Α. Καζάκος, Κανονισμοί εργασίας, πειθαρχικό δίκαιο και απολύσεις, 2009


Α. Καζάκος, Κανονισμοί εργασίας, πειθαρχικό δίκαιο και απολύσεις, 2009 Στη νομολογία των δικαστηρίων τείνει να παγιωθεί η ερμηνευτική αντίληψη που ακολούθησε η ΟλΑΠ 43/2002, όπως δείχνει και η νεότερη απόφαση της ΟλΑΠ 8/2007. Πρόκειται για μια αντίληψη που, ουσιαστικά, μετατρέπει τους κανονισμούς εργασίας σε παλιόχαρτα. Ο κίνδυνος μιας ακόμη απορρύθμισης, νομολογιακής αυτή τη φορά, που θα έχει βαριές επιπτώσεις στην ήδη δεινά δοκιμαζόμενη εργατοδικαιϊκή προστασία, είναι μεγάλος.

Η παρούσα μελέτη υποβάλλει σε κριτική ανάλυση τις δύο αποφάσεις της τακτικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (43/2002 και 8/2007) και εξετάζει όλα τα ζητήματα που δεν αντιμετώπισε το δικαστήριο. Αναδεικνύει, επιπλέον, την ανάγκη να ξανατεθούν τα ζητήματα αυτά υπό την κρίση του Αρείου Πάγου.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Κανονισμοί εργασίας, πειθαρχικό δίκαιο και απολύσεις
© 2009
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-381-8
Σελίδες
XVII + 143
Τιμή
€ 18,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Συντομογραφίες

1. Η ερμηνευτική προδιάθεση – Κανονισμοί εργασίας στο πρότυπο του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα

1.1. Το κανονιστικό βάρος του άρθρου 672 ΑΚ

1.1.1. Το συγκριτικά συναφές υλικό του γερ-

μανικού δικαίου

1.2. Οι περιορισμοί του δικαιώματος έκτακτης καταγγελίας του εργοδότη με ρυθμίσεις κανονισμών εργασίας στη νομολογία των δικαστηρίων

2. Το νόημα της απόφασης της ΟλΑΠ 43/2002

2.1. Οι ειδικότερες σκέψεις της ΟλΑΠ 43/2002

3. Η αναίρεση της προστατευτικής λειτουργίας των κανονισμών εργασίας με την ΟλΑΠ 8/2007

4. Άρθρο 672 εδ. β´ ΑΚ: Διάταξη αμφιμερώς αναγκαστική κατά την έννοια του άρθρου 7 παρ. 3 ν. 1876/90; – Οι εξεταζόμενες πειθαρχικές ή υπηρεσιακές ρυθμίσεις κανονισμών εργασίας οδηγούν σε αποκλεισμό ή σε περιορισμό του δικαιώματος έκτακτης καταγγελίας;

5. Σπουδαίος λόγος καταγγελίας λόγω σοβαρών υποψιών διάπραξης ποινικού αδικήματος ή, γενικά, παράνομης ή αντισυμβατικής πράξης

5.1. Ο κυρωτικός χαρακτήρας της καταγγελίας

5.2. Η νομολογία του Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για το τεκμήριο αθωότητας

6. Συμπεράσματα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (αποφάσεις ΑΠ 210/2002, ΑΠ 553/ 2002, ΟλΑΠ 43/2002, ΟλΑΠ 8/2007 και ΑΠ 99/ 2008)

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Δ. Ζερδελής/Δ. Γούλας, Επίτομο Εργατικό Δίκαιο, 2022
Το παρόν αποτελεί μια ευσύνοπτη, αλλά πλήρη, παρουσίαση των κρισιμότερων ζητημάτων του εργατικού δικαίου. Στόχος του παρόντος βιβλίου είναι να παρουσιάσει το εργατικό δίκαιο...
Δ. Ζερδελής, Εργατικό Δίκαιο, 5η έκδ., 2022
Οι σημαντικές μεταβολές που επέφερε στην εργατική νομοθεσία ο ν. 4808/2021, αλλά και ορισμένοι άλλοι νόμοι που ψηφίσθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε, κατέστησαν αναγκαία την...
Δ. Ζερδελής, Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου, τόμ. 1, 2022
Οι σημαντικές τροποποιήσεις που επέφεραν στην εργατική νομοθεσία ο ν. 4808/2021 και ορισμένοι προγενέστεροι νόμοι κατέστησαν αναγκαία την παρούσα νέα έκδοση των «Εφαρμογών...
Κ. Μπακόπουλος, Η ελαττωματική καταγγελία και οι συνέπειές της, 2022
Με τον ν. 4808/2021 το ελληνικό δίκαιο της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου απέκτησε ανανεωμένη όψη. Πέρα από τον θεσμικό εκσυγχρονισμό σε επιμέρους πεδία...
Π. Μπουμπουχερόπουλος, Mobbing: Ευθύνη λόγω ηθικής παρενόχλησης στην εργασία, 2η έκδ., 2022
Η διερεύνηση των συνεπειών της καθημερινής φθοράς στην υγεία όσων εργάζονται σε έντονα συγκρουσιακό, «αντισυναδελφικό» περιβάλλον βρίσκεται τις τελευταίες δύο δεκαετίες...