Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Α. Μπρεδήμας, Οικονομική Κρίση και Εργασιακά Δικαιώματα, 2015

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Οικονομική Κρίση και Εργασιακά Δικαιώματα
Η Ελλάδα απέναντι στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη
© 2015
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-568-224-8
Σελίδες
VIII + 69
Τιμή
€ 12,00
Σε απόθεμα

Α. Μπρεδήμας, Οικονομική Κρίση και Εργασιακά Δικαιώματα, 2015


Α. Μπρεδήμας, Οικονομική Κρίση και Εργασιακά Δικαιώματα, 2015

Μετά τις πολιτικές εξελίξεις στην ευρωπαϊκή ήπειρο (1989-1990), άνοιξαν οι θύρες για την προώθηση και επιβολή των νεοφιλελεύθερων αντιλήψεων στο οικονομικό και κοινωνικό πεδίο, ιδιαίτερα σε χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα αποτέλεσε τον «αδύνατο κρίκο». Οι αντιλήψεις αυτές εκφράστηκαν μέσα από την υιοθέτηση των «Μνημονίων», που επέφεραν εξαιρετικής σημασίας περιορισμούς στα κοινωνικά δικαιώματα, και, μεταξύ άλλων, στα εργασιακά δικαιώματα. Η κατάσταση αυτή προκάλεσε τις αντιδράσεις των συνδικαλιστικών οργάνων (ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ κ.ά.) που προσέφυγαν στους αρμόδιους, επί τούτω, διεθνείς οργανισμούς, ήτοι την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη.

Τα όργανα αυτά, καίτοι μη έχοντα χαρακτήρα δικαιοδοτικού οργάνου, εξέφρασαν, σε γενικές γραμμές, κοινές θέσεις στο ζήτημα αυτό. Χωρίς να προβούν σε πλήρη αποδοκιμασία των διαφόρων μέτρων λιτότητας, λαμβάνοντες υπόψη τις συγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις, έδωσαν έμφαση στις επιπτώσεις που είχαν τα μέτρα αυτά στις πλέον ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού (συνταξιούχοι, νέοι, γυναίκες κ.ά.). Πιο ρηξικέλευθη από τη ΔΟΕ, η Επιτροπή του ΕΚΧ προσδιόρισε με σαφήνεια ποια μέτρα παραβιάζουν τις διατάξεις του Χάρτη, υπογραμμίζοντας ιδιαίτερα τον ‘σωρευτικό’ αντίκτυπό τους στα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων. Παρ’ ότι δε, όπως ελέχθη, τα όργανα αυτά δεν έχουν δικαιοδοτικό χαρακτήρα, αφενός η πολιτική διάσταση των διαπιστώσεών τους δεν μπορεί να προβλεφθεί, αφετέρου, και αυτό αφορά ιδιαίτερα τον ΕΚΧ, οι διαπιστώσεις της Επιτροπής δεν μπορούν, στο νομικό επίπεδο, να αγνοηθούν από τα εθνικά εκτελεστικά και δικαιοδοτικά όργανα.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Οικονομική Κρίση και Εργασιακά Δικαιώματα
Η Ελλάδα απέναντι στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη
© 2015
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-568-224-8
Σελίδες
VIII + 69
Τιμή
€ 12,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Ι. Εισαγωγή. σελ.

ΙΙ. Τα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα εν μέσω οικονομικής κρίσης – Θεσμική και θεωρητική προσέγγιση των ορίων των δικαιωμάτων σελ.

IΙΙ. Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας. σελ.

1. Εισαγωγικά στοιχεία. σελ.

2. Συλλογικές διαπραγματεύσεις και ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι σελ.

3. Οι αμοιβές. σελ.

(α) Η ελληνική κυβέρνηση. σελ.

(β) Οι οργανώσεις εργαζομένων. σελ.

(γ) Η Έκθεση της Αποστολής. σελ.

4. Ισότητα και μη διάκριση. σελ.

(α) Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. σελ.

(β) Ο Συνήγορος του Πολίτη. σελ.

(γ) Η Αποστολή της ΔΟΕ. σελ.

5. Επιθεώρηση Εργασίας. σελ.

ΙV. Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης. σελ.

1. Άρθρο 4 § 4 (Δικαίωμα για δίκαιη αμοιβή) σελ.

2. Άρθρο 3 § 1 (Δικαίωμα για ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας) σελ.

3. Άρθρο 1 § 1 του Χάρτη (Δικαίωμα για εργασία) σελ.

4. Άρθρα 7 § 2, 7 § 7 και 7 § 9 (Δικαίωμα των παιδιών και νεαρών προσώπων για προστασία). σελ.

5. Άρθρο 10 § 2 (Δικαίωμα για επαγγελματική εκπαίδευση) σελ.

6. Άρθρο 12 § 3 (Δικαίωμα για κοινωνική ασφάλιση) σελ.

7. Άρθρο 4 § 1 (Δικαίωμα για δίκαιη αμοιβή) σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 2 (Δικαίωμα για εργασία). σελ.

8. Το άρθρο Ζ (πρώην άρθρο 31 § 1) (Περιορισμοί στα δικαιώματα) σελ.

V. Συμπερασματικές παρατηρήσεις. σελ.

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Αγορά

Προσθήκη στο καλάθι  Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών  Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού