Χ. Δίπλα/M. Møller/Ε. Ρούκουνας..., Τα Ηνωμένα Έθνη και οι νέες προκλήσεις στο διεθνές στερέωμα, 2018


Χ. Δίπλα/M. Møller/Ε. Ρούκουνας..., Τα Ηνωμένα Έθνη και οι νέες προκλήσεις στο διεθνές στερέωμα, 2018

Κείμενα έγκριτων νομικών για τις παγκόσμιες δράσεις του ΟΗΕ, τις απαντήσεις του Οργανσιμού σε νέες προσκλήσεις και τη συμβολή του στα ανθρώπινα δικαιώματα, στη βιώσιμη ανάπτυξη και την άσκηση εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών.

Edition info

Title
Τα Ηνωμένα Έθνη και οι νέες προκλήσεις στο διεθνές στερέωμα
Διεθνής Ειρήνη και Ασφάλεια, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Βιώσιμη Ανάπτυξη
Συνεργασία – μετάφραση: Αντωνία Ζερβάκη
© 2018
Editor
Authors
ISBN
978-960-568-789-2
Pages
ΧΙ + 221
Price
€ 22.00
In stock

Table of contents   +

Εισαγωγή, Χαριτίνη Δίπλα

Μέρος Α΄

Τα Ηνωμένα Έθνη πρωταγωνιστής στο διεθνές στερέωμα

Κεφάλαιο Πρώτο, Εβδομήντα χρόνια Ηνωμένα Έθνη και οι προκλήσεις της πολυμερούς

διακυβέρνησης, Michael Møller

Κεφάλαιο Δεύτερο, Η συμπόρευση θεωρίας και πρακτικής για τα Ηνωμένα Έθνη,

Εμμανουήλ Ρούκουνας

Κεφάλαιο Τρίτο, Οι αφανείς πρωταγωνιστές του ΟΗΕ και ο Γενικός Γραμματέας.

Διεθνής ηγέτης ή διεθνής υπηρέτης;, Σωτήρης Μουσούρης

Μέρος Β΄

Διεθνής ειρήνη και ασφάλεια: απαντήσεις σε νέες προκλήσεις

Κεφάλαιο Τέταρτο, Ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών και οι νέες προκλήσεις

για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, Μαρία Τελαλιάν

Κεφάλαιο Πέμπτο, Το φαινόμενο ISIS (Οργάνωση του Ισλαμικού Κράτους):

νέα πρόκληση για τα Ηνωμένα Έθνη, Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος

Κεφάλαιο Έκτο, Εξαναγκαστική μετανάστευση: από την ανθρωπιστική ανάγκη

στην ασφάλεια, Ντανιέλλα Μαρούδα

Μέρος Γ΄

Ανθρώπινα δικαιώματα σ’ ένα κόσμο που αλλάζει: αποτίμηση και προοπτικές

Κεφάλαιο Έβδομο, Η συμβολή του ΟΗΕ στην αναγνώριση των δικαιωμάτων του

ανθρώπου σε παγκόσμιο επίπεδο, Λίνος-Αλέξανδρος Σισιλιάνος

Κεφάλαιο Όγδοο, Ευθύνη προστασίας και ανθρώπινα δικαιώματα: δώδεκα χρόνια μετά,

Χαριτίνη Δίπλα

Μέρος Δ΄

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Ηνωμένα Έθνη: ο ορίζοντας μετά το

Κεφάλαιο Έννατο, O Oργανισμός Ηνωμένων Εθνών και η ανάπτυξη: plus ça change,

plus c’est la même chose?, Παναγιώτης Μ. Πρωτοψάλτης

Κεφάλαιο Δέκατο, Η περιβαλλοντική διακυβέρνηση στα Ηνωμένα Έθνη:

το παράδειγμα της κλιματικής αλλαγής, Εμμανουέλα Δούση

Κεφάλαιο Ενδέκατο, Πολιτισμός και βιωσιμότητα: μια ακόμη πρόκληση

για τα Ηνωμένα Έθνη;, Αντωνία Ζερβάκη

Μέρος Ε΄

Ελλάδα και Ηνωμένα Έθνη

Κεφάλαιο Δωδέκατο, Ελλάδα και Ηνωμένα Έθνη: παρελθόν, παρόν και μέλλον,
Ειρήνη Χειλά 205

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Β. Ζαλίδης, Το νομικό καθεστώς των πυρηνικών όπλων και η Συνθήκη Απαγόρευσής τους, 2023
Series: Σειρά Διεθνών Σπουδών, #9
Μια συστηματική ανάλυση των νομικών παραμέτρων γύρω από την κατοχή και χρήση των πυρηνικών όπλων υπό το πρίσμα των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 4η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #39
Η παρούσα συλλογή βασικής νομοθεσίας ιδιωτικού διεθνούς δικαίου περιέχει πολλές από τις διατάξεις που αφορούν σε αυτό το επιστημονικό αντικείμενο. Κατ’ αρχάς παρατίθενται οι...