Α. Καζάκος, Κανονισμοί εργασίας, πειθαρχικό δίκαιο και απολύσεις, 2009


Α. Καζάκος, Κανονισμοί εργασίας, πειθαρχικό δίκαιο και απολύσεις, 2009 Στη νομολογία των δικαστηρίων τείνει να παγιωθεί η ερμηνευτική αντίληψη που ακολούθησε η ΟλΑΠ 43/2002, όπως δείχνει και η νεότερη απόφαση της ΟλΑΠ 8/2007. Πρόκειται για μια αντίληψη που, ουσιαστικά, μετατρέπει τους κανονισμούς εργασίας σε παλιόχαρτα. Ο κίνδυνος μιας ακόμη απορρύθμισης, νομολογιακής αυτή τη φορά, που θα έχει βαριές επιπτώσεις στην ήδη δεινά δοκιμαζόμενη εργατοδικαιϊκή προστασία, είναι μεγάλος.

Η παρούσα μελέτη υποβάλλει σε κριτική ανάλυση τις δύο αποφάσεις της τακτικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (43/2002 και 8/2007) και εξετάζει όλα τα ζητήματα που δεν αντιμετώπισε το δικαστήριο. Αναδεικνύει, επιπλέον, την ανάγκη να ξανατεθούν τα ζητήματα αυτά υπό την κρίση του Αρείου Πάγου.

Edition info

Title
Κανονισμοί εργασίας, πειθαρχικό δίκαιο και απολύσεις
© 2009
Author
ISBN
978-960-445-381-8
Pages
XVII + 143
Price
€ 18.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Συντομογραφίες

1. Η ερμηνευτική προδιάθεση – Κανονισμοί εργασίας στο πρότυπο του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα

1.1. Το κανονιστικό βάρος του άρθρου 672 ΑΚ

1.1.1. Το συγκριτικά συναφές υλικό του γερ-

μανικού δικαίου

1.2. Οι περιορισμοί του δικαιώματος έκτακτης καταγγελίας του εργοδότη με ρυθμίσεις κανονισμών εργασίας στη νομολογία των δικαστηρίων

2. Το νόημα της απόφασης της ΟλΑΠ 43/2002

2.1. Οι ειδικότερες σκέψεις της ΟλΑΠ 43/2002

3. Η αναίρεση της προστατευτικής λειτουργίας των κανονισμών εργασίας με την ΟλΑΠ 8/2007

4. Άρθρο 672 εδ. β´ ΑΚ: Διάταξη αμφιμερώς αναγκαστική κατά την έννοια του άρθρου 7 παρ. 3 ν. 1876/90; – Οι εξεταζόμενες πειθαρχικές ή υπηρεσιακές ρυθμίσεις κανονισμών εργασίας οδηγούν σε αποκλεισμό ή σε περιορισμό του δικαιώματος έκτακτης καταγγελίας;

5. Σπουδαίος λόγος καταγγελίας λόγω σοβαρών υποψιών διάπραξης ποινικού αδικήματος ή, γενικά, παράνομης ή αντισυμβατικής πράξης

5.1. Ο κυρωτικός χαρακτήρας της καταγγελίας

5.2. Η νομολογία του Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για το τεκμήριο αθωότητας

6. Συμπεράσματα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (αποφάσεις ΑΠ 210/2002, ΑΠ 553/ 2002, ΟλΑΠ 43/2002, ΟλΑΠ 8/2007 και ΑΠ 99/ 2008)

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ε. Κομπατσιάρη, Εργατικό Ποινικό Δίκαιο, 2024
Η πρώτη πλήρης συστηματική ανάλυση της ποινικής προστασίας των εργαζομένων στο σύνολο του Ατομικού και Συλλογικού Εργατικού Ποινικού Δικαίου
Εργατική νομοθεσία - Βασικά Νομοθετήματα, 4η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #26
Ο πρόσφατος νόμος 5053/2023 επέφερε σημαντικές αλλαγές στο εργατικό δίκαιο και ειδικότερα στην ύλη των ατομικών εργασιακών σχέσεων, οι οποίες κατέστησαν αναγκαία την παρούσα...
Δ. Ζερδελής, Εγχειρίδιο Εργατικού Δικαίου - Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις, 8η έκδ., 2023
Ευσύνοπτη και συστηματική παρουσίαση της ύλης του εργατικού δικαίου - ενημερωμένο με τον νόμο 5053/2023