Α. Καζάκος, Κανονισμοί εργασίας, πειθαρχικό δίκαιο και απολύσεις, 2009


Α. Καζάκος, Κανονισμοί εργασίας, πειθαρχικό δίκαιο και απολύσεις, 2009 Στη νομολογία των δικαστηρίων τείνει να παγιωθεί η ερμηνευτική αντίληψη που ακολούθησε η ΟλΑΠ 43/2002, όπως δείχνει και η νεότερη απόφαση της ΟλΑΠ 8/2007. Πρόκειται για μια αντίληψη που, ουσιαστικά, μετατρέπει τους κανονισμούς εργασίας σε παλιόχαρτα. Ο κίνδυνος μιας ακόμη απορρύθμισης, νομολογιακής αυτή τη φορά, που θα έχει βαριές επιπτώσεις στην ήδη δεινά δοκιμαζόμενη εργατοδικαιϊκή προστασία, είναι μεγάλος.

Η παρούσα μελέτη υποβάλλει σε κριτική ανάλυση τις δύο αποφάσεις της τακτικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (43/2002 και 8/2007) και εξετάζει όλα τα ζητήματα που δεν αντιμετώπισε το δικαστήριο. Αναδεικνύει, επιπλέον, την ανάγκη να ξανατεθούν τα ζητήματα αυτά υπό την κρίση του Αρείου Πάγου.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Κανονισμοί εργασίας, πειθαρχικό δίκαιο και απολύσεις
© 2009
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-381-8
Σελίδες
XVII + 143
Τιμή
€ 18,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Συντομογραφίες

1. Η ερμηνευτική προδιάθεση – Κανονισμοί εργασίας στο πρότυπο του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα

1.1. Το κανονιστικό βάρος του άρθρου 672 ΑΚ

1.1.1. Το συγκριτικά συναφές υλικό του γερ-

μανικού δικαίου

1.2. Οι περιορισμοί του δικαιώματος έκτακτης καταγγελίας του εργοδότη με ρυθμίσεις κανονισμών εργασίας στη νομολογία των δικαστηρίων

2. Το νόημα της απόφασης της ΟλΑΠ 43/2002

2.1. Οι ειδικότερες σκέψεις της ΟλΑΠ 43/2002

3. Η αναίρεση της προστατευτικής λειτουργίας των κανονισμών εργασίας με την ΟλΑΠ 8/2007

4. Άρθρο 672 εδ. β´ ΑΚ: Διάταξη αμφιμερώς αναγκαστική κατά την έννοια του άρθρου 7 παρ. 3 ν. 1876/90; – Οι εξεταζόμενες πειθαρχικές ή υπηρεσιακές ρυθμίσεις κανονισμών εργασίας οδηγούν σε αποκλεισμό ή σε περιορισμό του δικαιώματος έκτακτης καταγγελίας;

5. Σπουδαίος λόγος καταγγελίας λόγω σοβαρών υποψιών διάπραξης ποινικού αδικήματος ή, γενικά, παράνομης ή αντισυμβατικής πράξης

5.1. Ο κυρωτικός χαρακτήρας της καταγγελίας

5.2. Η νομολογία του Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για το τεκμήριο αθωότητας

6. Συμπεράσματα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (αποφάσεις ΑΠ 210/2002, ΑΠ 553/ 2002, ΟλΑΠ 43/2002, ΟλΑΠ 8/2007 και ΑΠ 99/ 2008)

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Γ. Λεβέντης, Συλλογικό εργατικό δίκαιο, 3η έκδ., 2023
Οι αλλεπάλληλες αλλαγές των διατάξεων που αφορούν την ύλη του συλλογικού εργατικού δικαίου, ιδίως στο πλαίσιο της δημοσιονομικής κρίσης και ακόμα εντονότερα μετά το έτος...
Δ. Τραυλός-Τζανετάτος, Καπιταλιστική αναδιάρθρωση καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και εργασία, 2023
Κρίσιμα και επίκαιρα ζητήματα γύρω από την αναπτυσσόμενη τεχνοεπιστήμη με επίκεντρο τις σχέσεις εργασίας και τις διαδοχικές καπιταλιστικές κρίσεις
Δ. Ζερδελής/Δ. Γούλας, Επίτομο Εργατικό Δίκαιο, 2022
Ευσύνοπτη και συστηματική παρουσίαση της ύλης του εργατικού δικαίου
Δ. Ζερδελής, Εργατικό Δίκαιο, 5η έκδ., 2022
Η πληρέστερη και εκτενέστερη έκδοση όλης της ύλης των ατομικών εργασιακών σχέσεων, πλήρως επικαιροποιημένη