Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Α. Φούσας, Διαδικασία στα μικτά ορκωτά δικαστήρια (ΜΟΔ και ΜΟΕ), 2021
Καλάθι αγορών Λίστα επιθυμητών

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Διαδικασία στα μικτά ορκωτά δικαστήρια (ΜΟΔ και ΜΟΕ)
Διάγραμμα από πρακτικής πλευράς (Μετά τον Ν. 4620/2019, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4637/2019)
© 2021
Πρόλογος
Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-295-3
Σελίδες
Χ + 286
Τιμή
€ 35,00
Σε απόθεμα

Α. Φούσας, Διαδικασία στα μικτά ορκωτά δικαστήρια (ΜΟΔ και ΜΟΕ), 2021


Α. Φούσας, Διαδικασία στα μικτά ορκωτά δικαστήρια (ΜΟΔ και ΜΟΕ), 2021

Το έργο περιέχει μια συστηματική απεικόνιση και καταγραφή της πλήρους (κατά το δυνατόν) διαδικασίας στα Μικτά Ορκωτά Δικαστήρια (ΜΟΔ και ΜΟΕ) συμπεριλαμβάνοντας και άλλα χρήσιμα κεφάλαια, σχε­τικά με τα ορκωτά δικαστήρια και τη διαδικασία σ’ αυτά. Επίσης, στόχος του έργου είναι να συμβάλει στην επίλυση ή αποσαφήνιση ορισμένων ιδιαίτερα σοβαρών και κρίσιμων σχε­τικών νομικών θεμάτων, τόσο διαδικαστικών, όσο και σχετικών με τη θέση και τα δικαιώματα κάθε παράγοντα μιας ποινικής δίκης στα δι­καστήρια αυτά (ΜΟΔ και ΜΟΕ) και πολύ περισσότερο του κατηγορουμέ­νου και του συνηγόρου του, καθώς και της υπε­ράσπισης της πολιτικής αγωγής (ήδη παράσταση προς υποστήριξη της κα­τηγορίας).

Ακόμη, στόχος του βιβλίου είναι η συμβολή στη διεξαγωγή, κάθε φορά, «δίκαιης δίκης», υπό τη μορφή της διεθνώς καταξιωμένης και κατοχυρωμένης έν­νοιάς της. Αυτό, όμως, επιτυγχάνεται με την πλήρη γνώση και την αυστηρή τήρηση των θεσμοθετημένων σχε­τικών κανόνων απ' όλους τους παράγοντες.

Η κατανόηση των παραπάνω ζητημάτων μέσα από την ευσύνοπτη παρουσίασή τους είναι ο βασικός στόχος του παρόντος που μπορεί να λειτουργήσει ως ένα εργαλείο χρήσιμο σε όλους τους παράγοντες κάθε ποινικής δίκης στα Μικτά Ορκωτά Δικαστήρια (ΜΟΔ και ΜΟΕ) και ιδίως στους συνηγόρους της πολιτικής αγωγής (ήδη προς υποστήριξη της κατηγορίας) και πολύ πε­ρισσότερο στους συνηγόρους της υπεράσπισης του κατηγορουμένου, υπό την έννοια των συλλειτουργών της Δικαιοσύνης και της προστασίας των δικαιωμάτων του κάθε ανθρώπου, που εμπλέκεται (δικαίως ή αδίκως) στα δύσκολα γρανάζια των Ελληνικών Δικαστηρίων και ιδίως των Μικτών Ορκωτών (ΜΟΔ και ΜΟΕ).

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Διαδικασία στα μικτά ορκωτά δικαστήρια (ΜΟΔ και ΜΟΕ)
Διάγραμμα από πρακτικής πλευράς (Μετά τον Ν. 4620/2019, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4637/2019)
© 2021
Πρόλογος
Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-295-3
Σελίδες
Χ + 286
Τιμή
€ 35,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος Καθηγητή Χρήστου Μυλωνόπουλου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

·. Σύντομη ιστορική εξέλιξη των Δικαστηρίων των ενόρκων στη χώρα μας

·. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ στο ακροατήριο των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων (ΜΟΔ και ΜΟΕ) (Διάγραμμα από πρακτικής πλευράς)

Α. Διαδικασία προ της εισαγωγής της υπόθεσης προς εκδίκαση στο ακροατήριο του ΜΟΔ

Β. Θεμελιώδεις αρχές της διαδικασίας στο ακροατήριο

Γ. Έναρξη της διαδικασίας στο ακροατήριο

Δ. Διερμηνέας

Ε. Νομιμοποιήσεις

ΣΤ. Ποινική συνδιαλλαγή - Ποινική διαπραγμάτευση

Ζ. Παράσταση παθόντος προς υποστήριξη της κατηγορίας

Η. Διαδικασία στα ΜΟΕ (προ της ενάρξεως της αποδεικτικής δια-δικασίας)

Θ. Κλήρωση των ενόρκων (ΜΟΔ και ΜΟΕ)

Ι. Όρκος των ενόρκων

ΙΑ. Ταυτότητα κατηγορουμένου - Απαγγελία της κατηγορίας

ΙΒ. Έναρξη αποδεικτικής διαδικασίας

ΙΓ. Απολογία κατηγορουμένου

ΙΔ. Αγορεύσεις

ΙΕ. Διάσκεψη - απόφαση

ΙΣΤ. Ανασταλτική δύναμη της έφεσης

ΙΖ. Απαιτήσεις αθωωθέντος κατηγορουμένου

ΙΗ. Αρμοδιότητες εκ δικαστών μόνο του μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου

ΙΘ. Διαδικασία ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου (ΜΟΕ)

Κ. Καταληκτική επισήμανση

·. Άλλες χρήσιμες διατάξεις του νέου ΚΠΔ για ποινικές δίκες στα ΜΟΔ και ΜΟΕ

·. Νόμοι 4620/2019 και 4637/2019 για τα Μικτά Ορκωτά Δικαστήρια (Με βάση και τις προβλέψεις του καταργηθέντος Ν. 969/1979)

·. Αγορεύσεις Συνηγόρων

·. Αυτοτελείς Ισχυρισμοί

·. Αιτιολογικές εκθέσεις των νόμων 969/1979 και 4620/2019

·. Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)

·. Επίλογος

Βιβλιογραφία

Βιογραφικό σημείωμα

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού