Π. Γκλαβίνης, Η νομική διάσταση της παγκοσμιοποίησης, 2002


Π. Γκλαβίνης, Η νομική διάσταση της παγκοσμιοποίησης, 2002 Η "παγκοσμιοποίηση" συγκαταλέγεται μεταξύ των όρων εκείνων που έγινανευρύτατα γνωστοί όχι από όσους τον χρησιμοποιούν υποστηρίζοντας την τάση που εκφράζει,αλλά από αυτούς που αντιτίθενται σ' αυτό που υποτίθεται ότι αποδίδει. Η ιστορίατης παγκοσμιοποίησης φαίνεται ότι δεν γράφεται από τους "νικητές" της,αλλά από τους "ηττημένους" της.

Στη μονογραφία αυτή, ο συγγραφέας αναζητά με τρόπο απλό, συστηματικό και εμπεριστατωμένοτις απαραίτητες για ένα νομικό (και όχι μόνο) οδηγίες πλεύσης και προσανατολισμούστο θολό τοπίο της παγκοσμιοποίησης και στις σχέσεις της με το δίκαιο. Πρόκειταιγια την πρώτη διερεύνηση της νομικής διάστασης της παγκοσμιοποίησης στην ελληνικήεργογραφία, με επίκεντρο τον χώρο όπου γεννήθηκε ο όρος, δηλαδή τις διεθνείςοικονομικές σχέσεις.

Η νομική επιστήμη, που είναι ιδιαίτερα προσεκτική στις συνέπειες που απορρέουναπό ένα νέο χαρακτηρισμό, εύλογα αναρωτιέται αν το αναμφισβήτητο πραγματικόφαινόμενο της αυξημένης διασύνδεσης και αλληλεξάρτησης των οικονομιών και τωνκοινωνιών οδηγεί και στη δημιουργία μιας νέας νομικής πραγματικότητας, που έρχεταινα υποκαταστήσει τη διεθνή έννομη τάξη και τις σχέσεις της με τα εθνικά δίκαια,όπως τις γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Σε τι άλλαξε ή αλλάζει η παγκοσμιοποίηση τουςδικαιοπαραγωγικούς μηχανισμούς που διαχειρίστηκαν τον Κόσμο μετά το 2ο ΠαγκόσμιοΠόλεμο; Επαρκούν οι μηχανισμοί αυτοί, που αναγόρευσαν το Κράτος σε βασικό ρυθμιστήτων διεθνών οικονομικών σχέσεων, προκειμένου να ρυθμιστεί αποτελεσματικά (ήδικαιότερα) η νέα κατάσταση; Ή μήπως θα πρέπει να αναζητήσουμε νέους; Ποιοςθα τους αποφασίσει και θα τους διαχειριστεί, ποιος ο ρόλος της διεθνούς κοινωνίαςτων πολιτών σ' αυτή τη διαδικασία και ποια η θέση του Κράτους στο νέο οικοδόμημα;

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η νομική διάσταση της παγκοσμιοποίησης
Από το διεθνές στο διεθνικό και ήδη στο παγκόσμιο
© 2002
Πρόλογος
Συγγραφέας
ISBN
978-960-301-662-4
Σελίδες
171
Τιμή
€ 34,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Περιεχόμενα

Πρόλογος

Εισαγωγικό σημείωμα του συγγραφέα

Εισαγωγή - υπόθεση εργασίας

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ο όρος "παγκοσμιοποίηση"

Α) Η προέλευση και η χρήση του όρου

Β) Το περιεχόμενο που αποδίδεται στον όρο

α) Η παγκοσμιοποίηση σαν επιβαλλόμενη κατάσταση

β) Η παγκοσμιοποίηση σαν πραγματική τάση ή κατάστα-ση

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Εθνικές και Διεθνής Έννομες Τάξεις

Α) Σχέσεις εθνικών εννόμων τάξεων και διεθνούς δικαίου

Β) Η ενοποίηση των εθνικών δικαίων με τις μεθόδους του ι-διωτικού διεθνούςδικαίου

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η Διεθνική Έννομη Τάξη: Η γκρίζα ζώνη

Α) Το δίκαιο της αυτορύθμισης

α) Δίκαιο των συναλλακτικών πρακτικών

β) Η αναγνώρισή του από τις εθνικές έννομες τάξεις

Β) Τα όρια του δικαίου της αυτορύθμισης

α) Οι κανόνες αμέσου ή αναγκαίας εφαρμογής

β) Το δίκαιο της ενοποίησης

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ο μύθος της Παγκόσμιας Έννομης Τάξης

Α) Οι απόπειρες διαμόρφωσης μιας άλλης διεθνούς έννομης τάξης

α) Η περιπέτεια της "Νέας Διεθνούς Οικονομικής Τάξης"

β) Το δόγμα της "Νέας Τάξης Πραγμάτων"

Β) Η ανάπτυξη του δικαίου των διεθνών οικονομικών σχέσε-ων

α) Η φύση των διεθνών οικονομικών σχέσεων

β) Ο ρόλος του κράτους στο διαμορφούμενο ενιαίο διε-θνές οικονομικό σύστημα

Τελικές παρατηρήσεις

Παράρτημα

Ενδεικτική βιβλιογραφία


Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Β. Ζαλίδης, Το νομικό καθεστώς των πυρηνικών όπλων και η Συνθήκη Απαγόρευσής τους, 2023
Σειρά: Σειρά Διεθνών Σπουδών, #9
Μια συστηματική ανάλυση των νομικών παραμέτρων γύρω από την κατοχή και χρήση των πυρηνικών όπλων υπό το πρίσμα των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 4η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #39
Η παρούσα συλλογή βασικής νομοθεσίας ιδιωτικού διεθνούς δικαίου περιέχει πολλές από τις διατάξεις που αφορούν σε αυτό το επιστημονικό αντικείμενο. Κατ’ αρχάς παρατίθενται οι...