Α. Παπαδαμάκης, Τα περιουσιακά εγκλήματα, 4η έκδ., 2022


Α. Παπαδαμάκης, Τα περιουσιακά εγκλήματα, 4η έκδ., 2022

Η εξάντληση της 3ης έκδοσης του βιβλίου και η ανάγκη ενημέρωσής του με τις πρόσφατες τροποποιήσεις που επέφερε ο «διορθωτικός» ν. 4855/2021, καθώς και ο ν. 4947/2022, οδήγησαν στην παρούσα (τέταρτη) έκδοση. Επιδίωξη και της νέας έκδοσης αποτελεί η κατανοητή ενσωμάτωση των νέων αλλαγών και η ομαλή προσαρμογή των απόψεων της νομολογίας και της επιστήμης στην πραγματευόμενη ύλη του ποινικού δικαίου.

Για άλλη μια φορά, οι νεοπαγείς ρυθμίσεις στο ερμηνευτικό οπλοστάσιο του έργου ενσωματώνονται με όρους κατανοητούς και παραγωγικούς έτσι, ώστε η ουσιαστική έγνοια της ερμηνείας να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη, τόσο με την τεκμηριωμένη άποψη, όσο και με την ολοκληρωμένη κατάληξη.

Με το παραπάνω περιεχόμενο, το έργο απευθύνεται τόσο σε εφαρμοστές του Δικαίου, όσο και σε δικηγόρους της πράξης και φοιτητές, αλλά και σε κάθε μελετητή που επιθυμεί να λάβει μια επικαιροποιημένη και πλήρη θεώρηση της ύλης στο πεδίο των Περιουσιακών Εγκλημάτων.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Τα περιουσιακά εγκλήματα
Άρθρα 385-405 ΠΚ
© 2022
Συγγραφέας
Έκδοση
4η έκδ.
ISBN
978-960-648-571-8
Σελίδες
XXIX + 300
Τιμή
€ 32,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4ης ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 3ης ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2ης ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1ης ΕΚΔΟΣΗΣ

Περιεχόμενα

Συντομογραφίες

Εισαγωγή

Θεωρητική θεμελίωση και μεθοδολογική ανάλυση

1. Το προστατευόμενο έννομο αγαθό

1.1.

Η συστηματική θέση του 23 κεφ. του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα

1.2. Οι ουσιώδεις μεταβολές του νέου Ποινικού Κώδικα

1.2.1. Οι νέες αξιόποινες πράξεις

1.2.2. Τροποποίηση και εξορθολογισμός υφιστάμενων διατάξεων

1.2.3. Οι διατάξεις που καταργούνται

1.3.

Το περιεχόμενο του αγαθού «περιουσία» και η έκταση της ποινικής του προστασίας

1.4.

Ο προσδιορισμός της μονάδας του εννόμου αγαθού «περιουσία»

1.5. Οι ουσιώδεις όψεις της επιχειρούμενης ερμηνείας

1.6. Συμπεράσματα - Τελικές θέσεις

2.

Ταξινόμηση των εγκλημάτων κατά της περιου­σίας

2.1. Η ουσία της ταξινόμησης

2.2. Οι βασικές διακρίσεις

ΤΑ ΚΑΤ’ ΙΔΙΑΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Κεφάλαιο Α΄

Εγκλήματα περιουσιακής μετάθεσης

1. Περιουσιακή μετάθεση με εξαναγκασμό

1.1. Εκβίαση (άρ. 385 ΠΚ)

1.1.1. Βασικές διαπιστώσεις

1.1.2. Η βασική (απλή) εκβίαση (άρ. 385 § 1 ΠΚ)

1.1.2.1. Αντικειμενική υπόσταση

1.1.2.2. Υποκειμενική υπόσταση

1.1.2.3. Απόπειρα

1.1.2.4. Συμμετοχή

1.1.2.5. Προβλήματα συρροής

1.1.2.6.

Ποινική κύρωση - διακεκριμένη μορφή - δικονομικά θέματα

1.1.3. Η «βαριά» εκβίαση (άρ. 385 § 2 ΠΚ)

1.1.3.1. Αντικειμενική υπόσταση

1.1.3.2. Υποκειμενική υπόσταση

1.1.3.3. Απόπειρα

1.1.3.4. Συμμετοχή

1.1.3.5. Προβλήματα συρροής

1.1.3.6.

Ποινική κύρωση - διακεκριμένες μορφές - δικονομικά θέματα

1.1.4. Η εκβίαση επιχειρήσεων (άρ. 385 § 3 ΠΚ)

1.1.4.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1.1.4.2. Αντικειμενική υπόσταση

1.1.4.3. Υποκειμενική υπόσταση

1.1.4.4. Απόπειρα

1.1.4.5. Συμμετοχή

1.1.4.6. Προβλήματα συρροής

1.1.4.7.

Ποινική κύρωση - διακεκριμένη μορφή - δικονομικά θέματα

2. Περιουσιακή μετάθεση με εξαπάτηση

2.1. Απάτη (άρ. 386, 387, 405 ΠΚ)

2.1.1. Γενικές παρατηρήσεις

2.1.2. Αντικειμενική υπόσταση

2.1.3. Υποκειμενική υπόσταση

2.1.4. Απόπειρα

2.1.5. Συμμετοχή

2.1.6. Προβλήματα συρροής

2.1.7.

Ποινική κύρωση - διακεκριμένες μορφές - προνομιούχες μορφές - δικονομικά

2.1.7.Α. Οι διακεκριμένες μορφές απάτης

2.1.7.Β. Οι προνομιούχες μορφές απάτης

2.1.7.Γ. Δικονομικά

2.1.8.

Μορφές αποκαταστατικής δικαιοσύνης (: το παράδειγμα της «ιδιωτικοποίησης» της ποινικής δίκης)

2.1.8.Α.

Έμπρακτη μετάνοια - απαλλαγή από την ποινή (άρ. 405 §§ 2 και 3 ΠΚ)

2.1.8.Β.

Αποχή από την ποινική δίωξη

2.1.8.Γ.

Ο θεσμός της «ποινικής συνδιαλλαγής» των άρ. 301 και 302 ΚΠΔ

2.1.8.Δ. Ποινική διαπραγμάτευση (άρ. 303 ΚΠΔ)

2.2. Απάτη με υπολογιστή (άρ. 386Α, 405 ΠΚ)

2.2.1. Εισαγωγικές διαπιστώσεις

2.2.2. Αντικειμενική υπόσταση

2.2.3. Υποκειμενική υπόσταση

2.2.4. Απόπειρα - Προπαρασκευαστικές πράξεις

2.2.5. Συμμετοχή

2.2.6. Προβλήματα συρροής

2.2.7.

Ποινική κύρωση - διακεκριμένες μορφές - προνομιούχες μορφές - ικανοποίηση του παθόντος

2.3. Απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις (άρ. 386Β, 405 ΠΚ)

2.3.1. Η φύση του εγκλήματος

2.3.2. Αντικειμενική υπόσταση

2.3.3. Υποκειμενική υπόσταση

2.3.4. Απόπειρα

2.3.5. Συμμετοχή

2.3.6. Προβλήματα συρροής

2.3.7.

Ποινική κύρωση - διακεκριμένη και ιδιώνυμη μορφή - έμπρακτη μετάνοια - δικονομικά

3.

Περιουσιακή μετάθεση με κατάχρηση ορισμένης σχέσης εμπιστοσύνης

3.1. Απιστία (άρ. 390, 405 ΠΚ)

3.1.1.

Εισαγωγικές παρατηρήσεις - Τα όρια της αξιόποινης απιστίας

3.1.2. Αντικειμενική υπόσταση

3.1.3. Υποκειμενική υπόσταση

3.1.4. Απόπειρα

3.1.5. Συμμετοχή

3.1.6. Προβλήματα συρροής

3.1.7. Ποινική κύρωση - διακεκριμένη μορφή - δικονομικά

3.1.8.

Η ενσωμάτωση της «υπηρεσιακής απιστίας» στην κοινή απιστία του άρ. 390 ΠΚ

4.

Περιουσιακή μετάθεση με εκμετάλλευση της προσωπικής αδυναμίας ορισμένων προσώπων

4.1. Τοκογλυφία (άρ. 404 και 405 ΠΚ)

4.1.1.

Όροι και όρια του αξιοποίνου της τοκογλυφίας – δογματική προσέγγιση

4.1.2. Τοκογλυφία με την ευρεία έννοια (άρ. 404 § 1 περ. α΄ ΠΚ)

4.1.2.1. Αντικειμενική υπόσταση

4.1.2.2. Υποκειμενική υπόσταση

4.1.2.3. Απόπειρα

4.1.2.4. Συμμετοχή

4.1.2.5. Προβλήματα συρροής

4.1.2.6.

Ποινική κύρωση - διακεκριμένη μορφή - ικανοποίηση του παθόντος

4.1.2.7. Παραγραφή

4.1.3.

Τοκογλυφία με τη στενή έννοια του όρου (άρ. 404 § 1 εδ. β΄ ΠΚ)

4.1.3.1. Αντικειμενική υπόσταση

4.1.3.2. Υποκειμενική υπόσταση

4.1.3.3. Απόπειρα

4.1.3.4. Συμμετοχή

4.1.3.5. Προβλήματα συρροής

4.1.3.6.

Ποινική κύρωση - διακεκριμένη μορφή - ικανοποίηση του παθόντος - δικονομικά.

4.1.3.7. Παραγραφή

Κεφάλαιο Β΄

Εγκλήματα απλής περιουσιακής βλάβης

1. Απατηλή πρόκληση βλάβης (άρ. 389 ΠΚ)

1.1.

Εισαγωγικές παρατηρήσεις - η σχέση της απατηλής πρόκλησης βλάβης με την απάτη

1.2. Αντικειμενική υπόσταση

1.3. Υποκειμενική υπόσταση

1.4. Απόπειρα

1.5. Συμμετοχή

1.6. Προβλήματα συρροής

1.7.

Ποινική κύρωση - προνομιούχα μορφή - ικανοποίηση του παθόντος - δικονομικά.

Κεφάλαιο Γ΄

Εγκλήματα με μικτό χαρακτήρα

(ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΗΣ ΖΗΜΙΑΣ)

1. Καταδολίευση δανειστών (άρ. 397, 405 ΠΚ)

1.1.

Εισαγωγικές παρατηρήσεις - Οι προϋποθέσεις της «ποινικής καταδολίευσης»

1.2. Αντικειμενική υπόσταση

1.3. Υποκειμενική υπόσταση

1.4. Απόπειρα

1.5. Συμμετοχή

1.6. Προβλήματα συρροής

1.7.

Ποινική κύρωση - διακεκριμένη παραλλαγή - έμπρακτη μετάνοια - δικονομικά

2. Παρακώλυση συναγωνισμού (άρ. 395 ΠΚ)

2.1. Εισαγωγικές διαπιστώσεις

2.2.

Παρακώλυση συναγωνισμού σε δημόσια έργα ή προμήθειες (άρ. 395 § 1 ΠΚ)

2.2.1. Αντικειμενική υπόσταση

2.2.2. Υποκειμενική υπόσταση

2.2.3. Απόπειρα

2.2.4. Συμμετοχή

2.2.5. Προβλήματα συρροής

2.2.6. Ποινική κύρωση - δικονομικά

2.3.

Παρακώλυση συναγωνισμού σε δημόσιους πλειστηριασμούς (άρ. 395 § 2 ΠΚ)

2.3.1. Αντικειμενική υπόσταση

2.3.2. Υποκειμενική υπόσταση

2.3.3. Απόπειρα

2.3.4. Συμμετοχή

2.3.5. Προβλήματα συρροής

2.3.6. Ποινική κύρωση - δικονομικά

Κεφάλαιο Δ΄

Εγκλήματα κατά της περιουσίας

ως ατομικά προσδιορισμένου πράγματος

1.

Αποδοχή και διάθεση προϊόντων του εγκλήματος (άρ. 394, 394Α ΠΚ)

1.1. Δογματική θεμελίωση

1.2. Αντικειμενική υπόσταση

1.2.Α. Η «αποδοχή» των προϊόντων του εγκλήματος

1.2.Β. Η «διάθεση» των προϊόντων του εγκλήματος

1.2.Γ.

Η «αποδοχή» και η «διάθεση» κλεμμένου μέσου πληρωμής πλην των μετρητών

1.3. Υποκειμενική υπόσταση

1.4. Απόπειρα

1.5. Συμμετοχή

1.6. Προβλήματα συρροής

1.7.

Ποινική κύρωση - διακεκριμένες μορφές - προνομιούχα μορφή - δικονομικά

1.7.1. Οι διακεκριμένες μορφές της αποδοχής

1.7.1.Α.

Οι απλώς διακεκριμένες μορφές (άρ. 394 § 1 περ. β΄, 394Α ΠΚ)

1.7.1.Β. Η ιδιαίτερα διακεκριμένη μορφή

1.7.2. Η προνομιούχα μορφή αποδοχής (άρ. 394 § 2 ΠΚ)

1.7.3. Έμπρακτη μετάνοια - δικονομικά ζητήματα

2.

Αλιεία στην αιγιαλίτιδα ζώνη και τα εσωτερικά ύδατα (άρ. 398 ΠΚ)

2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2.2.Αντικειμενική υπόσταση

2.3. Υποκειμενική υπόσταση

2.4. Απόπειρα

2.5. Συμμετοχή

2.6. Ποινική κύρωση-δικονομικά

Κεφάλαιο Ε΄

Εγκλήματα διαφθοράς του ιδιωτικού τομέα

1.

Δωροληψία και δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα (άρ. 396 ΠΚ)

1.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1.2. Δωροληψία στον ιδιωτικό τομέα

1.2.1. Αντικειμενική υπόσταση

1.2.2. Υποκειμενική υπόσταση

1.2.3. Απόπειρα

1.2.4. Συμμετοχή

1.2.5. Προβλήματα συρροής

1.2.6. Ποινική κύρωση - δικονομικά ζητήματα

1.3. Δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα (άρ. 396 § 2 ΠΚ)

1.3.1. Αντικειμενική υπόσταση

1.3.2. Υποκειμενική υπόσταση

1.3.3. Απόπειρα

1.3.4. Συμμετοχή

1.3.5. Προβλήματα συρροής

1.3.6. Ποινική κύρωση

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Ζήσης, Ποινικός Κώδικας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία, 2η έκδ., 2024
Κατ’ άρθρο νομολογία (2020-2024) όλων των άρθρων του Ποινικού Κώδικα με συστηματική κατάταξη και σχόλια
Ε. Κομπατσιάρη, Εργατικό Ποινικό Δίκαιο, 2024
Η πρώτη πλήρης συστηματική ανάλυση της ποινικής προστασίας των εργαζομένων στο σύνολο του Ατομικού και Συλλογικού Εργατικού Ποινικού Δικαίου
Ποινικός Κώδικας (Ν. 4619/2019), 17η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #3
Πλήρως ενημερωμένος μέχρι και τον Ν. 5090/2024 (ΦΕΚ Α΄ 30/23.2.2024)