Π. Φίλιος, Φιλοσοφία του δικαίου, 3η έκδ., 2011


Π. Φίλιος, Φιλοσοφία του δικαίου, 3η έκδ., 2011

Το παρόν έργο δίνει μια συνοπτική, αλλά περιεκτική, ανάλυση των ζητημάτων της φιλοσοφίας του δικαίου και απευθύνεται σε ευρύ κοινό αποδεκτών: σπου¬δαστές του δικαίου, ώριμους νομικούς και σε κάθε πρόσωπο με γενικότερα ενδιαφέροντα. Η ανάπτυξη της ύλης βασίζεται στη δογματική ανάλυση των ζητημάτων με βάση τη σύγχρονη θεωρία, χωρίς ατέρμονες αεροβασίες. Η ευρύτητα των αποδεκτών του έργου επέβαλε απλοποίηση, κατά το δυνατό, των διατυπώσεων, συντηρητικότητα στην ορολογία και μετάφραση (μέσα σε αγκύλες) των αρχαίων κ.λπ. ελληνικών λέξεων που είναι τώρα δυσνόητες.
Κοινή διαπίστωση αποτελεί πλέον ότι πολλές από τις θεωρίες για το δίκαιο που κρατούν σήμερα έχουν πατρίδα την Ελλάδα. Με το δεδομένο αυτό οι σχετικές απόψεις των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων εμφανίζουν άμεσο δογματικό ενδιαφέρον και όχι απλώς ιστορικό. Συνεπώς η παρουσίασή τους, όπως εκτίθενται στο παρόν έργο, αποτελεί ελάχιστο χρέος προς ένα Έθνος με αγωνιστικό πολιτισμό ύψιστης βαθμίδας που βασίζεται στις ακόλουθες δύο αρχές: «αιέν αριστεύειν» και «υπείροχον έμμεναι άλλων».

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Φιλοσοφία του δικαίου
© 2011
Συγγραφέας
Έκδοση
3η έκδ.
ISBN
978-960-445-637-6
Σελίδες
XXVI + 155
Τιμή
€ 19,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Βιβλιογραφία

Εισαγωγή

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

ΔΙΚΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΕΝΝΟΙΑ - ΠΗΓΕΣ

§ 1. Έννοια κ.λ.π.

Α. Εισαγωγικά

Β. Εξωτερική συμπεριφορά

Γ. Διατάξεις

Δ. Εγγυημένη εφαρμογή

§ 2. Πηγές

Α. Γενικά

Β. Νομικός θετικισμός.

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

§ 3. Δικαιοσύνη - ευνομία - εθνικό δίκαιο κ.λ.π.

Α. Δικαιοσύνη (ορθό δίκαιο)

Β. Ευνομία.

Γ. Εθνικό δίκαιο κ.λ.π.

§ 3α. Ηθική

Α. Γενικά

Β. Διαφορές

Γ. Επίδραση δικαίου

Δ. Επίδραση ηθικής

§ 4. Επανάσταση - αντίσταση

Α. Επανάσταση

Β. Αντίσταση

§ 5. Πολιτικός ρεαλισμός (μακιαβελλισμός - λογική του κράτους)

Α. Μακιαβελλισμός

Β. Λογική του κράτους

§ 5α. Αναρχισμός (κοσμοπολιτισμός - αντιεξουσίαση)

Α. Γενικά

Β. Κοσμοπολιτισμός

Γ. Αντιεξουσίαση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΦΥΣΗ - ΙΣΧΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΦΥΣΗ

§ 6. Ορθότητα

Α. Γενικά - κρατούσα άποψη

Β. Ταύτιση δικαίων - Άγια γραφή

Γ. Κριτική

§ 6α. Φόρμουλα-Ράντμπρουχ

Α. Έννοια κ.λ.π.

Β. Επικράτηση

Γ. Κριτική

§ 7. Σχετικότητα - ζωντανή δύναμη (λαϊκό πνεύμα)

Α. Σχετικότητα

Β. Ζωντανή δύναμη (λαϊκό πνεύμα)

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΙΣΧΥΣ

§ 8. Προστακτική

Α. Κανονιστική (Κέλσεν)

Β. Εγγυητική

Γ. Κριτική - θέση

§ 9. Ηθική

Α. Εισαγωγικά

Β. Γενική (κοινωνική)

Γ. Ειδική (ατομική)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

§ 10. Προδεδομένα

Α. Έννοια κ.λ.π.

Β. Δεσμευτικότητα - αντιμετώπιση

§ 11. Νομική ανθρωπολογία

Α. Εισαγωγικά

Β. Ανθρωποβιολογία

Γ. Πολιτισμολογία

Δ. Παρανοϊκότητα - θηριωδίες

§ 12. Συμφεροντοκρατία

Α. Γενετική

Β. Ερμηνευτική

§ 13. Πραγματικές καταστάσεις

Α. Γενικά

Β. Συμπεριφορά δικαιούχου

Γ. Φαινομενικό δικαίωμα

Δ. Νομή

§ 14. Κοινωνικά γεγονότα

Α. Επίδραση δικαίου

Β. Επίδραση κοινωνικών γεγονότων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΕΠΙΕΙΚΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

§ 15. Εισαγωγικά

§ 16. Ενεργικότητα - απονομή

Α. Ενεργικότητα

Β. Απονομή

§ 17. Σαφήνεια - διαφάνεια

Α. Σαφήνεια

Β. Διαφάνεια

§ 18. Σταθερότητα

Α. Γενικά

Β. Μεταρρυθμίσεις

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΕΠΙΕΙΚΕΙΑ

§ 19. Ταύτιση με δίκαιο

Α. Γενικά

Β. Δικαιολογία (ειδικότερα)

Γ. Σχέση με ασφάλεια

§ 20. Συναφείς έννοιες

Α. Χριστιανική-φιλάνθρωπη επιείκεια

Β. Θεσμοποιημένη επιείκεια

Γ. Χάρη - αμνηστία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ - ΧΙΟΥΜΟΡ - ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ - ΑΣΜΑΤΑ - ΣΤΙΧΟΙ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

§ 21. Αισθητική

Α. Γενικά

Β. Τυπικές μορφές

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΧΙΟΥΜΟΡ

§ 22. Γενικά

§ 23. Δικαστικό

Α. Αριστοφάνης

Β. Σύγχρονη εποχή

§ 24. Δογματικό

Α. Γιέρινγκ

Β. Βιβλιοκρισία - κριτική

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

§ 24α. Παροιμίες

Α. Γενικά

Β. Παραδείγματα

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΑΣΜΑΤΑ - ΣΤΙΧΟΙ

§ 24β. Άσματα - στίχοι

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ - ΟΡΘΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

§ 25. Εισαγωγικά

Α. Έννοια - διακρίσεις - απάνθισμα

Β. Προβληματικότητα

Γ. Εποπτική εξέλιξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΦΥΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

§ 26. Ευρεία έννοια

Α. Περιεχόμενο

Β. Κριτική

§ 26α. Κοσμική τάξη

Α. Λογική

Β. Θεολογική

§ 27. Στενή έννοια

Α. Φύση ανθρώπου

Β. Φύση πράγματος

Γ. Κριτική

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΑΤΟΜΙΚΟ

§ 28. Γενικά

Α. Έννοια - ηθική συνείδηση

Β. Λειτουργία συνείδησης

Γ. Χειραφέτηση συνείδησης

§ 29. Αξιολογική εμπειρία

Α. Έννοια κ.λ.π.

Β. Γεγονότα

§ 30. Ανθρωποβιολογία - πολιτισμός

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ)

§ 31. Γενικά

Α. Έννοια κ.λ.π.

Β. Πηγές

Γ. Διαπίστωση

Δ. Παραπλανήσεις κ.λ.π.

§ 32. Θετικό δίκαιο - νομολογία - ξένα δίκαια

Α. Γενικά

Β. Σύνταγμα - νόμοι

Γ. Νομολογία

Δ. Ξένα δίκαια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΘΕΩΡΙΕΣ

§ 33. Ανταπόδοση (τιμωρία)

Α. Έννοια κ.λ.π.

Β. Κριτική

Γ. Καινή διαθήκη - χρυσός κανόνας

§ 34. Ισότητα

Α. Γενικά

Β. Απόλυτη

Γ. Σχετική

§ 35. Συνύπαρξη ελευθεριών (Καντ)

Α. Έννοια κ.λ.π.

Β. Κριτική

§ 36. Λογική ιστορίας (Χέγκελ)

Α. Έννοια κ.λ.π.

Β. Κριτική

§ 37. Διαλεκτικός υλισμός (Μαρξ-Ένγκελς-Λένιν)

Α. Έννοια - παραδοχές

Β. Δίκαιο

Γ. Κριτική

§ 37α. Έντιμη ρύθμιση (fairness• Ρωλς)

Α. Έννοια

Β. Κριτική

§ 37β. Αυτοδιοργάνωση του δικαίου (Λούμαν)

Α. Έννοια

Β. Κριτική

§ 38. Γενικό καλό

Α. Έννοια κ.λ.π.

Β. Κριτική

§ 39. Ατομισμός - υπερατομισμός - πολιτισμικότητα

Α. Γενικά

Β. Διακρίσεις

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΝΟΜΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 40. Έννοια κ.λ.π.

Α. Περιεχόμενο κ.λ.π.

Β. Περιορισμοί

§ 41. Σχέση με ελευθερία βούλησης

Α. Κρατούσα άποψη

Β. Απόψεις που αποκλίνουν

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΜΟΡΦΕΣ

§ 42. Δημοκρατισμός - φιλελευθερισμός

Α. Δημοκρατισμός

Β. Φιλελευθερισμός

§ 43. Ατομικισμός - κοινωνικισμός

Α. Γενικά

Β. Ουσιαστική ελευθερία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

§ 44. Γενικά

§ 45. Ενότητα δικαίου

Α. Γενικά

Β. Εννοιολογική

§ 46. Τάξη αρμοδιοτήτων

Α. Γενικά

Β. Ειδικότερα

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΝΟΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ - ΕΝΝΟΙΕΣ

§ 47. Σύστημα

Α. Σύνθεση

Β. Πληρότητα

§ 48. Έννοιες

Α. Γενικά

Β. Διακρίσεις - πυραμίδα

Γ. Πηγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

§ 49. Εξηγητική - πληρωτική

Α. Εξηγητική

Β. Πληρωτική

§ 50. Ιστορική - αντικειμενική - συνδυαστική

Α. Ιστορική

Β. Αντικειμενική

Γ. Συνδυαστική

§ 51. Συστηματική

Α. Έννοια κ.λ.π.

Β. Πλεονεκτήματα

Γ. Μειονεκτήματα

§ 52. Εννοιοκρατική - λογική - δεοντολογική

Α. Εννοιοκρατική

Β. Λογική (λογιστική)

Γ. Δεοντο-λογική

§ 53. Τελολογική (συμφέροντα - αξίες)

Α. Έννοια κ.λ.π.

Β. Συμφέροντα - αξίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

§ 54. Επιχειρηματολογική (τοπική)

Α. Έννοια κ.λ.π.

Β. Επιχειρήματα

§ 55. Συγκριτική

Α. Έννοια κ.λ.π.

Β. Ένταξη

§ 56. Δοκιμαστική (πειραματική)

Α. Έννοια κ.λ.π.

Β. Κριτική

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ

§ 57. Δημοκρατικότητα

§ 58. Δικαιοκρατικότητα

Α. Τυπική

Β. Ουσιαστική

§ 59. Κοινωνικοκρατικότητα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

§ 60. Γενικά

Α. Δικαιώματα

Β. Υποχρεώσεις

§ 61. Δικαιώματα (ειδικότερα)

Α. Περιεχόμενο - σκοπός

Β. Έκταση ισχύος - κατάχρηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΠΡΟΣΩΠΑ

§ 62. Φυσικά

Α. Γενικά

Β. Ικανότητα δικαίου

Γ. Ικανότητα πράξης

Δ. Δικαίωμα στην προσωπικότητα

§ 63. Νομικά

Α. Γενικά

Β. Είδη

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ

§ 64. Γενικά

Α. Έννοια κ.λ.π.

Β. Προσδοκία

Γ. Άσκηση

Δ. Κατάχρηση

§ 65. Είδη

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ

§ 66. Γενικά

Α. Έννοια - σημασία

Β. Θεμελίωση

Γ. Οιονεί συμβάσεις

§ 67. Αρχή σύμβασης (συμβατική ελευθερία)

Α. Έννοια κ.λ.π.

Β. Εξαιρέσεις

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΖΗΜΙΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

§ 68. Γενικά

§ 69. Υποκειμενική ευθύνη

§ 70. Αντικειμενική ευθύνη

Α. Έννοια κ.λ.π.

Β. Δικαιολογία κ.λ.π.

§ 71. Αποζημίωση

Α. Γενικά

Β. Όρια - περιορισμοί

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ

ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ

§ 72. Αδικαιολόγητος πλουτισμός

Α. Έννοια κ.λ.π.

Β. Ρύθμιση

Γ. Απόδοση

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

§ 73. Γενικά

Α. Έννοια

Β. Ατομικό δικαίωμα

§ 74. Περιορισμοί - προσδιορισμοί - βάρη

Α. Περιορισμοί

Β. Προσδιορισμοί

Γ. Βάρη

§ 75. Προβληματισμοί

Α. Εισαγωγικά

Β. Απόψεις

ΤΙΤΛΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ

ΣΥΜΒΙΩΣΗ - ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ

§ 76. Συμβίωση

Α. Έννοια κ.λ.π.

Β. Γάμος

§ 77. Συγγένεια

Α. Έννοια κ.λ.π.

Β. Κτήση

Γ. Απώλεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΠΟΙΝΙΚΗ

§ 78. Αξιόποινη πράξη

Α. Έννοια κ.λ.π.

Β. Φυσικό έγκλημα

Γ. Πρόβλεψη

§ 79. Ποινή

Α. Είδος - ύψος

Β. Σκοπός

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ

§ 80. Διαδικαστική

Α. Ουδετερότητα δικαστή

Β. Ισότητα ευκαιριών

Γ. Δημοσιότητα δίκης

Ευρετήριο προσώπων

Ευρετήριο ύλης

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ι. Τζαμτζής, Ο Μεσογειακός Κόσμος, 2η έκδ., 2024
Μια συστηματική παρουσίαση της ιστορίας του Μεσογειακού κόσμου τα έτη 323-44 π.Χ. με έμφαση στα πολιτικά συστήματα και τους θεσμούς
I. Tzamtzis/C. Dimakopoulou/A. Kaϊdatzis..., The sabre and the law / Le sabre et le droit, 2023
Μία πρωτότυπη προσέγγιση της Ελληνικής Επανάστασης από τη σκοπιά της Ιστορίας του Δικαίου
Χ. Παπαχαραλάμπους, Μελέτες Φιλοσοφίας Δικαίου (2003-2022), τόμ. 1, 2023
Επιλεγμένες συμβολές με διεπιστημονική προσέγγιση πάνω σε κρίσιμα δικαιοφιλοσοφικά προβλήματα
Ι. Τζαμτζής, Καρχηδών, 2023
Το πολιτειακό πλέγμα της Καρχηδόνας, οι ιδιαιτερότητές του και η λειτουργικότητά του