Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Α. Κούσουλα, Η προστασία της εμπιστοσύνης σε αποφάσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας, 2009

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η προστασία της εμπιστοσύνης σε αποφάσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας
Συμβολή στην ερμηνεία της ΚΠολΔ 779
© 2009
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-454-9
Σελίδες
114
Τιμή
€ 12,00
Σε απόθεμα

Α. Κούσουλα, Η προστασία της εμπιστοσύνης σε αποφάσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας, 2009


Α. Κούσουλα, Η προστασία της εμπιστοσύνης σε αποφάσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας, 2009

Η μελέτη αυτή γράφτηκε στη Γερμανία ως μελέτη συγκριτική, για την § 32 FGG (Γερμανικός Νόμος Εκούσιας Δικαιοδοσίας) και την ΚΠολΔ. 779, και ενόψει της τότε επικείμενης μεταρρύθμισης τόσο του Γερμανικού Νόμου Εκούσιας Δικαιοδοσίας όσο και του Ελληνικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Εδώ δημοσιεύεται το τμήμα της μελέτης που αφορά την ΚΠολΔ. 779, αφού συμπληρώθηκε με τη σύγχρονη νομολογία και θεωρία. Αναφορές στην αντίστοιχη γερμανική θεωρία και νομολογία διατηρήθηκαν, όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο για τις ανάγκες της ανάλυσης.

(από τον πρόλογο του βιβλίου)

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η προστασία της εμπιστοσύνης σε αποφάσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας
Συμβολή στην ερμηνεία της ΚΠολΔ 779
© 2009
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-454-9
Σελίδες
114
Τιμή
€ 12,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Συντομογραφίες

§ 1. Εισαγωγή

§ 2. Δικαιολογητικός λόγος, σκοπός, πεδίο εφαρμογής και χαρακτήρας της ΚΠολΔ. 779

I. Η εισαγωγή της ΚΠολΔ. 779 ως μέσο προστασίας των συναλλαγών από τους κινδύνους μιας ελαστικής διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας

II. Το πεδίο εφαρμογής της ΚΠολΔ. 779

1. Η «ικανότητα» ή «αρμοδιότητα» για την επιχείρηση των προστατευόμενων νομικών πράξεων ως συστατικό στοιχείο του πεδίου εφαρμογής της ΚΠολΔ. 779

2. Χρονικός περιορισμός του πεδίου εφαρμογής της ΚΠολΔ. 779

3. Η ΚΠολΔ. 779 ως διάταξη ουσιαστικού δικαίου

III. Το ειδικότερο πλαίσιο εφαρμογής της ΚΠολΔ. 779

1. Η άρση της ισχύος της αρχικής απόφασης

2. Οι λόγοι άρσης της ισχύος της απόφασης και ο χρόνος συνδρομής αυτών

3. Αντικειμενικά όρια της προστασίας της ΚΠολΔ 779: οι προστατευόμενες νομικές πράξεις

a. Οι προστατευόμενες «καταβολές»

b. Τα προστατευόμενα «δικαιώματα» και «δικαιοπραξίες»

(1). Οι προστατευόμενες δικαιοπραξίες

(2). Τα προστατευόμενα δικαιώματα

(3). Η αναγκαιότητα της σωρρευτικής διατύπωσης

4. Υποκειμενικές προϋποθέσεις: Η αναγκαία καλή πίστη

a. Γενικά

b. Η έννοια της απαιτούμενης καλής πίστης υπό το καθεστώς της ΚΠολΔ. 779

c. Αντικείμενο της καλής πίστης υπό το καθεστώς της ΚΠολΔ. 779

d. Οι προϋποθέσεις και το βάρος απόδειξης της καλής πίστης.

e. Κρίσιμος χρόνος ύπαρξης της καλής πίστης

IV. Οι έννομες συνέπειες της παρεχόμενης προστασίας

§ 3. Το θέμα της εφαρμογής της ΑΚ 913

I. Το πρόβλημα

II. Η εφαρμογή της ΑΚ 913

§ 4. Η σχέση της ΚΠολΔ. 779 με άλλες διατάξεις ρυθμίζουσες την καλόπιστη κτήση δικαιωμάτων

I. Άρθρο 13 ΕθνΚτημ.

II. Άρθρα 1036 επ. ΑΚ

III. Άρθρα 1962 επόμ. ΑΚ και ΚΠολΔ. 821 επόμ.

§ 5. Συμπεράσματα

Βιβλιογραφία


Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Αγορά

Προσθήκη στο καλάθι  Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών  Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού