος Πάγος κατά τη νομοθεσία του Σόλωνος

IV. Ο Άρειος Πάγος μετά τον Σόλωνα

V. Η εξέλιξη του αθηναϊκού Ποινικού Δικαίου και η ποινική

δικαιοδοσία του Αρείου Πάγου

Α. Η διαχρονική εξέλιξη του αθηναϊκού ποινικού δικαίου

Β. Η ποινική δικαιοδοσία του Αρείου Πάγου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΙ ΕΦΕΤΑΙ

Ι. Το Παλλάδιον

ΙΙ. Το Δελφίνιον

ΙΙΙ. Το εν Φρεαττοί

IV. Το Πρυτανείον

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ι. Γενικά οι άρχοντες

ΙΙ. Δικαστικές αρμοδιότητες αρχόντων

ΙΙΙ. Στρατιωτικοί, οικονομικοί, αγορανομικοί και άλλοι αξιωμα-τούχοι

IV. Ειδικές διαδικασίες απαγωγής, εφηγήσεως και ενδείξεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Α. Οι δικαστικές αρμοδιότητες της Εκκλησίας του Δήμου

Ι. Γενικά

II. Η Εισαγγελία

III. Η προβολή

IV. Η αποχειροτονία

Β. Οι δικαστικές αρμοδιότητες της Βουλής

ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Η ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ

Α. Τα ένδικα βοηθήματα

Ι. Οι αγωγές και οι μηνύσεις γενικά

ΙΙ. Έννοια και διακρίσεις ενδίκων βοηθημάτων

ΙΙΙ. Ειδικά ένδικα βοηθήματα

Β. Οι πράξεις της προδικασίας

I. Η κλήτευση

ΙΙ. Η αίτηση παροχής έννομης προστασίας

ΙΙΙ. Η ανάκριση

IV. Δικονομικά μέσα των διαδίκων κατά την ανακριτική

διαδικασία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Η ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ι. Γενικά

ΙΙ. Η απόδειξη

ΙΙΙ. Οι αγορεύσεις των διαδίκων

IV. Η περάτωση της δίκης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΥΤΗΣ

Ι. Η απόφαση

ΙΙ. Η αναγκαστική εκτέλεση της απόφασης

Α. Η εκτέλεση της απόφασης στις δημόσιες δίκες

Β. Η εκτέλεση της απόφασης σε ιδιωτικές δίκες

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Η. Δαγκλής, O Wittgenstein και το δίκαιο, 2022
Μια ανάλυση για το έργο του Wittgenstein και την επίδρασή του στο έργο του H.L.A. Hart
Ε. Προκοπίου, Η θεωρία του Φυσικού Δικαίου, 2022
Μια πλούσια μελέτη για το κλασικό φυσικό δίκαιο και τις αναβιώσεις του στην εποχή μας
Σ. Αδάμ-Μαγνήσαλη/Α. Αλεξάκης/Ν. Αναστασόπουλος..., Αρετήν την Καλλίστην, 2021
Τιμητικός τόμος για το ακαδημαϊκό και συγγραφικό έργο αλλά και τον δημόσιο βίο της Καλλιόπης Μπουρδάρα