Σ. Αλεξιάδης, Ανακριτική, 6η έκδ., 2006


Σ. Αλεξιάδης, Ανακριτική, 6η έκδ., 2006

Κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Σάκκουλα σε 6η έκδοση το βιβλίο του καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Στέργιου Αλεξιάδη «Ανακριτική». Η ύλη του βιβλίου (σ. 1-474) είναι κατανεμημένη σε Εισαγωγή, σε Πρώτο και Δεύτερο Μέρος και σε Επίμετρο. Συμπληρώνεται από ένα Προεισαγωγικό κεφάλαιο, Πίνακα περιεχομένων και Θεματικό ευρετήριο.

Όπως είναι γνωστό, η Ανακριτική είναι εκείνος ο επιστημονικός κλάδος, ο οποίος ασχολείται με τα προβλήματα της ανάκρισης του εγκλήματος στην ποινική δίκη. Με την Ανακριτική ως επιστημονικό κλάδο ασχολείται η Εισαγωγή (σ. 31-90). Αντικείμενο ανάπτυξης στο Πρώτο Μέρος του βιβλίου είναι αφενός η οργάνωση της ανάκρισης του εγκλήματος και αφετέρου το βασικό πρόβλημα της εξακρίβωσης της ταυτότητας είτε του δράστη είτε του θύματος (σ. 91-210). Ακολουθεί το Δεύτερο Μέρος το οποίο είναι αφιερωμένο στη συγκέντρωση του αποδεικτικού υλικού (σ. 211-435).

Το Προεισαγωγικό κεφάλαιο έχει ως θέμα του το τεκμήριο αθωότητας του κατηγορουμένου, ενώ στο Επίμετρο εξετάζονται τα μέσα και οι τρόποι ελέγχου της αλήθειας στην ποινική δίκη.

Παρόλο που αποτελεί βιβλίο του χώρου των Εγκληματολογικών Επιστημών, στις σελίδες του αντιμετωπίζονται πολλά δικονομικά προβλήματα που αναφύονται κατά την ανάκριση του εγκλήματος, ενώ γίνεται φανερή η προσπάθεια του συγγραφέα να ελέγχει την ύλη του υπό το πρίσμα των ατομικών ελευθεριών και των δικονομικών δικαιωμάτων του κατηγορουμένου.

Η νέα έκδοση της «Ανακριτικής» του καθ. κ. Στ. Αλεξιάδη είναι το αποτέλεσμα μιας αδιάκοπης επίπονης προσπάθειας που ξεκίνησε πριν 25 χρόνια και δημοσιοποιήθηκε σε πέντε μέχρι σήμερα εκδόσεις.

Παρακολουθεί την εξέλιξη της επιστήμης της Ανακριτικής ως σήμερα στον ελληνικό και στο διεθνή χώρο, περιλαμβάνει πλούσια ελληνική και ξένη βιβλιογραφία και χωρίς υπερβολή καλύπτει όλη την έκταση του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου. Εύλογα, αποτελεί πολύτιμο βοήθημα τόσο για τους σπουδάζοντες όσο και για τους ασχολούμενους με τα προβλήματα της απονομής της ποινικής δικαιοσύνης.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ανακριτική
© 2006
Συγγραφέας
Έκδοση
6η έκδ.
ISBN
978-960-445-121-9
Σελίδες
506
Τιμή
€ 50,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

§ 2. Η ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

§ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΗΣ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗΣ

Αντικείμενα. Σκοποί. Μέθοδοι έρευνας: Τα πειράματα• οι μετρήσεις• η μελέτη και ανάλυση ατομικών περιπτώσεων• η μελέτη δικαστικών πλανών• οι βιογραφίες αστυνομικών• η μελέτη της οργάνωσης αστυνομιών• η στατιστική μέθοδος

§ 4. Η ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ ΩΣ ΚΛΑΔΟΣ

ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

§ 5. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗΣ

Η θρησκευτική φάση. Το στάδιο των νομικών αποδείξεων. Η συναισθηματική φάση. Το στάδιο των τεχνικών αποδείξεων

§ 6. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ. Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

§ 7. Η ΣΠΟΥΔΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗΣ

§ 8. ΟΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗΣ

Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την ανάκριση του εγκλήματος. Η διεθνής προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπουκατηγορουμένου. Η προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπουκατηγορουμένου στον ευρωπαϊκό χώρο. Η προστασία των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου στο ελληνικό ποινικό δικονομικό σύστημα. Η ποινική δίκη ως θεσμός προστασίας του ατόμου

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Η ΑΝΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ

§ 1. Η ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ

Η αναγκαιότητα της ανάκρισης και η θέση της στην ποινική δίκη. Τα κύρια χαρακτηριστικά της ανάκρισης: έγγραφη διεξαγωγή και μυστικότητα. Ένα ουσιώδες στοιχείο της ανάκρισης: ο χρόνος. Είδη της ανάκρισης: προανάκριση, κύρια ανάκριση, αστυνομική ανάκριση• η προκαταρκτική εξέταση

§ 2. ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ

§ 2α. ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ: Ο ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ

Η σημασία του ρόλου του ανακριτή. Τα προσόντα του ανακριτή: η ειδίκευση του ανακριτή• τα άλλα προσόντα του ανακριτή. Γενικοί κανόνες ενέργειας του ανακριτή

§ 2β. ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ: Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ

§ 2γ. ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ: Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Η αστυνομία και η συμβολή της στο έργο της ανάκρισης: η δικαστική αστυνομία. Η οργάνωση της εγκληματολογικής αστυνομίας στη χώρα μας. Η εκπαίδευση των αστυνομικών οργάνων ως ανακριτικών υπαλλήλων

§ 2δ. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ

§ 3. Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Η ανάγκη της διεθνούς συνεργασίας και οι προσπάθειες για την πραγματοποίησή της. Η ίδρυση της Διεθνούς Οργάνωσης Εγκληματολογικής Αστυνομίας (Interpol): σκοποί, όργανα, φύση και λειτουργία της. Η Ευρωπαϊκή Δικαστική Συνεργασία: η οργάνωση της Europol και της Eurojust

§ 4. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ: ΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

§ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

§ 2. Ο ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ

§ 3. Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

§ 4. Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΑ

Τα πρώτα βήματα: από τον A. Quételét στον A. Bertillon. Η ανθρωπομετρική μέθοδος. Οι βελτιώσεις της ανθρωπομετρικής μεθόδου. Προβλήματα και μειονεκτήματα της εφαρμογής της ανθρωπομετρικής μεθόδου. Από την ανθρωπομετρική στη δακτυλοσκοπική μέθοδο

§ 5. Η ΔΑΚΤΥΛΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

Ορισμοί. Ανθρωπολογικά και ανατομικά στοιχεία. Οι δερματικές ακρολοφίες ειδικότερα. Η καθιέρωση της δακτυλοσκοπικής ως ανακριτικής μεθόδου. Η αναζήτηση και εξασφάλιση των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Η εξακρίβωση της ταυτότητας από τα δακτυλικά αποτυπώματα. Το αρχείο δακτυλικών αποτυπωμάτων και η ταξινόμησή τους. Η τηλεδακτυλοσκοπία. Η δικαστική αξιολόγηση των δακτυλικών αποτυπωμάτων

§ 6. Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΡΑΣΤΗ (MODUS OPERANDI)

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Ο ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

§ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

§ 2. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ. ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ

Η σημασία της έρευνας. Οι κανόνες διενέργειας της έρευνας. Οι ειδικές ανακριτικές πράξεις: Η ανακριτική διείσδυση• οι ελεγχόμενες μεταφορές• η άρση του απορρήτου των ανταποκρίσεων και της επικοινωνίας• η καταγραφή της δραστηριότητας ατόμων ή γεγονότων• η συσχέτιση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

§ 3. Η ΑΥΤΟΨΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

§ 1. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

Η έννοια των ενδείξεων ως αποδεικτικού μέσου. Η εκτίμηση των ενδείξεων διαμέσου συλλογισμού. Οι ενδείξεις ως πραγματικό αποδεικτικό μέσο• οι προσωπικές ενδείξεις• οι πραγματικές ενδείξεις. Η υπεροχή της απόδειξης διά των ενδείξεων απέναντι στα προσωπικά αποδεικτικά μέσα

§ 2. ΟΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Τα δακτυλικά αποτυπώματα: η ποροσκοπία. Τα αποτυπώματα ποδιών, τροχών κ.ά. Τα αποτυπώματα των δοντιών. Οι τρίχες: εξέταση και ανατομικά γνωρίσματα των τριχών• τα ειδικότερα προβλήματα. Το αίμα: οι ομάδες αίματος και η σημασία τους• οι κηλίδες αίματος. Η φωνή. Η ανάλυση του DNA

§ 3. ΤΑ ΓΡΑΠΤΑ ΠΕΙΣΤΗΡΙΑ: Η «ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΑ»

Εισαγωγικές παρατηρήσεις. Σύντομη ιστορική αναδρομή. Οι βασικές αρχές της γραφολογίας. Διαπιστώσεις και πορίσματα της γραφολογίας χρήσιμα για τη δικαστική γραφολογία. Αντικείμενα της γραφολογικής εξέτασης: η έρευνα της χειρόγραφης γραφής• η έρευνα της μηχανικής γραφής• η έρευνα συνθέτων εντύπων κειμένων• η έρευνα των παραγόντων της γραφής. Η διενέργεια της γραφολογικής εξέτασης

§ 4. ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Έννοια, διακρίσεις και σημασία των μέσων τέλεσης του εγκλήματος. Τα πυροβόλα όπλα ειδικότερα: ορισμοί, διακρίσεις και χαρακτηριστικά των πυροβόλων όπλων• τα βλήματα και οι κάλυκες. Τα τραύματα από πυροβόλα όπλα. Ανακριτικά προβλήματα από τη χρήση πυροβόλων όπλων: η εξακρίβωση της ταυτότητας του όπλου• ο προσδιορισμός της απόστασης από την οποία ρίχτηκε ο πυροβολισμός• καθορισμός της διεύθυνσης της βολής• ο προσδιορισμός του στομίου εισόδου και του στομίου εξόδου του βλήματος• προβλήματα όταν τα τραύματα είναι περισσότερα από δύο• προβλήματα σε περίπτωση εποστρακισμού του βλήματος

§ 5. ΟΙ ΚΑΘΑΥΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

§ 6. Η ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

Οι δικονομικοί αγωγοί των ενδείξεων. Οι ενδείξεις ως αντικείμενο πραγματογνωμοσύνης. Η επιστημονική απόδειξη διά των ενδείξεων και η προστασία των ατομικών ελευθεριών και δικαιωμάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

§ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

ΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ

§ 2. ΕΙΔΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ

Το ενιαίο της πραγματογνωμοσύνης. Η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Η ανάλυση DNA. Η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη. Η πραγματογνωμοσύνη σε γυναίκα

§ 3. ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ

Ορισμός. Πίνακες πραγματογνωμόνων. Η εξαίρεση των πραγματογνωμόνων. Η όρκιση

§ 4. Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ

Αρμόδιοι να τη διατάξουν. Προϋποθέσεις. Αντικείμενο. Ζητήματα. Γνωμοδότηση

§ 5. Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Η ΑΝΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ

§ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

§ 2. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ακρίβεια του περιεχομένου της μαρτυρικής κατάθεσης. Οι εξ ακοής μάρτυρες. Οι πληροφοριοδότες της Αστυνομίας

§ 3. Η ΛΗΨΗ ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Ο έλεγχος της ικανότητας των μαρτύρων. Η τέχνη της εξέτασης των μαρτύρων και ο έλεγχος της ακρίβειας του περιεχομένου της μαρτυρίας: οι δικονομικοί κανόνες εξέτασης των μαρτύρων• η εξέταση μαρτύρων με ειδικά προβλήματα• η λήψη της μαρτυρικής κατάθεσης

§ 4. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ

§ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

§ 2. Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ «ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ» ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

§ 3. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΥΧΟΝ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ

§ 4. Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ

§ 5. Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

§ 6. Ο ΕΠΙΤΡΕΠΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ

Περιπτώσεις απαράδεκτης τακτικής κατά την εξέταση του κατηγορουμένου. Η επιτρεπτή τακτική εξέτασης του κατηγορουμένου: μερικές πρακτικές υποδείξεις

§ 7. Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΓΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ

§ 8. Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ

Η εξέταση της ψυχικής του υγείας. Η έρευνα της προσωπικότητας για την επιμέτρηση της ποινής

ΕΠΙΜΕΤΡΟ

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

§ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

§ 2. ΠΟΙΝΙΚΟΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

Η διεξαγωγή της δίκης με πανηγυρικούς τύπους. Η δόση όρκου: η όρκιση του κατηγορουμένου• η όρκιση τρίτων προσώπων. Η απειλή ποινικών κυρώσεων

§ 3. Ο ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

Η χρησιμοποίηση βασανιστηρίων: η ανάκριση «τρίτου βαθμού». Ο υπνωτισμός

§ 4. ΙΑΤΡΟΧΗΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

Η ναρκοανάλυση. Η χρησιμοποίηση «πολυγράφων»

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών